Liturgie zondag 17 oktober

Trinity – Ik wens jou
Gebed
L. Rom. 6: 1-11
Preek
Opw 599 Kom tot de Vader
Gebed
Dopen
Opw 710 Gebed om zegen
Opw 789 Lopen over water

 

Betekent dit nu dat we moeten blijven zondigen om de genade te laten toenemen? Dat in geen geval. Hoe zouden wij, die dood zijn voor de zonde, nog in zonde kunnen leven? Weet u niet dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, zijn gedoopt in zijn dood? We zijn door de doop in zijn dood met hem begraven om, zoals Christus door de macht van de Vader uit de dood is opgewekt, een nieuw leven te leiden. Als wij delen in zijn dood, zullen wij ook delen in zijn opstanding. Immers, we weten dat ons oude bestaan met hem gekruisigd is omdat er een einde moest komen aan ons zondige leven: we mochten niet langer slaven van de zonde zijn. Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde. Wanneer wij met Christus zijn gestorven, geloven we dat we ook met hem zullen leven, omdat we weten dat hij, die uit de dood is opgewekt, niet meer sterft. De dood heeft geen macht meer over hem. Hij is gestorven om een einde te maken aan de zonde, voor eens en altijd; en nu hij leeft, leeft hij voor God. Zo moet u ook uzelf zien: dood voor de zonde, maar in Christus Jezus levend voor God.

zo 17 okt – collecte voor de Kerk

Zondag 17 oktober a.s. is de collecte bestemd voor de Kerk.

Omdat wij de komende zondagen niet allemaal in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Ontdek “Vreemde vreugde”!

Ga de uitdaging aan met ‘Vreemde vreugde’, een bijbelstudie over de eerste brief van Petrus, aangeboden door Steunpunt Bijbelstudie en LPB media i.s.m. de predikanten Jasper Klapwijk, Gerrit den Broeder, Bart Noort en Arnout Francke. Steunpunt Bijbelstudie stimuleert mensen al 75 jaar om de Bijbel in te duiken en te ontdekken wat Gods Woord voor hen te betekenen heeft. Om dit te vieren de bond in samenwerking met LPB media een bijbelstudie aan voor groepen én aanvullend persoonlijke studie, over 1 Petrus.

Vreemde vreugde verrast de deelnemers met zes thema’s, zes video’s en het boekje vol opdrachten. De video’s zijn via de link of de QR-codes in het boek te vinden. “Iedereen kan de bijbelstudie met  kring of vereniging combineren met eigen stille tijd. Gewoon elke dag de tijd nemen voor Bijbellezen en nadenken over wat je las. Vervolgens ga je dat eens per week samen met anderen bespreken. Daar wil dit boek je bij helpen!”, zegt ds. Jasper Klapwijk. “Het klinkt simpel, maar het vraagt een keuze en toewijding. Tegelijk biedt het ongelofelijk veel. Want ga je met Gods Woord aan de gang, dan zul je merken dat de Geest met jou aan de gang gaat.”

De kracht van beeld bij Woord

Katrien Janssens van Steunpunt Bijbelstudie en Nanda Langkamp van LPB media hebben in samenwerking met Ingrid Plantinga van Kerkpunt het werkboekje Vreemde vreugde geschreven, ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Steunpunt Bijbelstudie.

“Het is van belang dat wij de taal van beeld gebruiken om het Woord te versterken. Beelden spreken een eigen taal, brengen de situatie even heel dichtbij en hebben kracht”, laat Steunpunt Bijbelstudie weten. “Dankzij de samenwerking met LPB media kunnen wij een krachtiger geluid laten horen!”

Vreemd maar opbouwend

De eerste brief van Petrus leert je om vast te houden aan de vreugde. Vreemd, maar heel opbouwend! Ga deze uitdaging aan met jouw bijbelstudiegroep en/of  gebruik het materiaal voor je eigen persoonlijke geloofstoerusting. Deze studie geeft je nieuwe inzichten, concrete handreikingen en vreugde. Dat die vreugde eigenlijk best vreemd is, ga je tijdens de studies ontdekken…!”

Vreemde vreugde is voor € 14,95 aan te schaffen via www.steunpuntbijbelstudie.nl of ga voor meer informatie naar www.steunpuntbijbelstudie.nl/nieuws-vreemde-vreugde/. Op deze pagina vind je ook de promotiefilm.

Afsluiting muziektour Verre Naasten naar Israël

Gaat u mee met de 8-daagse samenzangreis naar Israël voor de Verre Naasten.

Van 28 oktober t/m 4 november 2022 is er een unieke muziek- en samenzangreis naar Israël. Het is een afsluitende muzikale reis van de ‘tour in de kerk 2022’ Deze tour wordt door het hele land gehouden voor de Verre Naasten. De Verre Naasten is een missionaire organisatie binnen de GKV. Tijdens deze reis zullen we tijdens de concerten voor hen collecteren!

Israël: het Beloofde Land! Waarschijnlijk kent u alle plaatsen van naam uit de Bijbel. Maar om het met eigen ogen te zien? Dat is geweldig!? En hoe mooi is het om naast het zien van dit land het ook muzikaal te beleven Op bijzondere locaties willen we heerlijk de tijd nemen om met elkaar prachtige liederen te zingen, momenten van bezinning te hebben en zo de verbondenheid met Israël en elkaar te ervaren.

O.l.v. hele goede gidsen gaat u samen met de andere reizigers naar belangrijke plaatsen uit de Bijbel waaronder Kapernaüm waar Jezus vaak kwam, de rivier de Jordaan waar Jezus werd gedoopt door Johannes en u maakt een boottocht over het Meer van Galilea. In de stad Jeruzalem staan onder andere de Hof van Gethsemané, waar Jezus tot Zijn Vader bad, de Via Dolorosa en de Graftuin op het programma.

Naast de vele bekende plaatsen uit de Bijbel maakt u ook kennis met de natuur en cultuur van Israël. De muzikale begeleiding is in handen van Peter Wildeman (orgel/piano) en Marieke Bastiaan (viool).

Gaat u mee op reis? U kunt de reis boeken via www.zang-reizen.nl, wilt u telefonisch meer informatie, dan kunt u bellen met 088-3100500.

Liturgie zondag 10 oktober

Gez. 256: 1, 3, 4 (Wonderwereld vol geheimen)
Wet
Ps. 91: 7, 8 (Daar hij Mij liefheeft, spreekt de Heer)
Gebed
Gen. 17: 1-9
Preek
Sela (Doop)
Doop
Ps. 105: 5 (God zal zijn waarheid nimmer krenken)
Collecte
Gez. 255: 1,2 3 (God die alles maakte)

 

Toen Abram negenennegentig jaar was, verscheen de HEER aan hem en zei: ‘Ik ben God, de Ontzagwekkende. Leef in verbondenheid met mij, leid een onberispelijk leven. Ik wil met jou een verbond aangaan en ik zal je veel, heel veel nakomelingen geven.’ Abram boog zich diep neer en God sprak: ‘Ik doe jou deze belofte: je zult de stamvader worden van een menigte volken. Je zult voortaan niet meer Abram heten maar Abraham, want ik maak je de vader van vele volken. Ik zal je bijzonder vruchtbaar maken. Er zullen veel volken uit je voortkomen en onder je nazaten zullen koningen zijn. Ik sluit een verbond met jou en met je nakomelingen, met alle komende generaties, een eeuwigdurend verbond: ik zal jouw God zijn en die van je nakomelingen. Heel Kanaän, het land waar je nu als vreemdeling woont, zal ik jou en je nakomelingen voor altijd in bezit geven, en ik zal hun God zijn.’ Ook zei God tegen Abraham: ‘Jij moet je houden aan dit verbond met mij, evenals je nakomelingen, generatie na generatie.

zo 10 okt – collectes voor Kerk en Pastoriefonds

Zondag 10 oktober a.s. zijn de collectes bestemd voor Kerk en Pastoriefonds.

Omdat wij de komende zondagen niet allemaal in de erediensten onze gaven kunnen geven heeft de diaconie  twee mogelijkheden voor u ingericht waarop u vanuit huis uw gift kunt doen.

De GivT app
Geven vanuit huis kan net zo eenvoudig als in de eredienst met de GivT app. Kies onze kerk uit de lijst met goede doelen, of scan de onderstaande QR code om uw gift te doen.

Via overschrijving
Als u géén gebruik maakt van de GivT app kunt u de gift direct over maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24

Collectedoel oktober: Dorcas

“Wij zijn Dorcas. We geloven in de kracht van God. En daarom geloven we in de kracht van mensen.”

Dorcas werkt aan blijvende verandering in het leven van de allerarmsten in dertien landen in Afrika, Oost-Europa en het Midden-Oosten.

Deze hulp is nooit vluchtig, maar altijd gericht op blijvende verandering. Ze werken bijvoorbeeld aan het creëren van sociale vangnetten rondom kwetsbare mensen, zodat zij de zorg krijgen die zij nodig hebben. Ze trainen hen in weerbaarheid en veerkracht, zodat zij weer zelfvertrouwen hebben. En ze ondersteunen mensen in ondernemerschap, zodat zij weer genoeg inkomen hebben om goed voor zichzelf te zorgen.

Dorcas helpt jaarlijks honderdduizenden andere mannen, vrouwen en kinderen. Met uw bijdrage, klein of groot, kunt u mensen helpen tot bloei te komen.

www.dorcas.nl

Gereformeerd Groninger Mannenkoor zoekt nieuwe leden

Het Gereformeerd Groninger Mannenkoor (GGM) hoopt D.V. in april 2022 70 jaar te bestaan. En elk lustrumjaar wordt er een Jubileumconcert georganiseerd. Ook nu willen we dat doen, maar dit hebben we, in verband met COVID-19, uitgesteld tot 23 oktober 2022.

We nodigen alle zanglustige mannen uit om ons koor te komen versterken; alle 4 de partijen hebben dringend versterking nodig. Een komend Jubileumconcert zou een mooie aanleiding kunnen zijn om lid te worden. Mogelijke nieuwe leden doen dan mee met het Jubileumconcert op 23 oktober 2022. EN als iemand nu lid wordt, dan kan er ook nog worden meegezongen tijdens een optreden van  het GGM op Kerstavond in de Martinikerk te Groningen.

Indien iemand zich niet voor langere tijd wil binden aan het GGM, dan is het wellicht het overwegen waard om (tijdelijk) lid te worden; bijvoorbeeld vanaf nu (oktober 2021) tot en met december 2022. In dat geval zou men als projectlid kunnen meedoen.

We nodigen adspirant-leden graag uit contact op te nemen met de secretaris van het koor, Henk van der Veer, tel. 050 5425464 of via e-mail: veer9@ziggo.nl

Van harte welkom: we hebben uw stem nodig. Onze oproep doen we aan mannen die 18 jaar of ouder zijn. Voor het voortbestaan van het GGM zou het fijn als we jonge(re) mannen zouden mogen verwelkomen.

Mannen, laat iets van je horen. We ontvangen je graag op de donderdagavond in de zalen van de Gereformeerde kerk (vrijg.), Hoendiep 232 te Hoogkerk.

We beginnen de repetities op dit moment om 19.30 uur en met een pauze gaan we door tot 21.45 uur.

gereformeerdgroningermannenkoor.nl/

Herfstwandeling en prachtige muziek

Zaterdag 13 november kunt u weer aansluiten bij het traditionele najaarsarrangement van PDC de Herberg in Oosterbeek. Na ontvangst met koffie gaan we op stap voor een prachtige wandeling in de omgeving van Wolfheze. Deze wandeling van ongeveer 5 kilometer loopt door een heel gevarieerd landschap met heide, loofbos, beekjes en oude graslanden. Ook komen we langs prehistorische grafheuvels en de bekende wodanseiken die 150 jaar geleden al werden vastgelegd op schilderijen. De lunch nemen we mee.

’s Middags is er een concert met Gerben Budding (hoofdorganist van de St. Janskerk in Gouda) op de vleugel en Marjon van der Linden (sopraan), die de zang verzorgt. Zij zullen een afwisselend programma ten gehore brengen.

Kosten volledig arrangement: €30,-. Alleen het concert: €15,-

Tijd: 11.00 uur koffie, 11.30 wandelen. Alleen concert: 14.30 uur. Zaal open om 14.00 uur. We vragen bij aankomst naar het coronatoegangsbewijs.

Informatie en opgave: concerten@pdcdeherberg.nl, 026-3342225 (werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur)