Nieuwsbrief Regiegroep Hereniging


Hoe gaat het nieuwe kerkverband heten? En hoe gaan kerken straks met elkaar om?

Er is onlangs een nieuwe nieuwsbrief verschenen van de Regiegroep Hereniging GKv en NGK. Deze keer wordt er aan kerkleden en kerkenraden nadrukkelijk om input gevraagd op twee terreinen: de naam van de herenigde kerken, en de toekomstige kerkorde. Denkt u mee?

Allereerst: uit de lange lijst met door geïnteresseerde kerkleden voorgestelde namen heeft de Regiegroep er vier geselecteerd die mogelijk in aanmerking komen voor de nieuwe kerkgemeenschap. In de nieuwsbrief van juni licht de Regiegroep toe hoe ze tot deze keuze is gekomen en hoe het proces straks verder gaat. Door middel van een online enquête kunt u/kun jij aangeven welke van de vier voorgestelde namen u/jij het meest of juist minder geschikt vindt en waarom. De link staat in de nieuwsbrief en op de website www.onderwegnaar1kerk.nl. Iedereen die zelf een of meer namen heeft voorgesteld, krijgt de link naar de enquête via de mail vanzelf toegestuurd.

Vervolgens besteedt de nieuwsbrief aandacht aan de eerste versie van de nieuwe kerkorde voor de herenigde kerken. Daarin spreken de kerken af hoe ze met elkaar omgaan. De tekst ervan is samen met een uitgebreide toelichting naar de kerken gestuurd. De GKv- en NGK-kerken(raden) worden uitgenodigd om in het komende halfjaar de kerkorde te bekijken en erop te reageren.

De nieuwsbrief bevat ten slotte een interview met twee leden van de Werkgroep Toekomstige Kerkorde: voorzitter dhr. Jan van Dijk uit Oegstgeest en ds. Kornelis Harmannij, predikant van de GKv Eindhoven-Best. U kunt de nieuwsbrief lezen en zich erop abonneren op www.onderwegnaar1kerk.nl.