Gemeente zijn

Zondag worden we uitgenodigd aan de tafel van de Heer.

Na de kerkdienst kunnen we ons gemeente-zijn nog verder vieren: er is koffie/ thee en gelegenheid elkaar te spreken.

Eindelijk kan het weer.

Hartelijk welkom!”

za 25 sept – Oud papier

Zaterdag 25 september a.s. wordt het oud papier weer opgehaald in het dorp. We starten de route vanaf 08:00 ’s ochtends. Wilt u het oud papier en karton zoveel mogelijk gebundeld aan de weg zetten? Hiermee doet u de verzamelaars een enorm plezier.

Ook in het buitengebied wordt zaterdag het oud papier opgehaald. Er staat dus ook weer een container bij MFC ‘De Meeden’.

Meer info kunt u hier vinden.

Alvast bedankt!

Lena Cruiming
Simon Vooys
Bob Buist

Opgeven voor middagdiensten

Zoals bekend organiseren we samen met de genabuurde kerken regiodiensten op de zondagmiddagen. Zo lang de anderhalvemeter maatregel nog van kracht is kunnen niet meer dan 60 bezoekers deze diensten bezoeken. U kunt zich daarvoor aanmelden op het mailadres van de scriba. Deze week is de regio middagdienst in Enumatil Daar is het aanmeldadres: scriba@gkvenumatil.nl

De overige adressen zijn:

scriba.gkv.aduard@gmail.com

scriba@gkvgrijpskerkniezijl.nl

scriba@oldehove.gkv.nl

Ook deze diensten zijn digitaal bij te wonen, zie de poster hieronder.

Opgeven voor middagdiensten

Zoals bekend organiseren we samen met de genabuurde kerken regiodiensten op de zondagmiddagen. Zo lang de anderhalvemeter maatregel nog van kracht is kunnen niet meer dan 60 bezoekers deze diensten bezoeken. U kunt zich daarvoor aanmelden op het mailadres van de scriba. Deze week bij onze scriba: scriba.gkv.aduard@gmail.com

Volgende week is de regio middagdienst in Enumatil Daar is het aanmeldadres: scriba@gkvenumatil.nl

Ook deze diensten zijn digitaal bij te wonen, zie de poster hieronder.

Openluchtdienst 29 augustus 14:00

Op zondag 29 augustus om 14.00 uur is er een openluchtdienst op het voetbalveld achter De Meeden. Het thema is Ongeacht Leven.

Met alles wat er op ons af komt kun je je veel zorgen maken, maar is dat nodig? Hoe helpt de bijbel ons in het leven te staan?

De dienst wordt georganiseerd door de PKN en de GKv samen en de beide predikanten (Ds Maat en Ds Pomp) zullen de dienst leiden. De collecte is voor Stichting Aduard Helpt en er wordt een bijdrage gevraagd voor de onkosten. De dienst wordt begeleid door het leukste fanfarekorps van het Noorden: CMV Juliana.

Wees welkom!

Open Lucht Dienst 29 augustus 14:00 uur

Op zondag 29 augustus om 14.00 uur is er een open lucht dienst op het voetbalveld achter De Meeden. Het thema is Leven!

Met alles wat er op ons af komt kun je je veel zorgen maken, maar is dat nodig? Hoe helpt de bijbel ons in het leven te staan?

De dienst wordt georganiseerd door de PKN en de GKV samen en de beide predikanten (Ds Maat en Ds Pomp) zullen de dienst leiden. De collecte is voor Stichting Aduard Helpt en er wordt een bijdrage gevraagd voor de onkosten. De dienst wordt begeleid door fanfarekorps CMV Juliana.

Wees welkom!