Bericht van de MERF

Als je als moslim in een islamitisch land op zoek bent naar de Waarheid, kan dat gevaarlijk zijn. In de “MERF Nieuws” van mei leest u over twee broers en de problemen die zij ondervonden. Als je als zoekende moslim toegang hebt tot het internet kan er letterlijk een heel nieuwe wereld voor je opengaan. We schreven al vaker over het Arabische mediateam van de MERF. Eigenlijk zijn er twee teams die nauw met elkaar samenwerken: een team in Beiroet, Libanon en een team in Cairo, Egypte. Op de laatste vergadering op Cyprus kregen we een indringend interview te zien en te horen met een Syrische vluchteling, opgenomen in de MERF studio in Beiroet. Deze ex moslim vertelde hoe hij, jarenlang de islamitische wetten en de koran had bestudeerd. Hij werd geconfronteerd met een god die zichzelf tegensprak, en hij begon te twijfelen aan die god. Op een dag hoorde hij een opname over wat Jezus leerde over liefhebben. Hij zocht in de bijbel en las o.a. Joh. 13 : 34: Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad zo moeten jullie elkaar liefhebben.” “Dat was het begin”, vertelt de man. “Ik begreep er nog niets van. Maar nu ik geloof kan ik het: liefhebben. Zelfs mijn vijanden.”

In de nieuwsbrief van juni leest u over de Farsi Media Dienst van de MERF. Farsi is de taal van Iran, een groot deel van Afghanistan en aangrenzende gebieden.

Momenteel erkennen Iraanse autoriteiten slechts enkele kerken. De meeste van het groeiende aantal kerkelijke groepen zijn helemaal ondergronds, of ze staan onder strikt toezicht van de politie. Toch neemt het aantal bekeerlingen gestaag toe. Maar er zijn altijd zorgen over islamitische spionnen die proberen te infiltreren in de huiskerken. Daarom zijn er veiligheidsmaatregelen nodig met als consequentie dat het voor jonge bekeerlingen erg lang duurt om door andere bekeerlingen geaccepteerd te worden. In die tussentijd zijn zij vaak erg eenzaam, zonder broederschap en pastorale zorg.

U kunt MERF Nieuws lezen en downloaden op www.merf.nl

Wilt u danken en bidden voor de nieuwe bekeerlingen en voor de nieuwe christelijke gemeenschappen die ontstaan? En voor al die broers en zussen die meewerken in de mediadiensten?
MERF Nederland, Postbus 285, 7940 AG Meppel