Bericht van de diaconie m.b.t. collectes

Vanaf vandaag vervalt de optie om giften via Bunq te geven. Wij verzoeken iedereen die hier gebruik van maakt om de gift voortaan direct over te maken naar het rekeningnummer van de diaconie.

Het rekeningnummer is: Diaconie – NL 53 RABO 0375 8507 24