Uitzending Overdenking 22 maart

22 maart 09:30

Zoals onlangs bekend is gemaakt zal Ds Pomp een overdenking uitspreken en met ons bidden. Via de website kunnen we dat dan live meemaken. Die uitzending begint zondag DV om 9.30 uur. De tekst van de overdenking zal dan later ook gepubliceerd worden via Informail.

. Vele mensen zullen deze dienst willen volgen, waardoor de druk op de website groot wordt. We proberen op elke mogelijke manier overbelasting te voorkomen. Daarom vragen we als techniekteam en kerkdienstgemist.nl het volgende van u:

– Vermijd de zoekfuncties op kerkdienstgemist.nl. Ga in plaats daarvan rechtstreeks naar de uitzending, dit kan via deze link: ‘kerkdienst gemist’.

– Mocht de site morgenochtend niet laden, probeer het op een later tijdstip weer! Ga niet proberen continu de pagina te verversen, dit vraagt erg veel van de site.

– Probeer het aantal apparaten te beperken, kijk samen via één apparaat (bijvoorbeeld met een laptop aan de tv). Kijk dus niet allemaal op een eigen laptop/telefoon, maar kijk in kleine groepen samen.

– Het is mogelijk dat de site overbelast raakt en de uitzending niet live wordt weergegeven. Hier kunnen wij als techniekteam niks aan doen. Melden/bellen/appen heeft dus geen zin. We nemen in de kerkzaal de dienst ook op. Deze zullen we later op de dag alsnog publiceren, zodat u op een later tijdstip kunt terugkijken.

zo 30 dec Een lege stoel in onze kerk voor 4 kinderen

Tijdens de dienst zondagmorgen 30 dec 2018, stonden in onze kerk 4 gereserveerde stoelen met speelgoed erop, als symbool voor alle kinderen die in Nederland zijn opgegroeid, die hier zijn geworteld en die nog geen pardon hebben gekregen.

Het ging om de 4 stoelen midden in de kerk. Op die stoelen had een kind moeten zitten dat nu niet voor het kinderpardon in aanmerking komt.

Hiermee geven wij als kerk gehoor aan een oproep van INLIA.

INLIA staat voor: Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers. Ze zijn een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.

zie Inlia.nl voor meer informatie, of klik hier op de link

Collecte 28 oktober : IJM Nederland : Nazorg jonge slachtoffers cybersex

IJM zet zich in tegen plaag van geweld allerarmsten

Vijf jaar lang zat hij vast als slaaf in een rijstfabriek in Chennai, India. In de val gelokt met een kleine lening, kon Vijaj geen kant meer uit. De eigenaar van de fabriek verplichtte Vijaj en zijn vrouw 20 uur per dag te werken. Hun zieke kindje mochten zij niet naar een dokter brengen. En toen het kind overleed, moest Vijaj het lijkje naast zich neerleggen, terwijl hij aan het werk was in de fabriek…

Anno 2018 zijn er wereldwijd bijna 30 miljoen slaven. Kinderen, vrouwen en mannen als Vijaj die geen kant op kunnen. Die worden uitgebuit, mishandeld, verkracht. Moderne slavernij is een van de voorbeelden van de plaag van geweld waar de armsten van de wereldbevolking onder te lijden hebben. Andere voorbeelden zijn seksueel geweld tegen minderjarigen, mensenhandel, illegale landonteigening en machtsmisbruik van politie.
De christelijke mensenrechtenorganisatie International Justice Mission (IJM) wil gehoor geven aan de woorden uit Jesaja 1:17:

‘Zoek het recht,
houd tirannen in toom,
bied wezen bescherming,
sta weduwen bij.’

De missie van IJM is armen te beschermen tegen gewelddadig onrecht als slavernij, door slachtoffers te bevrijden, hun een veilige en hoopvolle toekomst te bieden, daders voor de rechter te brengen en lokale politie en justitie te helpen om effectief onrecht te bestrijden.

Concreet betekende dit voor Vijaj dat undercovermedewerkers van IJM in het geheim onderzoek deden naar zijn situatie, bewijsmateriaal verzamelden dat hij en zijn gezin als slaaf werden vastgehouden, hen vervolgens samen met locale autoriteiten uit slavernij bevrijdde, hen opnamen in een uitgebreid nazorgprogramma en een rechtszaak begonnen tegen de eigenaar van de fabriek. In India is de kans in de gevangenis te komen voor het houden van slaven kleiner dan geraakt te worden door de bliksem. IJM wil recht doen en door het versterken van rechtssystemen de armsten beschermen tegen de dagelijkse plaag van geweld.

Visie IJM
Duizenden bevrijden
Miljoenen beschermen
Bewijzen dat gerechtigheid voor de armen mogelijk is

www.ijmnl.org

Collecte Dankdag 2017 – Noodhulpacties voor overstromingen in Azië 

 

Hevige moessonregens in Azië veroorzaken grote problemen. In India, Nepal en Bangladesh zijn al ruim 900 doden gevallen. Naar schatting meer dan 40 miljoen mensen zijn door de overstromingen en landverschuivingen getroffen. Vier leden van het Christelijk Noodhulpcluster die in dit gebied aanwezig zijn (Tear, Red een Kind, Woord en Daad en ZOA) zijn gestart met hulpverlening en hebben hun rekeningnummers opengesteld voor giften.

Moessonregens zijn normaal in de maand augustus in deze regio. Maar dit jaar richten ze extreem veel schade aan en treffen ze een veel groter gebied dan andere jaren. Het Rode Kruis heeft becijferd dat naar schatting twee miljoen mensen op de vlucht zijn voor het water. Complete dorpen staan onder water of zijn weggevaagd door een laag modder. Ook in andere landen in de regio, zoals Myanmar, nemen de problemen toe en vinden grote landverschuivingen plaats.

Noodhulp India

Hevige moessonregens aardverschuivingen in Azië. Verschillende hulporganisaties zijn in actie gekomen. Zo ook DVN partner Emmanuel Hospital Association in India. Zij vormde direct een noodhulpteam en verleent hulp aan getroffen dorpen aan de rivier de Rapti, in de eigen omgeving Utraula. Andere hulporganisaties bereiken dit gebied nauwelijks. DVN is een noodhulpactie gestart om EHA te helpen. Help je mee?

Meer informatie op: www.verrenaasten.nl

Behalve dat mensen hun huizen en middelen van bestaan zijn kwijtgeraakt, zijn ook grote landbouwgebieden aangetast. Gevreesd wordt voor  ernstige voedseltekorten. Door het stilstaande water is er ook een groot risico op de uitbraak en verspreiding van besmettelijke ziekten. Gevreesd wordt dat de komende tijd de problemen alleen nog maar zullen toenemen. Er is meer regen voorspeld en door de overstromingen zijn nu al verschillende ondergelopen gebieden moeilijk bereikbaar.

Voor het  Christelijk Noodhulpcluster ligt de focus allereerst op het lenigen van de meest acute nood: onderdak, voedsel en veilig drinkwater. In India, Nepal en Bangladesh worden getroffen gezinnen geholpen met voedsel, medische hulp, dekens, kleding en slaapmatten. In India zijn er vooral slachtoffers in de noordelijke staten Bihar, Assam en Uttar Pradesh. Ook in Myanmar is gestart met de distributie van voedsel onder de getroffen gezinnen.

Meer informatie is te vinden op de websites van de organisaties van het Christelijk Noodhulpcluster.

www.dorcas.nl

www.redeenkind.nl

www.tear.nl

www.woordendaad.nl

www.zoa.nl