35 jaar SSRO (Stichting Steun Reformatie Oostenrijk)

‘God bouwt zijn Kerk in de 21e eeuw’

35 jaar SSRO – jubileumdag op 20 november 2021 in Veenendaal

Het begon in 1986 met de steun aan de kleine Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses in Neuhofen. In de 35 jaren die volgden kon de SSRO ook de ERKWB-gemeentes in Rankweil, Winterthur en Basel ondersteunen en de projecten in Innsbruck en Graz. Dat willen we, onder grote dank aan de HERE, vieren met een jubileum- en ontmoetingsdag. Deze zal plaatsvinden  D.V. op zaterdag 20 november 2021 in de Christelijke Gereformeerde Pniëlkerk, Ghandistraat 2, 3902 KD Veenendaal.

De inloop is vanaf 10.00 uur. Het programma begint om 10.30 uur en eindigt rond 14.45 uur. Ds. Peter Drost van de ERKWB Graz zal de opening verzorgen en ds. J.B. Wilmink de afsluiting.

Vier sprekers zullen elk een korte lezing houden.

  • Dr. A.J. Kunz zal spreken over ‘Reformatie en kinderen/jeugd’.
  • Ds. Reinhard Mayer van de ERKWB Rankweil zal spreken over ‘De wet in de gereformeerde liturgie’.
  • Ds. Kurt Vetterli van de ERKWB Basel zal spreken over ‘De blijvende betekenis van de Reformatie’.
  • Prof. dr. A. Baars zal spreken over ‘Het belang van de Westminster Confessie in de 21e eeuw’.

Ook zal er aandacht besteed worden aan het jubileumgeschenk dat de SSRO dankzij de bijdragen van de donateurs aan de ERWKB-kerken zal aanbieden.

Het volledige programma zal binnenkort verschijnen op www.ssro.nl, inclusief de link waarmee deze dag in Oostenrijk en Zwitserland en Nederland via de livestream te volgen is. Hierbij nodigen wij u van harte uit om deze jubileum- en ontmoetingsdag bij te wonen. Wij stellen het op prijs dat u zich van te voren aanmeldt via 35jaar@ssro.nl.

Namens het bestuur van de SSRO,
Adriaan Pons, secretaris binnenland