Uit de kerkenraad

Op 4 juli hebben we als kerkenraad met diakenen vergaderd. Voor de laatste keer dit seizoen. Deze vergadering stond in het teken van de ambtswisseling. De nieuw bevestigde ambtsdragers tekenden het ondertekeningsformulier en we namen afscheid van de scheidende ambtsdragers. Er zijn afspraken gemaakt over het regelen van de overdracht en een aantal organisatorische zaken zijn geregeld. Welke ambtsdrager komt bij welke kring en hoe verdelen we dat? Hierover komt nog een apart artikel.

Het grootste deel van de avond denken we na over de invulling van het ambt. Hoe kijken we daartegenaan? Wat is er in de loop der tijd veranderd? En hoe waarderen we dat? Hoe stellen we ons dat op korte termijn voor. Centraal staat wel de gedachte dat we de gemeente willen dienen, niet door daarboven te staan maar om ons naast de brs. en zrs. op te stellen. Dat betekent ook dat we niet voor alle vragen en problemen een oplossing hebben. Maar we gaan wel aan de slag om goed te luisteren en goede gesprekken te voeren. Zo willen we contacten onderhouden en verbinding bewerken binnen de gemeente.

Het is goed te bedenken dat elk gemeentelid ook het ambt van alle gelovigen bezit. Dat betekent dat niet alle troubles bij de kerkenraad neergelegd moeten worden. Ook de gemeente zelf kan verbinding en onderlinge hulp bewerkstelligen. We spreken de wens uit dat God ons ambtswerk wil zegenen en ons zal bekwamen.

De vakantieperiode is dichtbij en verschillende ambtsdragers gaan op vakantie. Als contactpersoon van de kerkenraad kunt u in de vakantieperiode zonodig br. G. Kloosterman benaderen.

Vakantiepakket – Op weg naar de grote zomer

ZWOLLE – Een beslissende ingreep van God: het kruis is leeg en het graf is
open! Maar wat betekent dit nu voor ons leven? Het vakantiebijbelstudiepakket
Op weg naar de grote zomer leert je kijken door Gods ogen en de betekenis
ontdekken. Het pakket biedt tijdens de zomervakantie een prekenserie van drie
preken door ds. Jaap Ophoff, 21 meditaties en een leesrooster geschreven door
ds. Jan Mudde, een dossier met allerlei verdiepende materialen en meer… te
vinden op steunpuntbijbelstudie.nl!
Wat neem je mee?
“Je bent christen aan de opstandingskant van het kruis of je bent geen christen”, zegt ds.
Jaap Ophoff. “En mocht je nu na het lezen van deze zin een error in je brein ervaren dan
raden we jou dit vakantiepakket aan!” LPB media, waar Beleefmee.nl en Opkijken.nl
onderdeel van zijn, werkt samen met Steunpunt Bijbelstudie aan de inhoud van een
blauw koffertje die de predikant bij zich heeft… “Want: wat neem jij mee op reis, en wat
neem je mee terug naar huis?”, vraagt LPB media-redacteur Nanda Langkamp. “Uit dit
koffertje haalt ds. Jaap Ophoff zijn voorwerpen om het leven aan de ‘goede kant’ van het

kruis te onderstrepen, en wat dit voor jou maar ook voor je plek in deze wereld betekent.
Een leven vanuit verlossing en bevrijding zoals God heeft beloofd. Het vakantiepakket
helpt jou om deze Boodschap te laten landen in je hart!”
Leer kijken als Hij
De mediatieserie van ds. Jan Mudde, uit Kracht voor elke dag (2020) sluit aan op deze
drie preken. Het bestaat uit drie maal zeven meditaties, meestal gecombineerd met een

lied, over eenheid en verbondenheid. “Wij leven in een tijd en cultuur waarin we niet
danken maar ons afvragen: heb ik wel een kerk nodig? En: is er misschien een kerk in de
buurt waar het gras groener is?”, zegt ds. Jaap Ophoff. “God stelt zulke vragen niet. Hij
zoomt in op jouw kerk: ‘Wow, wat mooi, wat hou Ik van mijn gemeente! Leer kijken
zoals Hij en breng de zomer op aarde in jouw gemeente.”
Geloof en kerk dichtbij, ook in de zomer!
Het hele pakket is vanaf 7 juli a.s. via steunpuntbijbelstudie.nl/grotezomer te vinden. Zo
werken de organisaties samen om ook deze zomer ‘geloof en kerk’ dichtbij te brengen, of
dit nu op het vakantieadres is of thuis.

Bericht van Inlia: bewogen opening INLIA Gasthuis Groningen

Het INLIA Gasthuis Groningen is officieel geopend. Met vlaggen, speeches, een lied én een
onverwachte gebeurtenis.


“Dit is een plaats waar we geen bewoners kennen, geen cliënten kennen, maar gasten
kennen. Gasten die we – in het kader van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening –
opvangen en begeleiden naar een nieuwe toekomst: terugkeer, doormigratie of legalisering
in Nederland.” INLIA-directeur John van Tilborg benadrukt in zijn speech de drie
mogelijkheden.
Landelijk is er namelijk discussie of de LVV zich niet enkel op terugkeer moet focussen. Van
Tilborg: “INLIA zal zich altijd blijven inzetten voor alle drie opties. Wij zetten ons in voor wat
werkt, niet voor onrealistische politieke wenselijkheden. Daar mag u op rekenen.”
De Groningse wethouder Glimina Chakor gaat er in haar speech op in: “Het gaat om
mensen. Dat heb ik ook tegen de staatsecretaris gezegd: het zijn geen pakketjes die je kunt
retourneren.”
Ze bedankt INLIA: “Hier komen mensen niet op straat te staan, daar staat INLIA voor. Daar
staat de gemeente Groningen ook voor. Hier in het Gasthuis telt de mens.” Eerder hebben
zowel INLIA-bestuursvoorzitter Jan Eggink als Van Tilborg juist de gemeente bedankt;
zonder Groningen was het Gasthuis er niet gekomen.
Pal voordat Chakor de vlag gaat hijsen, wordt het één van de asielzoekers te machtig. De
man schreeuwt het uit. Glimina Chakor loopt naar hem toe, luistert, belooft zijn verhaal later
verder te willen horen. Hij bedaart. Hulptroepen van INLIA begeleiden hem verder.
“Dit hoort er ook bij”, zegt Chakor, “De mensen hier zitten in vreselijke moeilijke situaties. De
bittere werkelijkheid hoeft niet verborgen te worden. Dit is waar het hier om draait.” Daarna
hijst ze samen met Jan Eggink de vlaggen, terwijl Cobien Nieuwpoort “Mag ik dan bij jou?”
zingt. Het laat niemand onberoerd, zeker niet na de schreeuw van wanhoop van zojuist.
John van Tilborg moet dan het slotwoord voeren. Pal ervoor geeft een van de gasten hem
onverwacht een bos bloemen. Gekocht van haar 35 euro leefgeld per week. Van Tilborg
moet wat wegslikken. Hij is niet de enige. Zo is het een bewogen opening. Maar dat past,
zoals Chakor al zei.

Zondag 3 Juli – gezamenlijke afsluiting van het kerkelijk seizoen!

Komende zondag (3 juli) is het zo ver, de gezamenlijke afsluiting van het kerkelijk seizoen!

Inmiddels is in deze dienst ook de bevestiging van ambtsdragers gepland en is er kinderkring: het wordt hopelijk een feestelijk samenzijn.

09:30 Inloop met koffie en muziek.

Meegebracht eten kun je alvast bij het buffet plaatsen.

10:00 Aanvang dienst (met o.a. bevestiging nieuwe ambtsdragers)
rond 11:00 Koffie na de dienst
±12:00 tot ±13:00 Gezamenlijke maaltijd

Aanwezige gasten, bijvoorbeeld vanwege de bevestiging, zijn van harte uitgenodigd om bij koffie en maaltijd aan te sluiten. We gaan er van uit dat er voldoende te eten is, en anders is delen ook een kunst!

Hopelijk tot zondag!

Werkgroep Kerk-Zijn in Aduard

Nieuwe manier van collecteren

Het is niet meer vanzelfsprekend dat iedereen contant geld bij zich heeft, want bijna iedereen betaalt met de pinpas. Maar dit heeft een aantal nadelen. Naast de muntjes voor de wagentjes bij de supermarkt, kan je bijvoorbeeld ook tijdens de kerkdienst bij de collecte in de problemen komen.

Voor die mensen hebben we goed nieuws, want wij zijn gestart met een nieuwe manier van collecteren, waarbij je met je smartphone kan doneren. Dat doen wij samen met Givt; het bedrijf dat deze oplossing maakt. Wil je gebruik maken van deze service, dan heb je de Givt-app nodig. Die kan je downloaden op www.givtapp.net/download.

Geef je liever contant? Geen probleem, want naast het geven met je smartphone kan je altijd contant geld en collectemunten geven aan de collecte.

Ben je geïnteresseerd? Zondag na de kerkdienst laten we zien hoe het werkt en kunnen we je vragen beantwoorden.

Maak je de dienst thuis mee, via bijvoorbeeld internet? Ook dan kan je met je smartphone bijdragen. Binnenkort zal er op de website een logo worden geplaatst met een code die gebruikt kan worden om een donatie te doen.

Via de onderstaande link kan u direct de App downloaden!