wo 5 apr – Gedachtewisseling

Bij de Gedachtewisseling van 5 april gaan we het hebben over de 7 hoofdzonden: hoogmoed, onverschilligheid, hebzucht, onmatigheid, lust, woede, afgunst. Deze indeling is ongeveer zes eeuwen na Christus door een paus gemaakt en kan fungeren als kapstok.

Deze “hoofdzonden” betreffen allemaal je innerlijk, waar je gedrag vandaan komt. Ook je gedrag en houding ten opzichte van anderen.

Om verkeerd gedrag te voorkomen kun je het beste beginnen bij de bron daarvan. Vragen zijn bijvoorbeeld:

 • Leeft dat voor ons, vechten tegen hoogmoed, hebzucht, … ?
 • Wat is de betekenis van Jezus voor ons gevecht tegen zonden?
  • Blijft het bij een theoretisch weten door bekende zinnen als “Jezus Christus en die gekruisigd” en “Jezus is voor onze zonden gestorven”?
  • Of worden we echt geraakt?
  • Of belanden we in een eenzijdigheid?
   • Bijvoorbeeld door moedeloos te worden door te blijven hangen in Goede Vrijdag
   • Of maakt het niet uit hoe we leven: Pasen is toch al gebeurd.

We nodigen jullie uit hier vooral ook zelf je vragen bij te stellen.

Als contrast op deze Gedachtewisseling willen we het volgende keer hebben over de christelijke deugden: denk aan de Bergrede, werken van Barmhartigheid, enz.

We hopen weer op een mooie avond, komende woensdag!

Grietje Wierenga
Martin de Vries

Lucaskunst op Stille Zaterdag (8 april)

Expositie kunstwerken door Aduarders in de Abdijkerk

Wat betekent Vrij Vieren voor jou? En hoe verbeeld je dat in een kunstwerk? Ontdek hoe Aduarders hier invulling aan geven en kom op zaterdag 8 april naar de expositie van Aduarder kunstenaars en creatievelingen in de Abdijkerk in Aduard!

In Aduard wordt dit jaar voor de vierde keer een deze Lucaskunst-expositie georganiseerd. De naam van de expositie is ontleend aan de eerste aflevering in 2016. Het thema was toen gekozen uit het Lucas-evangelie, over het leven van Jezus op aarde, zijn sterven aan het kruis (Goede Vrijdag) en zijn opstanding uit het graf (Pasen).

Dit jaar hebben we Aduarders gevraagd wat Vrij Vieren voor hen betekent met daarbij het verzoek dit uit te beelden in een persoonlijk kunstwerk. Hier zijn ze mee aan de slag gegaan met verschillende materialen, invalshoeken en gedachten.

Expositie in de Abdijkerk

Op Stille Zaterdag 8 april is de expositie van de kunstwerken in de Abdijkerk. Vanaf 14.00 uur is de Abdijkerk open. Je bent van harte welkom!

Hopelijk tot zaterdag 8 april! Voor contact: lucaskunst.aduard@gmail.com

Bericht van Inlia: Overlijdens in Gasthuis indrukwekkend voor medewerkers

“Een onvervulde toekomst, dat raakt je”

Voor de medewerkers van INLIA zijn het indrukwekkende gebeurtenissen als ze gasten begeleiden bij hun laatste wensen of als iemand in de opvang overlijdt. Het komt niet heel vaak voor, maar het gebeurt natuurlijk wel. Er zitten immers relatief veel ouderen en mensen met medische klachten in het INLIA Gasthuis Groningen.

Weten dat iemand uitbehandeld is en binnenkort zal overlijden, stelt de opvang voor een groot dilemma: laten we de gast hier blijven of plaatsen we hem over naar een hospice?

Het is een dilemma waarover Izre Kuiper, leidinggevende maatschappelijke opvang, zich recent het hoofd heeft gebroken in verband met de Toevaanse Buyan, die uitbehandeld is. Hij en zijn gezin verblijven al een poos bij INLIA en voelen zich vertrouwd in het Gasthuis. Ze weten zich er gekend, voelen zich veilig en ondersteund. Je besluit dan niet snel iemand in zijn laatste levensdagen te laten verkassen.

Andersom moet Izre goed afwegen of het verantwoord is om hem te laten blijven. De opvang is immers geen hospice. Medewerkers zijn niet per se opgeleid om gasten in hun laatste levensfase te begeleiden en verzorgen. Wellicht kan gespecialiseerde thuiszorg ingeschakeld worden, maar dan nog komt er een deel op de schouders van medewerkers terecht. En het moment van overlijden laat zich niet voorspellen, dus zou dat zomaar een medewerker kunnen verrassen.

Onverwacht geconfronteerd met overledene

Heel recent heeft een medewerker een andere gast compleet onverwacht dood aangetroffen op zijn kamer. Dat is nogal wat om mee te maken. Het beeld van het levenloze lichaam van iemand die je hebt gekend, ben je niet zomaar kwijt. Zeker als dat je uit het niets overkomt. De uitvaart is inmiddels geweest en de medewerker was blij bij die gelegenheid nogmaals afscheid van hem te kunnen nemen, zoals hij daar opgebaard was.

Risico

In het geval van Buyan is er het risico dat zijn verstandelijk beperkte zoon hem vindt als Buyan op zijn kamer in het INLIA Gasthuis overlijdt. Dat willen Izre en haar team natuurlijk voorkomen. Een andere belangrijke reden om mogelijk toch voor een hospice te kiezen is de zorg: ze zijn daar beter toegerust op de zorg aan stervenden. De huisarts en het medische team van INLIA adviseren Izre hierover.

Binnenkort gaan begeleiders samen met Buyan en Dolaana eerst maar eens kijken bij het hospice. “We hebben hen verzekerd dat we alles samen blijven doen. Ook als Buyan eventueel beter daarheen kan, dan gaan we mee. We blijven hen steunen, tot het eind,”, zegt Izre.

Vaker laatste wensen

Het team is blij dat ze het Toevaanse gezin nog een mooi weekend in Parijs hebben kunnen bezorgen; dat Buyan zijn laatste wens in vervulling heeft zien gaan en de Eiffeltoren heeft aanschouwd en beklommen. “Mijn droom is klaar” zei hij. Dat raakt de medewerkers.

Het is niet de eerste keer dat INLIA zich inzet om de laatste wens van iemand uit te doen komen. In 2021 klopt een Chinese man aan bij de opvang. Hij is niet eerder bij INLIA geweest en zit al twintig jaar in de illegaliteit. Hij is nu in behandeling bij het UMCG; longkanker. Hij hoopt beter te worden en vraagt hulp bij legalisering op medische gronden.

De aanvraag wordt echter afgewezen; behandeling zou ook in China mogelijk zijn. Maar is die ook echt toegankelijk? Bij INLIA willen ze het uitzoeken, maar daar komen ze niet aan toe. In de zomer van ’22 vraagt de man om hem te helpen terug te gaan naar China. Hij heeft nog maar een paar maanden te leven, blijkt. Die wil hij bij zijn vrouw en zoon doorbrengen. Zij weten echter niet dat hij terminaal is, niet eens dat hij ziek is. Dat moeilijke gesprek moet hij eerst nog voeren.

Terugkeer naar China is over het algemeen niet makkelijk voor illegalen. INLIA zet alles op alles, en ook andere instanties werken heel vlot mee. En zo wordt zijn vlucht binnen twee weken geregeld. Hij overlijdt later in de boezem van zijn gezin.

Onvervulde toekomst

“Het raakt je altijd als mensen overlijden”, zegt Izre, “Maar misschien nog wel het meest als dat gebeurt terwijl er onvervulde wensen zijn. Het raakt ons hier allemaal als er mensen overlijden die we langere tijd hebben meegemaakt, met wie we ook mee hebben geleefd. En vooral: mensen die in de opvang overlijden, hebben hun toekomst nog niet in kunnen vullen. Wat voor leven hebben ze gehad? Dat treft ons.”

Klik hier om alle artikelen van Inlia te kunnen lezen.

Studenten EH maken impact

Dankbaar voor prachtig actieresultaat en dubbele impact

De IMPACTday van donderdag 23 maart ligt inmiddels een paar dagen achter ons. Het is bijzonder om kennis te nemen van alle verhalen van de studenten en tutoren! Studenten zijn onder de indruk van de mensen (en hun situaties) die ze ontmoet hebben. “Armoede en eenzaamheid bestaan dus echt in Nederland”, verzuchtte een student.

In sommige gevallen stonden de ontmoetingen en de hulpvragen in schril contrast met de leefwereld van studenten. “Het is mooi om te zien dat de studenten uitgedaagd werden andere kwaliteiten in te zetten dan in het dagelijks leven van een student. Door moedig aan de slag aan te gaan met soms verschrikkelijke omstandigheden, hebben jongeren nieuwe competenties ontwikkeld”, merkt Gerard Bijkerk – projectleider IMPACTday – op. “De hulpvragen en hulpvragers waren heel divers, maar daardoor is er een wereld opengegaan voor onze studenten. Deze actiedag had daarmee dubbele impact. Studenten brengen geleerde waarden van het EH-onderwijs in de praktijk en hulpvragers zijn ontzettend blij met hun inzet.”

De studenten van het EH-Basisjaar hebben in weer en wind heel veel projecten uitgevoerd in Amersfoort, Ede, Kampen, Harderwijk, Nunspeet, Soest en Utrecht. Met hun inzet hebben ze tot nu toe het prachtige bedrag opgehaald van € 42.000,-. En, de teller loopt nog een tijdje door. Ook de studenten van het EH-Traject hopen hun bijdrage te leveren aan de onderwijsmissie van de EH. Zij gaan 24 juni aan de slag voor hun eigen IMPACTday.

De IMPACTday wordt georganiseerd in samenwerking met Stichting Present. Stichting Present is een landelijke organisatie die hulpvragen en mensen die hulp willen geven aan elkaar verbindt.

OVER DE EVANGELISCHE HOGESCHOOL
De EH is een unieke hogeschool waar jongeren in diverse opleidingen worden toegerust voor het leven. Op de EH leren jongeren om steviger in het leven te staan, leren ze wie ze zijn en ontdekken ze wat echt belangrijk is. Tijdens een opleiding op de EH worden studenten geholpen met het ontdekken dat Gods liefde de beste basis is voor het leven en dat Zijn liefde alle aspecten van het dagelijks leven doortrekt.

Gedachtewisseling: woensdag 5 april

Mooi dat we al een tweetal Gedachtewisselingen konden hebben! We zijn aan het vooruitkijken naar de volgende Gedachtewisselingen. Voor onszelf hebben we hiervoor een aantal uitgangspunten geformuleerd, die willen we graag delen.

 • Het is goed om elkaar te ontmoeten en om van elkaar te leren.
 • Over het ontmoeten: dit zou in verschillende samenstelling kunnen
  –   Gemeenteleden
  –   Geloofsgenoten
  –   Dorpsgenoten
 • Over het van elkaar leren: dit kan op verschillende vlakken
  –   Onderwerpen die ons als christenen binden of misschien zelfs verdelen
  –   Onderwerpen die breder zijn en ons als burgers in de wereld binden of verdelen

Het leek ons logisch dat we voor de verschillende samenstellingen ook verschillende onderwerpen kiezen. Hieronder een voorlopige planning, waarbij slechts de eerste avond vaststaat qua datum en onderwerp.

datum onderwerp
5 april Zeven Hoofdzonden
3 (of 10) mei Werken van barmhartigheid
14 juni (check… of 28 juni) Kunst/Modderman
 juli/augustug zomerstop 
september Online veiligheid: voor jong en oud!
oktober Seizoenen van het geloof
november Polarisatie / omgaan met verschillen / de verdeelde nederlander

De eerstvolgende (5 april) dus over de Zeven Hoofdzonden. Deze avond houden we op de laatste woensdag voordat het Goede Vrijdag is. Hierbij alvast een voorzet op de vragen die we elkaar kunnen stellen:

 • Hebben we voor onszelf een beeld bij de “hoofdzonden”?
 • Rekent Jezus af met al dat falen?
 • Leestips:
  –   Boeken van Ton de Ruiter, Tom Wright, Reinier Sonneveld
  –   Internet: vele sites waarop info en denk- en gespreksstof hierover te vinden is

Zoals je ziet: het zijn vragen waarop je antwoorden uit de belijdenisgeschriften kunt vinden. Maar we hopen dat we elkaar ook open durven bevragen over hoe we het in ons hoofd en leven ervaren. Of we alleen Pasen vieren maar niet per sé Goede Vrijdag nodig denken te hebben. Of dat we juist blijven hangen in Goede Vrijdag en daardoor Pasen niet zo tot ons doordringt.

Hopen we op een goede Gedachtewisseling, tot woensdag 5 april!

Grietje Wierenga
Martin de Vries

Opgeven paasontbijt 9 april

Komende zondag 26 maart liggen er lijsten in de kerk om je op te geven voor het paasontbijt in het Hoge hof. Deze vangt aan om 7.30 uur op 9 april (eerste paasdag). Mogelijk gemaakt door de jeugdcentrale van de PKN en GKV.

We geven jullie tijd om tot vrijdag 31 maart je op te geven. Helpers zijn ook nog steeds welkom, voor de voorbereiding.

Kan ook nog online: marietje@denhornonline.nl of dienekekloosterman@hotmail.com

za 25 mrt – Oud papier

Zaterdag 25 maart a.s. wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. We starten de route vanaf 08:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Ook in het buitengebied wordt zaterdag het oud papier opgehaald. Er staat dus ook weer een container bij MFC ‘De Meeden’.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Theo ter Veen

Paasontbijt op 9 april

Dit jaar wordt er een Paasontbijt georganiseerd door en voor de gemeenteleden van de PKN en GKV in Aduard in het Hoge Hof. Dit Paasontbijt wordt u aan geboden door de jeugdcentrale.

Eind maart zullen hiervoor aanmeldingsformulieren worden neergelegd in de portalen van de kerken. Ook in de Schakel van april zal hiervoor aandacht zijn met de overige informatie.

Er is nu al een mogelijkheid om u aan te melden. Vroegtijdig aanmelden kan bij

Collectedoelen maart, april en mei 2023

Medair

Medair is een door christelijk geloof geïnspireerde noodhulporganisatie die lijden verlicht op enkele van de meest afgelegen en ontwrichte plaatsen ter wereld. Sinds 1989 helpen we mensen in nood, ongeacht ras, overtuiging of nationaliteit om een crisis te overleven en weer op eigen benen te staan.

Wereldwijde noodsituaties komen steeds vaker voor. De meeste kwetsbare mensen zijn moeilijker te bereiken. Crises duren langer. We brengen levensreddende hulp naar gemeenschappen die hulp nodig hebben.

www.medair.org

 

Evangelisatie en moslims

Evangelie & Moslims helpt christenen in Nederland om goede contacten met moslims op te bouwen en hen uit te nodigen Jezus Christus te leren kennen en volgen.

 • Training en toerusting Evangelie & Moslims stimuleert en ondersteunt christenen om aan moslims in ons land in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus is. Ze helpen kerken om moslims gastvrij uit te nodigen kennis te maken met het evangelie. Ze ondersteunen hen die tot geloof komen om Jezus te volgen.
 • Begeleiding van missionair werk: Ze ondersteunen en begeleiden christenen en kerken om moslims te ontmoeten en daarbij het licht van Christus te laten schijnen.
 • Ondersteuning van nieuwe gelovigen: Ze verbinden hen die van moslimachtergrond tot geloof komen, met een christelijke gemeente en moedigen hen aan en trainen hen om hun geloof te delen in de moslimgemeenschap.

https://evangelie-moslims.nl/

 

Open Doors

Open Doors steunt christenen die om hun geloof worden vervolgd of verdrukt. Open Doors brengt bijbels en christelijke lectuur naar landen die daarvoor gesloten zijn. Daarnaast geeft Open Doors training en verleent de organisatie praktische hulp, zoals traumazorg en noodhulp.

Dit doen we door gebed en:

 • We verspreiden Bijbels, Bijbelstudiematerialen en andere communicatiemiddelen. Ook voorzien we in kaderopleidingen en verlenen we praktische hulp.
 • In bedreigde en onstabiele gebieden bereiden we christenen voor op mogelijke vervolging en lijden.
 • Christenen in de vrije wereld lichten we voor over christenvervolging. Zodat ze met vervolgde christenen meevoelen en hen actief helpen.

Dit doen we omdat we geloven dat wanneer één lid lijdt, alle andere meelijden (1 Kor.12:26). Ook geloven we in Jezus’ opdracht om alle volken tot Zijn leerlingen te maken (Matt. 28:19). En we geloven dat alle deuren openstaan voor het evangelie.

www.opendoors.nl

 

Leprazending

Elke twee minuten krijgt iemand de diagnose: “jij hebt lepra”. Mensen met lepra hebben een zeer lage weerstand en horen bij de meest kwetsbaren in onze wereld. Vaak worden ze gediscrimineerd, verstoten of weggestopt. Jezus zag om naar mensen met lepra, Hij genas hen en roept ons op: ‘ genees zieken, reinig melaatsen’.

Het is ons doel om in 2035 leprabesmetting gestopt te hebben. Dit doen we door lepra vroegtijdig op te sporen, snel te behandelen en zo besmetting te stoppen. Wij hebben de zorgprofessionals, de ziekenhuizen en de kennis, maar we kunnen lepra niet verslaan zonder hulp van jou en mensen zoals jij. Doe mee, laten we samen lepra geschiedenis maken.

www.leprazending.nl

 

Friedensstimme

In Rusland en de landen er omheen leven miljoenen mensen die onbekend zijn met het Evangelie. Gedreven door de woorden van de Heere Jezus, dat alle volken van Hem moeten horen, gaan Evangelisten eropuit om hun naasten over God te vertellen. Wij helpen dit werk mogelijk te maken omdat we geraakt worden door de nood van deze mensen. We geloven dat een mens alleen gelukkig kan zijn als hij Jezus kent.

Daarom weten wij ons verbonden met ruim 115 evangelisten. Wij zenden zelf niemand uit, maar helpen de Russische gemeenten om mensen af te zonderen voor de dienst van het Evangelie.

 • Wij geloven in de kracht van Gods woord.
 • Wij geloven dat Rusland Gods woord nodig heeft.
 • Wij steunen Russische evangelisten.

www.friedensstimme.nl

 

De Verre Naasten

Geloof delen wereldwijd, samen met en namens kerken in Nederland- dat is de missie van DVN. Om dat te bereiken, werken ze samen met lokale keren en organisaties in het buitenland die daar volop mee bezig zijn, en het geloof delen, in woord en daad.

Inmiddels ondersteunen de Nederlandse partnerkerken allerlei programma’s van vijftig kerken en lokale instanties in ruim dertig landen wereldwijd. Dat doen zij in samenwerking met Verre Naasten. Het gaat om programma’s waarmee lokale kerken, in hun directe omgeving, in woord en daad het geloof willen delen. Dit gebeurt door middel van de volgende programma’s

 • Kerkelijk opbouwwerk
 • Missionair werk
 • Diaconale projecten
 • Training
 • Noodhulp

Ze investeren vooral in mensen en zorgen er zo voor dat -in afhankelijkheid van onze Heer- het bereik, effect en de duurzaamheid van het mission-werk zo groot mogelijk is.

https://verrenaasten.nl/

 

Platform kerken Westerkwartier

Het Kerkelijk Platform Westerkwartier bestaat uit 26 kerken die zich gezamenlijk, en in samenwerking met gemeente en welzijnsorganisaties, inzetten voor: 

 • Bestrijding van eenzaamheid – Werkgroep Welzijn en Zorg
  In de gemeente Westerkwartier werken 26 kerken gezamenlijk mee aan verschillende initiatieven op het gebied van bestrijding armoede, het voorkomen en verlichten van eenzaamheid (ontmoetingsmiddagen in het Cultureel Centrum en in het Zonnehuis, “Samen aan Tafel” in de Gasthorn en seniorenmiddagen in “de Rank”) en werken aan werk.
 • Financiële hulpverlening – Stichting Noodfonds Westerkwartier
  Stichting Noodfonds Westerkwartier, kan onder voorwaarden, financiële hulp verlenen aan inwoners van de gemeente Westerkwartier.
 • Financiële begeleiding – Stichting SchuldHulpMaatje Westerkwartier
  De gecertificeerde Maatjes van SchuldHulpMaatje Westerkwartier helpen bij het op orde brengen van administratie, als men het financiële overzicht kwijt is en/of betalingsachterstanden heeft. Ook zijn de maatjes een steun in de rug tijdens de periode van schuldsanering en helpenook voor langere tijd, om een budget weer onder controle te krijgen en te houden.
 • Werk en inkomen – Stichting DeWerkplaatZ
  De vrijwilligers van DeWerkplaatZ bieden hulp bij het vinden van passend werk en het vergroten van zelfvertrouwen.

https://pkwhelpt.nl/