Activiteiten Dit Koningskind

Dit Koningskind organiseert verschillende activiteiten voor mensen met een (sociale, verstandelijke, zintuiglijke en/of lichamelijke) beperking en de mensen om hen heen. Binnenkort starten de volgende activiteiten in uw regio. U bent van harte welkom!

Gespreksgroep voor volwassenen met autisme – Groningen – start 7 februari 2018
De gespreksgroep biedt herkenning en erkenning en geeft u de gelegenheid in een veilige en kleinschalige omgeving met elkaar in gesprek te gaan. Gespreksthema’s zijn onder andere: sociale contacten (vriendschap en werkrelaties), zelfbeeld, communicatie en geloof. De gespreksgroep vindt plaats op woensdag 7 en 21 februari, 7 en 21 maart en 4 april 2018 van 20.00 – 22.00 uur in school De Steiger, Koperstraat 4, Groningen.

Ontmoetingsdag volwassen brussen*: Levenslang loyaal!? – Assen – 17 februari 2018
*Een brus is een broer of zus van iemand met een beperking
Samen praten over wat het betekent om een broer of zus met een (lichamelijke, verstandelijke, sociale, zintuiglijke) beperking te hebben. Ontmoeting en ervaringen delen staan centraal op deze Brussendag. De Brussendag vindt plaats op 17 februari 2018, van 10.30 – 14.30 uur in GKv Het Lichtpunt, De Boomgaard 7, Assen.

Informatieavond seksuele vorming – Assen – 8 maart 2018
Wonderlijk Gemaakt Speciaal is een praktisch hulpmiddel voor gesprekken over seksuele ontwikkeling. Begin 2018 komt de editie ‘voor thuis’ uit, ontwikkeld voor ouders van een kind met een verstandelijke beperking. In het materiaal zijn allerlei thema’s over het eigen lichaam, omgaan met anderen en weerbaarheid opgenomen. De avond vindt plaats op 8 maart 2018 van 20.00 – 22.00 uur in GKv De Voorhof, Martin Luther Kingweg 40, Assen.

Meer informatie en aanmelden: ga naar de agenda op www.ditkoningskind.nl. Contact opnemen kan via info@ditkoningskind.nl of 030-2363788.