Bericht van de CvB – beeldopnames tijdens de dienst

Sinds enkele weken wordt gebruik gemaakt van een nieuw camerasysteem. Deze camera brengt een deel van het podium in beeld. Er zijn diverse signalen ontvangen dat gemeenteleden het mooi zouden vinden als voorafgaand en aansluitend aan de dienst ook een deel van de kerkzaal in beeld wordt gebracht. Met ingang van komende zondag wordt daarom op enkele momenten het voorstel deel van de kerkzaal in beeld gebracht. Mocht u niet in beeld willen komen, verzoekt u dan aan de persoon die u naar uw plaats begeleidt om een plek in de achterste helft van de kerkzaal.

Bij de ingang van de kerk zullen posters worden gehangen om mensen te attenderen op de beeldopnames. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de Commissie van Beheer.