Activiteiten Praktijk SpiegelRuimte Baflo 2019/2020

Binnenkort wil ik binnen mijn praktijk weer starten met een tweetal psycho-pastorale activiteiten. Ze zijn bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft voor onderwerpen op het raakvlak van geloof en psychologie en open staat voor persoonlijke ontwikkeling en groei in geloof. 

  1. GROEIGROEP: Meer dan overleven

Het leven verloopt niet altijd zoals je het zelf graag had gewild. Ongetwijfeld ben ook jij moeilijkheden en teleurstellingen tegengekomen op je levenspad. Misschien laat jij de moed ook wel eens zakken en begin je met een diepe zucht aan een nieuwe dag. Deze groeigroep wil een bemoediging zijn voor iedereen die verder moet na moeiten en gebroken dromen. Blijf niet hangen in je teleurstelling en moeiten. Ondanks alles mag je je uitstrekken naar een leven waarbij nog ontelbare mogelijkheden voor je in het verschiet liggen. Kies ervoor om te vertrouwen op God. Hij is nog niet klaar met jouw levensverhaal. Hij is er nog steeds op uit dat jij mag bloeien en vrucht dragen voor Hem. Stijg samen met God boven je teleurstellende omstandigheden uit en ga weer hartstochtelijk leven!

In 12 bijeenkomsten lezen en bespreken we het boek “Meer dan overleven, hartstochtelijk leven”. Dit boek geeft je bijbelse wijsheid, bemoedigende verhalen en krachtige principes om verder te gaan en uit te stijgen boven je teleurstellingen.

Data & Locatie
De bijeenkomsten zijn tweewekelijks op donderdagavond en wel op de volgende data: 17 en 31 oktober; 14 en 28 november; 19 december; 9 en 23 januari; 6 en 20 februari; 5 en 19 maart; 2 april van 20.00- 21.30 uur. De Groeigroep wordt gehouden bij mij aan huis (Wier 8, Baflo). Er kunnen 5-10 deelnemers meedoen.

Kosten & Opgave
De kosten voor deelname bedragen € 65,00. Het boek dien je zelf nog aan te schaffen, kosten hiervan zijn € 9,95. Opgave kan tot uiterlijk 30 september 2019 via praktijk@spiegelruimte.nl onder vermelding van “Groeigroep 2019” en je naam en adresgegevens.

  1. GESPREKSGROEP JOYCE MEYER

Terug op de agenda is een gespreksgroep rondom de online uitzendingen van Joyce Meyer (zie www.joyce-meyer.nl). Je bekijkt thuis de aflevering(en) over een door mij geselecteerd psycho-pastoraal thema. Op de bijeenkomsten gaan we hierover met elkaar in gesprek. Het doel van deze gespreksgroep is om elkaar te bemoedigen, op te bouwen en te groeien rondom de te bespreken thema’s.

Data & Locatie
Er staan 6 bijeenkomsten gepland op iedere 3e woensdagmorgen van de maand van 10.00 -11.30 uur. Het betreft de volgende data: 16 oktober, 20 november, 18 december, 15 januari, 19 februari en 18 maart. De gespreksgroep wordt gehouden bij mij aan huis (Wier 8, Baflo). Er is ruimte voor 5-10 deelnemers. Zou je graag mee willen doen, maar kun je niet overdag, geef dit dan aan. Bij voldoende belangstelling is het ook mogelijk een avondgroep te starten.

Kosten & Opgave

Voor deelname wordt een bedrag van € 30,00 gevraagd. Opgave kan tot tot uiterlijk 30 september 2019 via praktijk@spiegelruimte.nl onder vermelding van “Gespreksgroep Joyce Meyer” en je naam en adresgegevens.

Hillie Snoeijer
Praktijk SpiegelRuimte
www.spiegelruimte.nl