Bericht van Zuid Afrika Mission,

Bezoek van ds Thabo Matlaela van Soshanguve aan Belhar & Leiden

Zondag 1 Okt 2017 is ds Thabo Matlaela van Soshanguve voorgegaan in de kerk van Belhar in een gezamenlijke ochtenddienst van de gemeenten van Belhar en Leiden. Na de dienst heeft hij verteld van het zendingswerk in Soshanguve. Woensdagavond 4 Okt 2017 heeft ds Thabo ook voorlichting in de gemeente vanWesbank gegeven.

De preek van Ds Thabo ging over 1 Thess. 1:1-10 met vers 6 als tekst. Dit vers gaat over wanneer Christus beleden wordt, zal er sprake zijn van tekenen van lijden én vreugde. Christus volgen en Hem meer waard te achten dan je eigen leven, zal lijden in je leven met zich meebrengen (bv. collega’s zullen je bespotten). Maar je zal vreugde en rust vinden in Christus. Dit is een paradox, een tegenstelling die er is in de christelijke taal die de wereld niet kent.

Na de eredienst heeft ds Thabo voorlichting gegeven over de verschillende gemeenten in Soshanguve en de uitdagingen (moeiten) in het zendingswerk waarmee zij te doen hebben in hun gemeenschap. Uitdagingen waarop ds Thabo inging, zijn het gebrek aan vaders (broeders) in de kerk (moeders en kinderen komen alleen naar de kerk), tovenarij, materialisme, uitgestoten en verlaten kinderen, alcoholisme en gebrek aan een christelijke wereldvisie. De gemeenten van Belhar en Leiden herkennen deze uitdagingen van Soshanguve. Zo kunnen de gemeenten ook elkaar bemoedigen, zodat ze merken dat ze niet alleen staan met hun eigen problemen! Alhoewel ds Thabo’s moedertaal Tswana is, sprak hij goed Engels en heeft hij ons opgebouwd.

Gebedspunt

Moge de gelovigen elkaar bemoedigen met Gods liefde en zorg in de eindtijd waarin we leven en waarin Satan rondgaat als een brullende leeuw. We mogen weten dat ons lijden maar ook vreugde zal overkomen. Laat ons bidden voor elkaar; onze broers en zussen in Soshanguve, in Leiden, in Belhar, in Wesbank, in Zuid-Afrika, in Nederland, over de hele wereld.