za 23 feb – Oud papier

A.s. zaterdag 23 februari wordt het oud papier weer opgehaald, dit keer alleen in het dorp. Wil u er weer voor zorgen dat het rond 9.00 uur bij de weg staat?

Dan nog een extra mededeling om te wijzigen in uw agenda/kalender: In april wordt het oud papier een week eerder opgehaald, namelijk op 20 april.
(Nu staat het op 27 April en dat valt samen met Koningsdag, vandaar dat het een week naar voren is geschoven.)

wo 6 mrt – Zingen op woensdag

Kom ook “zingen op woensdag”! Woensdag 6 maart van 19:30 – 20:00 uur in de Ontmoetingskerk. Smullen van bekende en ruiken aan nieuwe liederen.

De organisten

ZorgSaam Aduard

De overheid verwacht steeds meer dat burgers zelf hun zaken regelen. Maar niet alles hoeft op eigen kracht! Krachtig samen kan ook. Dat gebeurt ook: familie, buren en anderen zijn vaak bereid om iets te doen voor een dorpsgenoot met een hulpvraag. Om dit ‘netwerk’ van behulpzame inwoners te vergroten wordt er gewerkt aan het project ZorgSaam Aduard. In het project werken Dorpsbelangen, Buurthuiskamer Aduard, Stichting Aduard Helpt, de Gereformeerde Ontmoetingskerk en de Protestantse kerk te Aduard samen om te komen tot een netwerk met een overzicht van inwoners die af en toe iets voor een ander willen doen. Dit naar voorbeeld van ZorgSaam Oldehove, waar een vergelijkbaar netwerk is opgezet dat heel goed draait: zij hebben zelfs de Provinciale Vrijwilligersprijs én de Leefbaarheidsprijs van de gemeente Zuidhorn ontvangen. Later dit voorjaar krijgt u een kaartje in de bus waarop u kunt aangeven of u bij het netwerk van ZorgSaam Aduard wilt horen. Eén en ander is nog in voorbereiding, wij houden u op de hoogte!

Groet, werkgroep ZorgSaam Aduard (Jelle Krouwel, Addie van Rossum, Bertus Veldman, Gerard Kloosterman en Loes Lestestuiver).

za 26 jan – oud papier

Dag allemaal,

U heeft het vast allemaal op de kalender staan: zaterdag 26 januari wordt het oud papier weer opgehaald. Zorgt u ervoor, dat het om 9.00 uur bij de weg staat?

Let op: Dit keer wordt ook weer het buitengebied gereden.

Meerstemmig gezongen Amen

Sinds een jaar zingen we het Amen meerstemmig. Dat wil zeggen: afhankelijk van waar je zit en hoeveel mensen er meedoen. Het lijkt ons daarom goed om het nog een paar keer te oefenen. Het gaat om het Amen ná de dienst. Vanaf 12 januari gaan we dit een twee keer oefenen o.l.v. Gerard Kloosterman (voor de ochtenddienst).

Meerstemmig wil zeggen dat de gemeente wordt opgedeeld in 4 groepen (en dat het Amen dus vierstemmig wordt gezongen). Deze groepen zijn:

– de hoge vrouwenstemmen
– de lage vrouwenstemmen
– de hoge mannenstemmen
– de lage mannenstemmen

Kenners van koormuziek zullen dit herkennen als de sopranen, de alten, de tenoren en de bassen.

De hoge vrouwenstemmen (de sopranen) zingen de melodie – zoals we die nu ook zingen:

 

 

 

De lage vrouwenstemmen (de alten) zingen:

 

 

 

De hoge mannenstemmen (de tenoren) zingen:

 

 

 

De lage mannenstemmen (de bassen) zingen:

 

 

 

Voor de alten en de bassen: let op de eennalaatste noot, dit is een open noot met stok; deze duurt langer dan normaal. Verder kunnen de lage mannenstemmen, de bassen bij de allerlaatste noot kiezen: velen zullen de hoge noot kiezen, maar mannen die echt laag kunnen zingen, mogen ook de lage noot “pakken”.

Samen klinkt het dan zo – en zo zal het ook worden getoond op de beamer:

 

 

 

 

 

 

Is het verplicht om voortaan zo te zingen, in je eigen “stemgroep”? Nee, u mag ook gewoon de melodie zingen, zoals u gewend bent. Maar toch klinkt het naar ons idee best aardig als in elk geval een deel dit wel doet. We hopen dus op voldoende deelname!

De commissie eredienst