Bedankt

Beste mensen van de GKV in Aduard

Nadat een artikeltje over ons werk in Egypte in uw kerkblad stond, kregen we ineens allemaal donaties van voor ons onbekende mensen. Maar die duidelijk uit uw kerk afkomstig zijn. Ik heb geen manier om die te bedanken, behalve via u!

Enorm bedankt voor uw vriendelijke steun!

Jos M. Strengholt | Stichting Nijlvallei
www.nijlvallei.nl