Kinderproject Wesbank

Afgelopen wintervakantie, in september 2018 hebben de gemeenten Bellville en Wesbank het voorrecht gehad om voor de kinderen op de Kaapse Vlakte, in Wesbank het vakantiekinderproject te organiseren.

Het thema was: Ik heb een Vader in de hemel.
De eerste week hebben de kinderen geleerd: Ik mag tot mijn Vader bidden. De kinderen hebben het ´Onze Vader´, dat Jezus ons zelf geleerd heeft, aangeleerd en gebeden. Elk kind kon het gebed op karton mooi opschrijven en versieren. Dit is voor hen gelamineerd en zo konden ze dit meenemen naar huis met een bolletje plakgom om het op te kunnen hangen.

In de tweede week is nagedacht over Gods Vaderhart aan de hand van de gelijkenis van de verloren zoon. De kinderen leerden over vergeving en dat we nooit te ver van God kunnen wegdwalen om terug te komen naar Hem toe. We moeten ook elkaar vergeven zoals we bidden in het ´Onze Vader´. Daarna werd er een prachtig werkje gemaakt van een vader met open armen en een teks uit Efeziers.

De derde week is gewerkt over de zorg van Vader voor ons n.a.v. het bijbelverhaal over de vermeerdering van de broden en de vissen. Ook in de alledaagse dingen zoals eten en drinken zorgt onze Vader voor ons. Er is gesproken over hoe belangrijk het tafelgebed is, om te danken voor ons eten en drinken. Zoals Jezus ook deed voordat hij de schare gevoed had.

De kinderen hadden alle tijd  om lekker te spelen; puzzles te maken, met deeg te werken en buiten sokker te spelen.

Samen zingen en de Heer te loven is altijd een feest met de kinderen. Ze kunnen  zingen en dansen met zoveel  overgave en enthousiasme. Samen hebben we de naam van de Heer grootgemaakt.

Wij zijn dankbaar dat er door de jaren heen een vaste groep kinderen is die elk jaar weer komen en met wie we een band hebben opgebouwd. Veel kinderen hadden onthouden wat ze verleden jaar bij het kinderproject geleerd hadden en zelfs wat ze twee jaar terug geleerd hadden! Er is daar een zaadje geplant en we geloven dat dat zal groeien en vrucht dragen.

Het kinderproject is natuurlijk niet volledig zonder de trouwe zusters uit de gemeente van Wesbank, die heerlijke soep en brood gemaakt hebben! Elk kind kon ´s middags naar huis gaan met een buik vol soep en een lekker vers broodje en een sinaasappel in de hand voor onderweg!

Dank aan de zusters, kinderen en jeugd van de gemeente van Bellville die hebben geholpen. Dank ook aan de zusters die geholpen hebben om klei te koken, de broeder die geholpen heeft met het vervoer, de zuster met de aankopen voor het eten en drinken, de gemeenteleden van Wesbank die kwamen helpen, iedereeen die ervoor gebeden heeft, en de zending die het project bekostigde.

Gebedspunt

Zoals de kinderen van Wesbank nou weten:

Ons het ‘n Vader in die hemel! Alle eer aan Hom! Halleluja!