Bericht van de MERF september 2017

 

 

 

De R in MERF

Op de laatste internationale bijeenkomst van de MERF deed Ds. Zemen Endale verslag van het werk in Ethiopië en Somalië. Iemand vroeg: “Klopt het dat jullie ook kerken helpen die niet gereformeerd zijn?” Toen stond er een Somalische medewerker op en antwoordde: “Ja, dat klopt. Deze jonge kerken kennen het woord gereformeerd niet. Maar zij willen alles leren over Jezus Christus, hun zaligmaker en hoe zij christen kunnen zijn in hun dagelijks leven. Met trainingen en materiaal helpen wij hen gereformeerd te zijn.”

Het gaat niet om de naam gereformeerd, maar om de betekenis, de inhoud van gereformeerd zijn. De MERF hecht eraan een gereformeerde organisatie te zijn. William Johnson, student aan het trainingscentrum van de MERF in Lokichoggio, vertelt waarom die R zo belangrijk is:

“De letter R in de afkorting MERF staat voor Reformed.
Voor mij is de betekenis letterlijk “Rebuild“.

Ik kreeg de kans om begin dit jaar deel te nemen aan een training georganiseerd door de MERF in Lokichoggio, West Turkana County in Kenia. Ik heb daar geleerd  wat “Reformed” betekent:  “herbouwd”. De kerk moet worden herbouwd als ze zich niet meer door bijbelse principes laat leiden. Wat een geweldige verrassing! Ik begreep eerst niet goed wat dat was: hervorming. Het is helemaal nieuw in de christelijke gemeenschap van mijn land.

Zelf ben ik “herbouwd” tot een nieuwe mens in Christus, dienaar in Zijn Kerk. Dat ging niet gemakkelijk. De MERFtraining zorgt voor een nieuwe generatie woorddienaars, geroepen om op hun eigen plaats, die kerk van mensen te herbouwen, terug te brengen naar Christus…”

William Johnson is directeur van een kindertehuis en ouderling in Tanzania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer om voor te danken en te bidden:
In juli mochten opnieuw 24 Afrikaanse mannen hun diploma in Lokichoggio ontvangen en veilig naar huis terug keren. Op dit moment is er weer een cursus van start gegaan.  Drs P.Houtman, predikant van de GKv in Barneveld zal DV vanaf 19 september drie weken lesgeven.

Door de burgeroorlog in Zuid-Soedan zijn veel mensen op de vlucht.  Duizenden  van hen worden bereikt met materiële hulp maar ook met dagelijkse radio-uitzendingen waarin ze Gods Woord horen.  Bid voor vluchtelingen, hulpverleners en begeleiders.

Bid voor de groepen gelovigen in Saoedi-Arabië, die in stilte  getuigen aan familie en vrienden, en die hen wijzen op bijbelstudiemateriaal op de Arabische websites van de MERF.

Met vriendelijke groet,
MERF Nederland, Postbus 285, 7940 AG Meppel
banknummer NL17INGB0003156094 t.n.v. Commissie Steun MERF
www.merf.nl  www.facebook.com/MERF-NL