Bericht van huishoudelijke aard

Beste gemeenteleden,

Zoals bekend huurt muziekvereniging Juliana onze kerk voor hun repetities en uitvoeringen. Daarbij hebben ze de ruimte achter de keuken in gebruik als opslagruimte voor hun muziekinstrumenten.

Onlangs zijn er spullen van Juliana uitgeleend, afkomstig uit deze opslagruimte, door mensen die daar niet toe bevoegd zijn. Wellicht vanzelfsprekend maar deze opslagruimte is alleen toegankelijk voor leden van Juliana of, indien noodzakelijk, 1 van de hulpkosters.

Mochten er verzoeken komen over zaken die Juliana betreft graag diegene doorverwijzen naar 1 van de bestuursleden van Juliana (Tjarda Nieuwenhuis, Lena Cruiming, Tessa Cazemier, Annigje Gaber, Nicolette Arnold of Grietje Voogd).

Mocht u vragen hebben over dit bericht kunt u zich wenden tot ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Henk Doorten jr.