Synode van Goes: buitenlanddagen

Contacten met buitenlandse kerken

Buitenlanddagen tijdens de synode van Goes

Een combinatie van mooie en moeilijke momenten, dat typeert de zogeheten buitenlanddagen, de week waarin vertegenwoordigers van buitenlandse kerken te gast zijn op de synode. Het deputaatschap (commissie) betrekkingen buitenlandse kerken onderhoudt namens onze kerken contact met kerken in het buitenland. Van 9 tot en met 11 januari trokken de 32 synodeafgevaardigden op met zo’n 25 gasten uit veertien verschillende landen.

Een aantal buitenlandse kerken uit Canada, Zuid-Afrika en Australië heeft grote moeite met de koers van de vrijgemaakte kerken. Zij waren nog wel naar de synode gekomen, maar om afscheid te nemen als zusterkerk (dat wil zeggen, een kerk waarmee de GKv officiële banden onderhoudt). Dat afscheid deed pijn en hun verwijten kwamen hard aan. Dr. Karlo Janssen (Canadian Reformed Churches) zei onder andere: ‘U bent veranderd, wij niet.’ Ds. Dean Anderson (Free Reformed Church of Australia) noemde dat er geen vertrouwensbasis meer is. Ds. Sieds de Jong beantwoordde het verwijt van dr. Janssen: ‘We zaten ooit in een kerk waarin slavernij met Bijbelteksten gelegitimeerd werd, waarin voorgangers zeiden dat de vrouw slechts in afgeleide zin beeld van God was. Ja, we zijn veranderd. Ik ben er blij om.’

Verheugend was het om een nieuwe zusterkerk te begroeten, de Gereja Kristus Tuhan in Indonesië. Hun vertegenwoordigers, de predikanten Dominggus en Winarto, waren op de synode aanwezig. De GKT is een kerkverband met 12.000 leden, voornamelijk in Oost-Java. De kerk is aan het eind van de 19e eeuw ontstaan uit immigranten uit China. In 1909 werd de kerk opgericht en in 1985 omgevormd tot een gereformeerde kerk. Negen jaar geleden werden de eerste contacten met de GKv gelegd.

Na afloop van de buitenlanddagen is een synodejournaal gemaakt, een filmpje van ongeveer vijf minuten, waarin ds. Dinand Krol vertelt over de ontmoetingen met buitenlandse gasten en wat hem daarin geraakt heeft. U vindt het hier:  https://vimeo.com/384202011, maar ook op de speciale synodewebsite www.lv-gs2020.nl onder GKv à Journaals en flyers. Over een aantal belangrijke onderwerpen die op de agenda van de synode van Goes staan, is een digitale folder gemaakt, die onder hetzelfde kopje te vinden is.

Compleet verslag van de buitenlanddagen.