24 dec – Kerstavondzang

Op Kerstavond 24 december is traditiegetrouw weer de Kerstzang in de Abdijkerk. Onder feestelijke begeleiding van muziekver. Juliana en het orgel zingen we prachtige kerstliederen en luisteren we naar het Kerstverhaal. De collecte die we houden is bestemd voor de plaatselijke stichting Aduard Helpt.

De Abdijkerk is open vanaf 19.00 en de zangdienst begint om 19.30. Allen van harte welkom!