za 27 jan – Oud papier

Zaterdag 27 januari a.s. wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. We starten de route vanaf 08:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Ook in het buitengebied wordt zaterdag het oud papier opgehaald. Er staat dus ook weer een container bij MFC ‘De Meeden’.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Theo ter Veen

Dit Koningskind: activiteiten in 2023

Ontmoetingsdag – Voor mensen met een licht verstandelijke beperking (Midden-Nederland)
Zaterdag 11 februari | 10.30 – 15.30 uur

Informatie & aanmelden

In de ochtend bespreken we met elkaar het thema ”Niemand is zoals jij!”. Jij bent uniek, er is niemand anders zoals jij. Jij bent waardevol, want God heeft jou gemaakt. Waaraan kunnen de mensen om je heen jou herkennen? Wat vind je fijn? Wat kun je goed? Wat vind je moeilijk? Na de lunch (die voor je klaar staat) gaan we creatief aan de slag met het thema!

Webinar – Samen maakt het mooier!
Woensdag 22 februari | 20.00 – 21.30 uur

Informatie & aanmelden

Hoe krijg je de mensen met een beperking in beeld in de gemeente? Wat kunnen jullie voor elkaar betekenen en hoe geef je dat vorm en inhoud? Ontdek het tijdens deze webinar op woensdag 22 februari

Samen met José Korsaan (jeugdwerker, schrijver en spreker) praten we over het cadeau van mensen samenbrengen, met en zonder beperkingen. Daarnaast geeft ze handvatten om dit ook praktisch binnen de gemeente vorm te geven.

Webinar – Seksuele ontwikkeling bij jongeren met een verstandelijke beperking
Donderdag 30 maart | 20.00 – 21.30 uur

Informatie & aanmelden

Deze avond is voor ouders van jongeren (12-20 jaar) met een verstandelijke beperking. Op deze leeftijd verandert er veel in het lichaam van je zoon of dochter. Hoe kan je je kind hierin begeleiden? Tegen welke situaties of vraagstukken lopen jullie aan? De avond wordt geopend door Rianne van Dijken (Arts Verstandelijk Gehandicapten en seksuoloog NVVS).

Na haar introductie is er ruimte om vragen te stellen en praktijkvoorbeelden te bespreken.

Ontmoetingsdag – Voor vrouwen met autisme
Donderdag 30 maart | 20.00 – 21.30 uur

Informatie 

Tijdens deze ontmoetingsdag is er ruimte voor jouw verhalen en vragen als vrouw met autisme. Door het contact met andere vrouwen in dezelfde situatie ervaar je een gevoel van herkenning en erkenning. Zo kunnen we elkaar verder helpen door het geven van steun en tips. Het thema van deze dag is ‘Blij zijn met jezelf’.

Regelmatig worden online nieuwe activiteiten toegevoegd

wo 18 jan – Ontmoeting in Stilte

Ontmoeting in Stilte

Locatie:                Abdijkerk Aduard
Datum:                Woensdag 18 januari
Tijd:                      20.30 uur

Aanstaande woensdag is het weer de derde woensdag van de maand. En dus is het weer tijd voor de Ontmoeting in Stilte.

Of je al bekend bent met een stiltepraktijk of het helemaal nieuw is: je bent van harte welkom, onderga het gewoon. Het programma staat uitgelegd op papier, we spreken in het geheel niet. Het doel is om in de stilte te ontmoeten met God, met jezelf en met elkaar.

Je bent van harte welkom om deze ontmoeting mee te maken.

Kort verslag Classis Grootegast

Bijeen op 15 december 2022, samengeroepen door de kerk van Enumatil.

Richard Moes leest psalm 20, een uitwerking van psalm 19. We lezen hierin van Christus als onze Rots en Verlosser. Ook een getuigenis van God zelf. Hij belooft de grote Zoon van David. In deze tijd van Advent zien wij uit naar de Christus die ons zal verlossen. Kerst betekent verlossing, verlichting en verwachting. Méér dan alle kerstverlichting waar de mensheid warmte en gezelligheid bij zoekt is er het uitzien naar de komst van de Verlosser.

Van bijna alle kerken zijn er 2 afgevaardigden. De agenda wordt onveranderd gevolgd onder de leiding van het vaste moderamen. Naar aanleiding van de notulen van 22 september 2022 komt naar voren dat vanuit de kerken binnen de classis Grootegast 1 persoon zitting zal nemen in de voorbereidingsgroep hereniging NKG en GKv. We wachten met belangstelling de ontwikkelingen hierin af. Per 1 mei 2023 zal de hereniging een feit zijn en er staan festiviteiten op de planning. De classis heeft hierin geen rol meer. Het is aan de plaatselijke kerken om hieraan invulling te geven. De input hiervoor zal van de Regiegroep komen.

Het College van Kerkvisitatoren organiseert een conferentie voor ambtsdragers met als onderwerp ‘leiderschap’ voor alle kerkenraden binnen de classis. Deze wordt gehouden op DV 16 maart 2023 om 20:00 uur in de kerk van Enumatil.

De zaken die de kerken deze vergadering met elkaar delen zijn van zorgelijke toon. De meeste kerken hebben een gebrek aan menskracht om alle vacatures te vervullen. Er is ernstige ziekte onder gemeenteleden van een paar kerken. Predikanten die kampen met een gebrek aan energie. Per 1 mei 2023 wordt de classis opgeheven en dan is er een grotere Regio met ook meer predikanten maar voor nu is het een feit dat er weinig predikanten binnen de classis Grootegast zijn. De vergadering laat zich gaan in een gesprek over de moeiten die we als classiskerken samen maar toch vooral apart van elkaar doormaken. Hoe kunnen we nu toch elkaar daadwerkelijk tot een hand en een voet zijn. We komen er deze vergadering niet uit en dit onderwerp is vaker ter sprake geweest zonder resultaat. Willen we dit gezamenlijke probleem als classis aanpakken dan moeten de kerken een soort bereidheid hebben hun eigen zelfstandigheid op te geven. Dan is het slagingspercentage het grootst. Met instemming van de classis komen er, om te beginnen 2 kerkenraden bij elkaar. Dit op initiatief van de kerk van Enumatil.

Een ander punt van zorg is de belangstelling voor de middagdiensten. In alle kerken blijft het bezoekersaantal teruglopen. De kerkenraad van Oldehove heeft na een lang en zorgvuldig traject het besluit genomen om de middagdiensten niet meer te laten plaatsvinden. Aan de kerken zal de notitie, die hierover geschreven is worden gestuurd.
Dit heeft ook gevolgen voor de regiomiddagdiensten. De kerken van Aduard, Enumatil en Grijpskerk-Niezijl gaan hier wel mee door. De overige kerken: Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn blijven hun eigen middagdiensten beleggen.

Voor de volgende reguliere vergadering op D.V. donderdag 23 februari 2023 wordt de kerk van Grijpskerk-Niezijl als samenroeper aangewezen. Agendapunten kunnen worden aangeleverd voor 9 februari 2023 via classisgrootegast@gkv.nl

Alle zaken zijn eerlijk en met orde besproken en ds. Prins dankt iedereen voor zijn inbreng en sluit de vergadering met een gebed tot onze God om moed, kracht, genezing en vrede in Christus.

Voor de Classis, Elly van der Krieke

Oproep

De afgelopen weken heeft de kerkenraad gevraagd om namen aan te leveren van broeders en zusters die u geschikt acht voor het ambt van beleids-diaken die zal worden ingezet in de volle breedte van het beleidsmatige BM-werk. Van deze mogelijkheid is tot op heden beperkt gebruik gemaakt.

Omdat wij het belangrijk vinden dat  de samenstelling van het BM (en de kerkenraad in het algemeen) wordt gedragen door de gemeente, hechten wij veel waarde aan de ingeleverde namen. Op basis van de ingeleverde namen wordt in beginsel een keuze gemaakt voor de op tal te zetten broeders en/of zusters.

De kerkenraad roept u daarom nogmaals met klem op namen aan te dragen. Hiervoor zal de eerder gestelde deadline worden verlengd tot dinsdagmiddag 10 januari 18:00 uur.

Namen aanleveren kan via een persoonlijke mail naar de scriba (scriba.gkv.aduard@gmail.com) of via een ondertekend briefje in de brievenbus van de kerk.

Oud papier – 2023

Beste mensen!

Ook in 2023 halen we graag weer het oud papier bij u op. In principe is dit elke 4e zaterdag in de maand. Als het goed is vindt u het ophaalschema (binnenkort) op de website van de kerk.

We horen zo nu en dan zeggen: Oud papier levert niks meer op. Dit willen we graag weerleggen, als dat zo was waren we er allang mee gestopt! Bovendien is besloten, dat we nu 10% meer ontvangen van de opbrengst. Gezien de berichten over de huidige financiële situatie van de kerk is dit een positief bericht. Helpt u weer mee om er dit jaar een groot succes van te maken?

Dan bij deze ook een oproep voor een aantal vrijwilligers. Een aantal zijn uitgevallen door omstandigheden, waardoor we op zoek zijn naar een aantal enthousiaste mensen, die ons willen helpen. Ben je 18+ en heb je een beetje spierballen? Meld je dan aan! Hoe meer er zijn, hoe makkelijker het wordt.

De vorige oproep heeft helaas niets opgeleverd, misschien ben je nu van gedachten veranderd…..

Heb je nog vragen: meer inlichtingen zijn bij mij verkrijgbaar.

Met vriendelijke groet,
Lena Cruiming
050-4031702

za 21 jan – Open dag GoudGoed Winsum

Op zaterdag 21 januari staan de deuren van Kringloopwinkel GoudGoed in Winsum extra wijd open. Op deze inspirerende plek, aan Het Aanleg 5, hebben Stichting WerkPro en Stichting Sprank een unieke samenwerking. Gezamenlijk bieden zij dagbesteding, werkplekken en individuele begeleiding voor verschillende doelgroepen. Er is plaats voor nieuwe deelnemers. Belangstellenden zijn welkom op de Open dag tussen 10.30 en 15.30 uur.

Tijdens de Open dag kunnen bezoekers kennis maken met de begeleiders en de werkomgeving van GoudGoed. Bij Goudgoed is een breed scala aan werkzaamheden mogelijk, zoals kassawerk, sorteren, winkelinrichting, schoonmaak, testen en repareren, administratie, enzovoort. Er is gelegenheid om vragen te stellen en te ontdekken of dit een passende werkplek is. De kringloopwinkel is op deze dag geopend.

Als onderdeel van WerkPro verbindt GoudGoed Winsum werk, welzijn en zorg: via werk met begeleiding, training en ondersteuning, worden mensen sterker en zelfstandiger. Stichting Sprank biedt vanuit de christelijke identiteit woonbegeleiding en dagbesteding voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking.

Meer informatie: www.goudgoed.nl en www.stichtingsprank.nl