Bericht van Inlia

 

 

Ambtelijke delegatie Vreemdelingenzaken bezoekt TussenVoorziening in Eelde

Asielzoekers met een grote kans op asiel gaan naar kleinere opvangcentra in de buurt van de gemeente die hen later zal huisvesten. Daar begint men direct met taalles en kan al tijdens de asielopvang begonnen worden met integratie door de gemeente waar men later gehuisvest gaat worden.” Zo staat het in het regeerakkoord, in het hoofdstuk ‘Migratie’, onder het kopje ‘Opvang en draagvlak in Nederland’.

Klinkt dat u niet bekend in de oren: “Kleine opvangcentra in (de buurt van) de gemeente die hen zal huisvesten, waar men direct begint met taalles en integratie”? Zou zomaar kunnen van wel! Want dat is precies de opzet van de TussenVoorziening in Eelde, die INLIA anderhalf jaar geleden begon in samenwerking met (onder meer) de gemeente Tynaarlo.

Zo’n 175 mensen werden er inmiddels opgevangen en begeleid. Medewerkers van INLIA en een kleine 100 vrijwilligers maakten deze statushouders wegwijs in de Nederlandse samenleving. Ze gaven hen taalles, verkeers- en fietsles, workshops over Nederlandse gebruiken, legden samen moestuintjes aan, kortom: lieten hen in tal van ontmoetings- en participatieactiviteiten kennismaken met het land en de dorpen waar ze kwamen te wonen.

“Een prachtig project“, noemde burgemeester Marcel Thijsen van Tynaarlo het onlangs nog. En een project dat precies de kleinschalige opvang en integratie behelst waar het regeerakkoord over spreekt. Geen wonder dus dat het ministerie afgelopen week een kijkje kwam nemen in Eelde. Twee ambtenaren van de directie regie vreemdelingenzaken lieten zich rondleiden en voorlichten door burgemeester Marcel Thijsen en door INLIA-directeur John van Tilborg.

De directie regie vreemdelingenzaken moet toezien op een goede uitvoering van wat in het kabinet en/of parlement is afgesproken over opvang en integratie van vluchtelingen. Daarom willen de ambtenaren kijken wat in de praktijk werkt en wat niet. ‘Haagse wensen’ verschillen immers nog wel eens van de realiteit.

Ondervinden dergelijke projecten in de dagelijkse praktijk belemmeringen, waar Den Haag rekening mee moet houden of die Den Haag op kan lossen? (Antwoord: “Ja, bijvoorbeeld de bureaucratie.”) Welke lessen kunnen geleerd worden uit de praktijk in Eelde? (Antwoord: “Blijf gericht op mensen, niet op regels; maak het mogelijk individueel maatwerk te leveren.”) Ook het financieringsvraagstuk kwam aan de orde; hoe moeten de kosten van kleinschalige opvang in de toekomst verdeeld worden en hoe compenseert het rijk de gemeenten daarvoor? Dat is nog niet uitgekristalliseerd.

Beide mannen lieten zich uitgebreid voorlichten en spraken ook met gasten van de TussenVoorziening zelf. Uiteraard konden ze op dat moment nog niets zeggen over eventuele conclusies die ze verbinden aan dit bezoek en andere werkbezoeken. INLIA blijft de ontwikkelingen in ieder geval op de voet volgen en zal waar dat kan blijven bijdragen aan maatschappelijke oplossingen.