Nieuwsbrief Student Alpha

Beste kerkgemeente in/om Groningen,

Het is precies 5 maanden geleden sinds onze vorige nieuwsbrief. Genoeg informatie om te geven in weinig mails. Daarom is onze eerste mededeling: we hopen vaker nieuwsbrieven te sturen. Wij staan namelijk graag in contact met de kerken. Tegelijkertijd hebben we ook jullie hulp nodig in promotie en gebed. Om al die redenen willen we in deze brief met jullie delen over de cursus van afgelopen najaar en de aankomende voorjaarscursus.

Cursus najaar 2019

De afgelopen cursus was bijzonder, er waren namelijk alleen maar vrouwelijke deelnemers. We mochten deze groep van 7 studenten meenemen in gesprek over de vele aspecten van het christendom. Jezus, de Bijbel, het kwaad, de Heilige Geest…

Waar we hoopten op een hogere kwantiteit, mogen we God absoluut danken voor de kwaliteit. Deze was merkbaar door de goede sfeer die heerste in de groep tijdens het eten en het Alpha weekend, men gaf aan zich welkom en gehoord te voelen.

Bovenal mogen we Hem enorm danken voor een geestelijk vuur die oprecht bij een ieder van hen is aangestoken of verder is aangewakkerd. Net zoals de cursus hiervoor, zijn ook enkele van de deelnemers verder gegaan in een vervolgcursus, de Beta, om echt de diepte in te gaan in het geloof voor je dagelijks leven. Erg mooi!

Cursus voorjaar 2020

Met enkele weken hopen wij te starten met een nieuwe Student Alpha cursus! Als team geloven we dat we samen met God weer een mooi programma mogen draaien en jongeren/studenten laten ontdekken wat het christelijk geloof inhoudt voor henzelf of juist hoe ze het aan anderen kunnen vertellen.

Hiervoor hebben wij jullie nodig! Wij vragen daarom in de komende twee diensten te vertellen over de aankomende cursus, zo bereiken we extra jongeren. Ditmaal hebben we ook een digitale poster in de bijlage gezet om te projecteren. De data en locatie staan er op: 6 maart is onze info-borrel en 11 maart begint de cursus, beide bij de SKLO aan de Kraneweg 33.

Ook jullie bijdrage in gebed is essentieel! Wij hopen op jullie hulp.

Resteren er nog vragen? Of willen jullie geen mails meer ontvangen? Mail gerust.

Wij wensen jullie Gods zegen toe.

Met hartelijke groet,
Kernteam Student Alpha Groningen
alphastudentsgroningen@gmail.com