Blijf op de hoogte! Steunpunt Bijbelstudie

Steunpunt Bijbelstudie – Inschrijven nieuwsbrief

Steunpunt Bijbelstudie  biedt producten en diensten aan haar leden aan die stimuleren tot praktische bijbelstudie. Daarbij wordt met name gekozen voor het ondersteunen van groepsbijbelstudie waarbij men elkaar aanspoort tot het vormgeven aan persoonlijke en gezamenlijke geloofsbeleving.

Het doel van steunpunt Bijbelstudie is haar leden te ondersteunen bij en te stimuleren tot bestudering van Gods Woord, de belijdenisgeschriften en de kerkgeschiedenis. Deze bestudering vindt plaats in groepsverband en heeft tot doel de toerusting tot de dienst die de Here vraagt in heel ons leven.

Producten en diensten:

  • Het blad WegWijs verschijnt elke twee maanden
  • Bijbelstudie-uitgaven (samen met uitgeverij Vuurbaak) verkrijgbaar in de boekhandel
  • Gemeenteschetsen (voor de vereniging of als gemeentejaarthema) gratis te downloaden via steunpuntbijbelstudie.nl
  • Boekbesprekingen/recensies
  • Nieuwsbrief verschijnt 10x per jaar
  • De jaarlijkse Bijbelstudiedag
  • Themabijeenkomsten

LPB media brengt geloof en kerk dichtbij! Op Beleefmee.nl, onderdeel van LPB media, vind je christelijke lezingen, programma’s over actuele (bijbelse) onderwerpen en kun je genieten van muziekopnames en concerten. Opkijken.nl, ook onderdeel van LPB media, ondersteunt je bij jouw taak in de gemeente. Je vindt er bijv. multimediaal materiaal, informatie en themadossiers. Uiteraard is dit alles ook bruikbaar voor jouw persoonlijke geloofstoerusting!