Bericht van de Verre Naasten

Een veelbewogen jaar: zo kunnen we 2021 het beste omschrijven. Ondanks alles kijken we als Verre Naasten terug op een mooi jaar, vol van Jezus’ licht! Op allerlei plaatsen wereldwijd, lieten broers en zussen Zijn Licht schijnen.

Dankbaar voor Jezus’ licht in 2021

In 2021 zagen we Jezus’ licht op zoveel plekken. We zijn dankbaar voor:

  • 63 studenten die gesponsord werden via het Studiefonds Kerkleiders. Een geweldige investering in de toekomst van leiders voor Gods wereldwijde kerk.
  • honderden middelbare scholieren die actie voerden voor broers en zussen wereldwijd. Op creatieve wijze haalden zij duizenden euro’s op voor het mission-werk!
  • kerken in India, Spanje, Oeganda en nog veel meer landen die voedselpakketten uitdeelden aan gezinnen die keihard geraakt werden door de coronacrisis.
  • een openbare doopdienst van 52 mannen en vrouwen in een Aziatisch land waar christenen een kwetsbare minderheid zijn. Gods kerk groeit!

Help je ons om ook in 2022 Jezus’ licht wereldwijd te laten schijnen?

Ook in het nieuwe jaar willen we zoveel mogelijk broers en zussen, dichtbij en ver weg, helpen om Jezus’ licht te laten schijnen. Daarvoor hebben we jouw steun nodig. Geef en maak het prachtige mission-werk van onze partners wereldwijd mogelijk.

Hartelijk bedankt voor je betrokkenheid in 2021! We hopen dat we ook 2022 weer op je steun mogen rekenen.

Met vriendelijke groet,
Klaas Harink
directeur Verre Naasten