Kinderkring – Veertigdagentijd: Wie? Wat? Waar!

Wie is Jezus? Die vraag staat centraal in de verhalen die we dit jaar op weg naar Pasen lezen. Jezus was een timmerman, maar Hij vertelde ook over God en deed wonderen. Hij wordt een profeet genoemd, maar Hij laat ook toe dat een vrouw die een slecht leven leidt zijn voeten wast. In verschillende Bijbelverhalen zijn de mensen om Jezus heen in verwarring. Hoe kan het dat deze man sterker is dan de wind en het water, zonden vergeeft, en zegt dat Hij bij God vandaan komt? Wie is Hij toch? In het veertigdagenproject van Bijbel Basics gaan we op zoek naar antwoorden op die vraag. We doen dit aan de hand van Bijbelteksten die ook al iets laten zien van de weg die Jezus aflegt naar het lijden en sterven aan het kruis én zijn opstanding. Het draait daarbij steeds om deze vragen: Wie is Hij toch? Wat denken de mensen om Jezus heen? En wat is waar, welke waarheid ontdekken we over Jezus?

Op de eerste vier zondagen lezen we Bijbelverhalen waarin verschillende mensen zich afvragen wie Jezus is en wat het betekent wat Hij zegt en doet. In deze weken is er de ene week kinderkring voor de onderbouw en de andere week voor de bovenbouw. De laatste drie zondagen (week 5, 6, en 7) hebben we een dubbele kinderkring: onder- en bovenbouw ieder in een eigen zaal. Op de vijfde zondag stelt Jezus zelf deze vraag aan zijn leerlingen: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? Op Palmzondag lezen we over Jezus die als een koning Jeruzalem binnenrijdt. Het paasfeest vieren we met het verhaal van de Emmaüsgangers, die Jezus ontmoeten en Hem uiteindelijk herkennen als de opgestane Heer.

Ga je, samen met de kinderen, mee op zoek naar wie Jezus is?

Tijdens dit project lezen we de volgende teksten uit het Nieuwe Testament:

– Zondag 1: Hij is toch die timmerman? (Marcus 6:1-6)
– Zondag 2: Wie is Hij, dat de wind en het water Hem gehoorzamen? (Marcus 4:35-41)
– Zondag 3: Wie is Hij, dat Hij de zonden van mensen vergeeft? (Lucas 7:36-50)
– Zondag 4: Hoe kan Hij zeggen dat Hij uit de hemel komt? (Johannes 6:25-36, 41-51)
– Zondag 5: Wie zeggen de mensen dat Ik ben? (Matteüs 16:13-17, 20-21)
– Zondag 6: Wie is Hij, dat Hij als een koning Jeruzalem binnenrijdt? (Matteüs 21:1-11)
– Zondag 7: Hij is opgestaan, het is echt waar! (Lucas 24:13-35)

Voor het kindermoment in de kerk is er een kerkraam. Elke zondag van de veertigdagentijd kan er een venster worden geopend, waarbij een raampje met een illustratie zichtbaar wordt. Zo wordt stukje bij beetje meer zichtbaar wie Jezus is en wie Hij voor ons wil zijn.

Wil je thuis meedoen? Dat kan – op shop.bijbelgenootschap.nl kunt uzelf een boekje en poster bestellen.

za 25 feb – Oud papier

Zaterdag 25 februari a.s. wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. We starten de route vanaf 08:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Theo ter Veen

Podcastbespreking 1 maart 2023

Aanstaande woensdag is ieder weer van harte uitgenodigd om te ontmoeten en van gedachten te wisselen naar aanleiding van een podcast. De koffie staat om 20.30 uur klaar in de zaal achter de schuifwand.

Deze keer hebben we gekozen voor een podcast uit de serie “Eerst Dit” van de EO over moeilijke Bijbelteksten. Om de podcast al vast beluisteren scan je de QR-code of volg je de link.

Heb je zelf een idee voor een te bespreken podcast, laat het ons weten.

Volgende podcastbesprekingen zijn gepland op 26 april en 7 juni.

Graag tot woensdag,
De podcastcrew.

https://eo.nl/podcasts/eerst-dit/alle-afleveringen?id=2a0e40cd7417c5402ec99ac4cbc4e5bfcb269f142e2bb889ee00e0ab9639ce64

do 23 mrt – Actiedag EH

MEER DAN 140 STUDENTEN EVANGELISCHE HOGESCHOOL MAKEN IMPACT OP ACTIEDAG OP 23 MAART 2023

IMPACTday Evangelische Hogeschool maakt verbinding tussen onderwijs en praktijk

Studenten gaan aan de slag voor hun Evangelische Hogeschool (EH)! De onderwijsmissie vinden huidige studenten zo belangrijk dat ze zich graag inzetten om de EH ook voor andere jongeren mogelijk te maken. Ze doen dat door zichtbaar te maken wat de vorming van de EH in hun leven uitwerkt: voorbereiden op hun functioneren in de maatschappij. Ze denken hierbij niet alleen aan eigen belang, maar durven als christen verschil te maken in de maatschappij door om te zien naar anderen.

Tijdens de grootschalige actiedag brengen studenten wat zij geleerd hebben in de praktijk. Zij gaan aan de slag met allerlei hulpvragen uit de samenleving. Voor hun inzet tijdens de IMPACTday halen zij geld op voor de EH. Actieplaatsen van dit jaar zijn Amersfoort, Ede, Harderwijk, Kampen, Nunspeet en Utrecht.

De onderwijsmissie van de EH wordt voor het grootste deel bekostigd door particulieren, bedrijven en kerken. De EH wil graag haar onderwijsmissie realiseren; nu en in de toekomst. De EH is blij met de inzet van studenten voor de onderwijsmissie.

Studenten zijn inmiddels voortvarend aan de slag gegaan om in hun eigen netwerk sponsorgeld op te halen voor hun inspanning. Zij zijn enthousiast over het onderwijs dat ze krijgen tijdens het EH-Basisjaar.

Student Louwrens Louwerse: “De EH is de perfecte opleiding na de middelbare school. Ik heb mij inmiddels zeer ontwikkeld in persoonlijke- en geloofsontwikkeling. Ik vind het belangrijk om samen te werken aan de maatschappij, daarom ga ik samen met medestudenten geld op halen tijdens de IMPACTday zodat er vele jaren EH kunnen zijn na mij.”

Directeur Anne van Olst: “In het onderwijsprogramma van het EH-Basisjaar werken studenten aan hun persoonlijke- en geloofsontwikkeling. Belangrijk is dat ze de les om een hart te hebben voor een ander praktisch invulling geven. Studenten ontmoeten tijdens deze dag nieuwe mensen uit de breedte van de maatschappij waar ze anders niet mee in aanraking zouden komen. Met hun inzet leren zij verantwoordelijkheid te nemen voor mensen en goede doelen in onze samenleving.”
De IMPACTday wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Present. Stichting Present is een landelijke organisatie die hulpvragen en mensen die hulp willen geven aan elkaar verbindt.

OVER DE EVANGELISCHE HOGESCHOOL
De EH is een unieke hogeschool waar jongeren in diverse opleidingen worden toegerust voor het leven. Op de EH leren jongeren om steviger in het leven te staan, leren ze wie ze zijn en ontdekken ze wat echt belangrijk is. Tijdens een opleiding op de EH worden studenten geholpen met het ontdekken dat Gods liefde de beste basis is voor het leven en dat Zijn liefde alle aspecten van het dagelijks leven doortrekt. Dit jaar werken 140 studenten van het EH-Basisjaar mee aan de IMPACTday. De IMPACTday voor het EH-Traject – met meer dan 60 studenten – vindt plaats op 24 juni 2023.

Bericht van Inlia: Jeugdig slachtoffer van IS-bomaanslag zoekt veiligheid

Kirkuk, 2015. Het laatste wat hij zich herinnert is de klap. De 15-jarige Rebin en een vriend worden getroffen door een bomaanslag. De vriend verliest zijn rechterkaak, een deel van zijn gezicht, een hand en zijn linkerbeen. Rebin is zwaargewond aan zijn buik en rechterbeen, heeft scherven in zijn hele lijf. Hij zal nooit meer helemaal goed lopen.

Na 8 maanden mag hij uit het ziekenhuis, maar dan is hij nog niet hersteld. Het is de eerste explosie die hem treft – niet de eerste die hij ooit meemaakte, en ook niet de laatste. “Ik heb veel ontploffingen gezien, veel doden.”

Afwijkend geloof

Rebin is Kakai. Een minderheidsgroep met een afwijkend geloof. Hij groeit op in het dorpje Arab Koy in Centraal-Irak. In 2014 valt IS het dorp aan. Het gezin weet op tijd weg te vluchten naar Kirkuk. Maar ook daar wordt vader bedreigd omdat hij Kakai is. Hij sluit zich aan bij de Koerden die vechten tegen IS. Zo wordt het gezin opnieuw doelwit van IS. Ook na de bomaanslag op Rebin gaan de dreigementen door. Die heeft dan nog hard medische zorg nodig, waarvoor er thuis geen geld is. Hij besluit te vluchten.

De pijn in buik en been blijft hels. Maar de jongen zet door en weet Griekenland te bereiken. Daar wordt hij als minderjarige door de VN geselecteerd voor Nederland. Rebin is 17 jaar als hij hier arriveert. Als alleenstaande minderjarige asielzoeker krijgt hij een vergunning voor één jaar. Daarna moet hij opnieuw asiel aanvragen.

Maar: de IND gelooft niet dat hij is getogen in Centraal-Irak, want hij is geboren in Arbil – in het relatief veilige Noord-Irak. Maar hij is toch echt opgegroeid in Arab Koy. En hij is ook echt Kakai, een groep mensen die vanwege hun niet-islamitische geloof wordt vervolgd en groot gevaar loopt. Omdat de IND zijn herkomst niet gelooft, geloven ze de problemen vanwege zijn geloof ook niet.

Nachtmerries 

Hij vecht het negatieve besluit op z’n asielverzoek aan, tot aan de Raad van State, maar krijgt nul op het rekest. In de eerste jaren hier slaapt hij slecht, herbeleeft hij de ontploffingen, ziet z’n gewonde vriend, de doden. De gespecialiseerde hulpverleners van traumacentrum De Evenaar in Beilen helpen hem er bovenop.

Ondertussen heeft hij bewijzen verzameld die zijn identiteit aantonen en zijn verhaal onderbouwen. Zijn doop als Kakai, bijvoorbeeld en de school waar hij naartoe ging. Zijn advocaat werkt nu aan een herhaalde asielaanvraag.

Geborgenheid

Hij zit in de opvang van INLIA in Emmen. Voor het bezoek heeft hij koffie gehaald en gebakjes. De woning is kraakhelder en opgeruimd. Rebin ook. Hij blijft positief. Hoe houdt hij dat vol? “Er zijn hier goede mensen. Ik heb onderdak. En ik heb mijn pleeggezin.”

Dat is een Syrisch gezin met vier kinderen, dat hij in het vluchtelingenkamp in Griekenland heeft ontmoet. Zij ontfermden zich over Rebin en kwamen ook naar Nederland. Tot Rebin’s grote geluk wonen ze in Emmer-Compascuum. Hij is er heel vaak. Daar vindt hij geborgenheid. Nu nog de veiligheid van een verblijfsvergunning.

Klik hier om alle artikelen van Inlia te kunnen lezen.

di 9 mei – meeting senioren in Leek

Meeting op landgoed Nienoord in Leek

 Zoals de meesten van u wel weten hebben we in Leek een bijzonder mooi gebied met een kasteel en ‘een landgoed vol verrassingen’

Om dat landgoed en het kasteel eens nader te bekijken en te beleven, hebben we een meeting georganiseerd op 9 mei en we hebben daarbij leuke dingen voor ogen:

  • we komen samen in de borg voor koffie, thee en iets lekkers.
  • de dagvoorzitter en verbinder is Roel Prins van GKv Leek , hij verzorgt de opening.

Daarna kunt u:

  • met de natuurliefhebber en -kenner, Eric Pomp van de GKv Aduard, door het park en het bos wandelen. Hij vertelt dan ook iets over wat er zien en horen is.
  • samen met een gids door het Rijtuigmuseum en de Schelpengrot te gaan.
  • zelf iets doen in de omgeving van de borg, het terras is open en hopelijk kunnen we van de zon genieten.

Afsluiting van de meeting

  • Ter afsluiting van deze morgen gaan we nog even napraten en samen van een heerlijke lunch genieten.

We hopen op uw komst

Het doel van de morgen is ontmoeting, verbinding en verdieping voor senioren van de GKv-kerken in de regio Westerkwartier.  

Voor meer informatie en inschrijven kunt u naar de website van de meeting gaan: www.meetingleek.nl

Kijk ook eens op de website www.regiobrief.nl voor nieuws uit de regio.

Nieuwe Naast over kerk en slavernij

Dit keer op de cover van Naast geen foto. Je ziet silhouetten van vrouw en man, zwart en wit. Maar ook zuster en broeder. In het midden overlappen de silhouetten. De overlapping is geïnspireerd door glas in lood ramen; een link naar kerken en hun rol in het slavernijverleden. Het thema van de nieuwste Naast is kerk en slavernij.

1873 – 2023. Een periode van 150 jaar. Zo vreselijk lang geleden is het niet dat slavernij werd afgeschaft in het Koninkrijk der Nederlanden. Voor de Surinaamse oud-politicus en theoloog Carl Breeveld betekent het dat hij zijn voorouders tot vier à vijf generaties terug kan herleiden. Maar verder niet, omdat mensen toen een nummer kregen. “Kijk naar de naamsveranderingen die zijn doorgevoerd. Dat ik Carl Breeveld heet, slaat nergens op. Onze echte namen zijn er niet meer en een deel van onze cultuur is weggeslagen”, vertelt hij in een gesprek met Nederlands oud-politicus en historicus Arie Slob in deze Naast. Een bijzonder tweegesprek over verleden, heden en toekomst.

Verder in deze editie een bijdrage van prof. dr. George Harinck (‘wat heeft de kerk met slavernij te maken?’), een interview met zangeres Pearl Jozefzoon (‘onbewust scan ik mensen op kleur’) en een beeldverhaal waarin we op zoek gaan naar sporen van het slavernijverleden op Curaçao. Naast hoopt met deze uitgave bij te dragen aan bewustwording van dit stuk geschiedenis en de doorwerking ervan anno nu. Zoals dominee Maarten Boersema van de kernredactie in het voorwoord schrijft: “Het slavernijverleden is de kerken immers niet voorbijgegaan en ook wij staan op de schouders van onze voorouders. Hopelijk biedt dit nummer aanknopingspunten om er in de gemeenschap van de kerk over door te denken en door te spreken. Want al belijden we geregeld met de mond dat we allemaal afstammen van Adam en Eva; in de praktijk blijken we wel degelijk onderscheid te maken.”

Naast #1 ligt vanaf zondag 26 februari in de kerk. Mis ‘m niet! Ook online te lezen via www.verrenaasten.nl/naast Niet gezien in de kerk? Vraag gratis een exemplaar aan bij Verre Naasten. Mail naar naast@verrenaasten.nl of bel: 038 437 0410.

zo 26 feb – Vesper Abdijkerk

Op zondag 26 februari is er in de Abdijkerk een vesper, georganiseerd door de cantorij van de PKN- gemeente Aduard – Den Ham – Fransum o.l.v. Nellie Bolhuis.

Aanvang 17 uur.

U bent allen van harte welkom.

Dit Koningskind: activiteiten in 2023

Webinar – Samen maakt het mooier!
Woensdag 22 februari | 20.00 – 21.30 uur

Informatie & aanmelden

Hoe krijg je de mensen met een beperking in beeld in de gemeente? Wat kunnen jullie voor elkaar betekenen en hoe geef je dat vorm en inhoud? Ontdek het tijdens deze webinar op woensdag 22 februari

Samen met José Korsaan (jeugdwerker, schrijver en spreker) praten we over het cadeau van mensen samenbrengen, met en zonder beperkingen. Daarnaast geeft ze handvatten om dit ook praktisch binnen de gemeente vorm te geven.

Online gespreksgroep – Voor vrouwen met een partner met ASS
Maandag 6 en 20 maart en 3 april | 20.00 – 21.30 uur

Informatie & aanmelden

Heb jij een partner met (een vermoeden van) autisme? Dan is deze online gespreksgroep voor jou! Tijdens deze bijeenkomsten is er ruimte en aandacht voor jouw verhaal en vragen als vrouw van een partner met autisme.

Iedere bijeenkomst start met een korte inleiding op het thema gevolgd door het bespreken van vragen en stellingen.

Ontmoetingsdag – Voor vrouwen met autisme (Zwolle)
Zaterdag 18 maart | Tijdstip volgt

Informatie & aanmelden

Tijdens deze ontmoetingsdag is er ruimte en aandacht voor jouw ervaringen en vragen als vrouw met autisme. Door het contact met andere vrouwen in dezelfde situatie ervaar je een gevoel van (h)erkenning. Op die manier helpen we elkaar verder door het geven van steun en tips.

Webinar – Seksuele ontwikkeling bij jongeren met een verstandelijke beperking
Donderdag 30 maart | 20.00 – 21.30 uur

Informatie & aanmelden

Deze avond is voor ouders van jongeren (12-20 jaar) met een verstandelijke beperking. Op deze leeftijd verandert er veel in het lichaam van je zoon of dochter. Hoe kan je je kind hierin begeleiden? Tegen welke situaties of vraagstukken lopen jullie aan? De avond wordt geopend door Rianne van Dijken (Arts Verstandelijk Gehandicapten en seksuoloog NVVS). Na haar introductie is er ruimte om vragen te stellen en praktijkvoorbeelden te bespreken.

Ontmoetingsdag – Voor vrouwen met autisme
Donderdag 30 maart | 20.00 – 21.30 uur

Informatie

Tijdens deze ontmoetingsdag is er ruimte voor jouw verhalen en vragen als vrouw met autisme. Door het contact met andere vrouwen in dezelfde situatie ervaar je een gevoel van herkenning en erkenning. Zo kunnen we elkaar verder helpen door het geven van steun en tips. Het thema van deze dag is ‘Blij zijn met jezelf’.

Regelmatig worden online nieuwe activiteiten toegevoegd

Kamers beschikbaar in studentenhuis Zwolle

Plannen om in Zwolle te gaan studeren?

In Zwolle staat SWITCH, een gezellig christelijk studentenhuis met 16 kamers. In dit studentenhuis kun je als eerstejaars student(e) voor de periode van een jaar een kamer huren. Tijdens dit jaar heb je volop de gelegenheid om de school en de stad te leren kennen en je weg vinden in het zelfstandig wonen samen met andere eerstejaars studenten in het huis.

Je hebt in het studentenhuis een eigen kamer met een oppervlakte van ca 23 m2 inclusief een eigen keukenblok met koelkast en gastoestel. Er ligt al vloerbedekking. De badkamer, het toilet en het wasmachinehok deel je met een ander bewoner. Natuurlijk is er een aansluiting voor TV en internet. Er zijn gezamenlijke maaltijden en regelmatig Bijbelstudies en andere activiteiten.

Meer informatie vind je op: www.switchzwolle.nl en facebook: Switch (organisatie)

Ga jij schooljaar 2023-2024 studeren in Zwolle? Neem dan snel contact op want er zijn nog een aantal kamers vrij!  E-mail: info@switchzwolle.nl of gebruik het formulier op de website.

Dit huisvestingsproject is een initiatief van de Nederlands Gereformeerde Kerk, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de Christelijk Gereformeerde Kerk in Zwolle.