BESLISSING KERKENRAAD: GEEN KERKDIENSTEN TOT 31 MAART

Maatregelen Corona

De overheid heeft maatregelen genomen tegen de verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen houden in dat bijeenkomsten van meer dan 100 deelnemers verboden zijn. Bij onze kerkdiensten komen, zeker in de ochtend, ook meer dan 100 deelnemers. De kerkenraad wil de richtlijn van de regering volgen en heeft besloten om tot 31 maart de kerkdiensten niet door te laten gaan en de overige activiteiten tot een minimum te beperken. Beide onderdelen willen we hieronder kort toelichten.

Kerkdiensten

Hoewel onze kerkdiensten niet door kunnen gaan, is er voldoende gelegenheid om toch kerkdiensten te volgen. Hierbij kunt u denken aan de kerkdiensten die op de zondagochtend via de televisie (NPO2 om 9.30 uur) te volgen zijn. U kunt ook onze en andere kerkdiensten beluisteren via kerkdienstgemist.nl. Onze predikant zal in het kader van de voorbereiding op Pasen, iedere week een overdenking met een aantal liederen opstellen, die via de Informail verspreid zal worden. De gemeenteleden die de Informail normaal op papier krijgen, krijgen ook nu de overdenking op papier thuisbezorgd. De mededelingen van de kerkenraad, die normaal in de afkondiging staan, worden in de Informail opgenomen.

Overige activiteiten

Met ingang van volgende week, gaan activiteiten als vereniging en catechisatie die in het kerkgebouw georganiseerd worden tot 31 maart niet door. Lasergamen voor de jeugd kan zaterdagavond wel gewoon doorgaan. Mocht een activiteit wel doorgaan, dan krijgt u daar een bericht over. Alleen de noodzakelijke vergaderingen voor kerkenraad en diaconie zullen blijven doorgaan.

Wij adviseren overige bijeenkomsten tot een minimum te beperken (denk aan kringbijeenkomsten en commissievergaderingen). Gaat een bijeenkomst wel door, dan verzoeken we iedereen om de richtlijnen van de overheid te volgen: ben je grieperig, verkouden of heb je koorts, blijf dan thuis. Het doel van de maatregelen is om verspreiding van het virus tegen te gaan en kwetsbare doelgroepen te beschermen. We raden u aan om de informatie van de Rijksoverheid en het RIVM te lezen en daarnaar te handelen: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19.