Nieuws van de kerken in Zuid-Afrika

Gezamenlijke brainstormsessie van Gesamentlike Sending Kommissie

&

Afvaardiging Gereformeerde Kerk Bellville Sending

Die Gezamenlijke Zendings Kommissie (GSK) die bestaat uit leden van de Vrye Gereformeerde Kerk Bellville en de zendingsgebieden in de Westkaap (Belhar, Wesbank en Leiden), heeft besloten om dit jaar te onderzoeken in welke mate er samenwerking met de Gereformeerde Kerk (GK, is niet VGK)) Bellville kan zijn. Dit a.g.v. het feit dat de GK Bellville betrokken is in gebieden waar ook zending wordt bedreven (onder andere op de Kaapse Vlakte). Verder is er onlangs (september 2017) contact geweest en zijn er banden gesmeed tussen predikanten van beide kerken tijdens een zendings-predikanten conferentie in Gauteng (Pretoria).

De Gereformeerde Kerken (GK) hebben eerder ook gemeenten gesticht op de Kaapse Vlakte in Grassy Park (1958, ds. Rodney van Wyk), in Elsiesrivier (1972, vacant), er is een zendingsgemeente in Mitchells Plain (ds Rodney van Wyk) en in de zuidelijke voorsteden in Rondebosch (Engelstalig; ds Simon Jooste).

Daarom leek het de GSK (zendingscommissie) goed om de leden van de GK Bellville die betrokken zijn bij dit zendingswerk, uit te nodigen voor een ‘dinkskrum’ (overleg) zodat zij elkaar beter kunnnen leren kennen, alsook om te ontdekken waar zij elkaar tot onderlinge steun en hulp kunnnen zijn in de verspreiding van het blijde Evangelie.

Tijdens deze bijeenkomst konden ze elkaar vertellen waarmee ze bezig zijn. Het onderlinge verlangen is uitgesproken om te kijken hoe zij samenwerking in de zending kunnen realiseren en concreet kunnen maken. Dit eerste contact was zeer waardevol en ze mochten horen van elkaars uitdagingen en vreugden die de Here ook geeft in dit werk in Gods koninkrijk.

Gebedspunt

Bid alsjeblieft samen met ons dat de Here ons zal zegenen, zal leiden en wijsheid zal schenken voor de ‘pad vorentoe’ (de toekomst).