Cama zending: Samen Gods liefde delen met de minst bereikte volken

Ook dit najaar laten meerdere nieuwe CAMA zendelingen het comfortabele Nederland achter zich om Gods liefde te kunnen delen met de minst bereikte volken. U kunt hier meer informatie over hen vinden. Zij kunnen dit werk niet alleen. Ze weten zich gesteund door broeders en zusters die voor hen bidden en met hen meeleven. Regelmatig is er contact met het thuisfront en ze worden bemoedigd door kerken die het zendingswerk (financieel) ondersteunen.

Samen Jezus bekend maken

Helaas zijn we nog lang niet klaar met dit werk. Miljoenen, miljarden mensen wereldwijd hebben nog niet of nauwelijks over Jezus gehoord. Daarom willen we doorgaan met het uitzenden van mensen die bereid zijn om comfort op te geven en Gods liefde te delen, juist met de minst bereikte volken.

Uw hulp

De komende jaren zijn nog eens tientallen nieuwe zendelingen nodig om naar die volken te gaan, waar anderen niet gaan. Wij dromen ervan dat ook deze volken bereikt zullen worden met het Goede Nieuws van Jezus Christus. Deze droom kunnen wij niet alleen verwezenlijken, uw hulp is hierbij onmisbaar.

Daarom vragen we u vrijmoedig om een plekje op het collecterooster of een gift vanuit uw gemeente of diaconie.

Helpt u mee om Gods liefde te delen met de minst bereikte volken?

U kunt uw (collecte)gift overmaken via de website of via een bankoverschrijving (IBAN NL76 ABNA 0484 6740 48 t.n.v. CAMA Zending Driebergen).

Op voorhand hartelijk dank voor uw hulp!