Nieuwe zendingsstrategie voor de Kaap

Nieuwe zendingsstrategie voor de Kaap: Toerusting en begeleiding van ‘lerende ouderlingen’

Vanaf dit moment wordt er een nieuwe zendingsstrategie gevolgd in de Kaap, nl. de opleiding en toerusting van broeders, ‘lerende ouderlingen’, om in de erediensten te kunnen voorgaan.

De reden voor deze werkwijze is dat de gemeenten op het zendingsveld, na instituering, geen voltijdse, academisch opgeleide predikant zullen kunnen onderhouden. Verder wordt verwacht dat de ondersteuning door donateurs niet zal toenemen, maar juist in de komende jaren zal afnemen. Dit wordt niet als een negatieve ontwikkeling gezien, maar veel eerder als een positieve! Dit zal de ‘zelfstandigheid’ en het ‘eigenaarschap’ van de gemeenten bevorderen. Het is heel mooi dat de voortgang van de evangelieverkondiging zo uit de eigen gelederen mag komen.

Op woensdag 1 mei kwamen we dan een eerste keer samen met 9 broeders (6 uit Bellville, 1 uit Belhar, 1 uit Wesbank, en 1 uit Fisantekraal – intussen is er nog 1 broeder uit Leiden bijgekomen) in de VGK van Wesbank. Dit was een bijeenkomst waar we met elkaar konden kennismaken en konden praten over de verwachtingen van de broeders. We spraken over de opleiding en de toerusting, het aspect van het ambt en de ethiek van het werk, over goede onderlinge communicatie en een huiswerkopdracht (hoofstuk 1 uit ‘Growing in the gospel’ van Prof. Jason van Vliet).

Op dinsdag 28 mei kwamen we weer bij elkaar om de huiswerkopdracht samen te bespreken. De volgende bijeenkomst is afgesproken op DV donderdag 20 juni waarin we dan de hoofdstukken 2&3 van het boek zullen behandelen. De (opgewonden!) broeders komen intussen in kleine groepjes bij elkaar om de huiswerkopdrachten samen te doen.

Intussen konden we op zaterdag 1 Juni onze werkzaamheden hier in de Kaap op een gezamenlijke conferentie met onze broeders in Gauteng delen. Die zaterdag en ook de zondag is bij twee gemeenten, de VGK Johannesburg en de VGK Maranatha, voorlichting over de nieuwe zendingsmethodiek in die Kaap gegeven.

Dankpunten:

Wilt u samen met ons onze God en Hemelse Vader danken dat Hij de zending in de Kaap zo geleid heeft om de ‘lerende ouderling’ te gaan gebruiken.

Voorbede punten:

Wilt u ook om de zegen van de Here blijven bidden voor de opleiding en toerusting van de ‘lerende ouderlingen’; voor de broeders die de toerusting volgen, de zendelingen en de GSK. En dat de Here nog meer arbeiders zal geven om de oogst in te zamelen.