zo 13 okt – dienst met Sursum Corda in de Abdijkerk

Extra uit en voor de gemeente

De predikanten van ons dorp hebben het verzoek gekregen van het koor Sursum Corda uit Hoogkerk of het mogelijk was een dienst te organiseren. Zoiets hebben we ook al een keer gedaan met Juliana. Na overleg hebben we hiermee ingestemd. De dienst staat gepland voor 13 oktober in de middagdienst. Aanvang van de dienst is 14.00 uur. De dienst heeft dan plaats in de Abdijkerk. Thema van de dienst is (her)schepping. Er hing afgelopen zondag al wel een poster op het prikbord, maar verder is door een misverstand de informatie nog niet bij de gemeente gekomen. We betreuren het dat de informatie nu zo laat bij de gemeente komt. Door een extra (Infor)mail hopen we toch genoeg gemeenteleden te bereiken.

In het kort:
Zondag 13 oktober
Dienst in de Abdijkerk
Aanvang 14.00 uur
Thema: (her)schepping
Voorgangers Heleen Maat en Erik Pomp

De kerkenraad

za 12 okt – Sponsorvaart op de Waddenzee

Zeiltocht vanuit Harlingen met de Pelikaan van Peter en Korrie ter Laak voor een goed doel op 12 oktober 2019

Welkom om mee te genieten van het prachtige wad en de gastvrijheid van de schipper.

• Het doel: watervoorziening voor Victorious Life in Zambia sponsoren. Voor €30,- p.p. doe je mee en onder 16 jaar voor de helft.
• Welkom aan boord zo tegen 9.00 uur aan de Dokkade in Harlingen.
• Auto op het haventerrein voor €2,- parkeren.
• Voor € 5,- p.p. zorgen wij voor eten en drinken de hele dag, te betalen aan boord in een enveloppe met naam erop.
• Het is vanaf 9.00 uur tot ±18.00 uur.
• Opgeven graag voor 9 oktober bij Korrie en Peter via peter_korrie@hotmail.com of 0651001796 of bij Gerard en Dieneke: dienekekloosterman@hotmail.com of 0610660758
Meem warme en waterdichte kleding mee en handschoenen (voor de touwen)
• Betaling graag voor 9 oktober op rekeningnummer NL10RABO0103453091 van stichting Aduard helpt onder vermelding van sponsortocht.

Water en elektriciteit, voor ons zo gewoon. Voor anderen een groot verschil en zegen als het er is! Wij mogen samen zo’n zegen geven.

OPA – Oud Papier 2019 / 2020

Het nieuwe seizoen is weer aangebroken, ook voor het ophalen van het oud papier. Elke 4e zaterdag van de maand kan u uw oud papier weer bij de weg zetten; de vrijwilligers komen vanaf 9.00 uur weer langs om het op te halen. Ook al hebt u niet veel: vele kleintjes maken een grote! Als het goed is hebt u weer een flyer met data in de brievenbus gehad.

Volledigheidshalve ook hierbij de data:

2019

28 september  (B)
26 oktober
23 november (B)
28 december

2020

25 januari (B)
22 februari
28 maart (B)
25 april
23 mei (B)
27 juni
25 juli (B)

(B=buitengebied. Tevens staat er dan een container op de parkeerplaats bij ‘De Meeden’.)

Mocht u denken, ik wil wel een keer helpen om oud papier op te halen: u kunt mij bellen of mailen voor informatie.

Met vriendelijke groet,
Lena Cruiming

Uit de kerkenraad – start seizoen

Het nieuwe vergaderseizoen is weer gestart en alles loopt al bijna weer in het oude ritme. Dat voelt zo gewoon, dan je bijna vergeet hoe bijzonder het is, samen een kerkgemeenschap vormen. Daarom willen we als moderamen graag uitspreken hoe blij we zijn met ieders inzet in de gemeente! Fijn dat we ook komend seizoen weer op zoveel inzet mogen rekenen. Hieronder een paar van die gewone dingen die het mogelijk maken dat we iedere zondag en door de week samen gemeente kunnen zijn en diensten kunnen houden: bijzonder dat het kan!

 • U komt de kerk binnen op zondag, die is warm en schoon, met dank aan de kosters en de schoonmaakploeg.
 • U wordt welkom geheten met een vriendelijke lach, er staat een mooie plant of een bijzonder bloemstuk op tafel je weet je meteen welkom!
 • De predikant of preeklezer wil ons voeden met een overdenking en we mogen luisteren naar de wet en bijbellezing door onze voorlezers.
 • De ambtsdragers betrekken ons bij elkaar door te vertellen voor welke gemeenteleden we kunnen bidden of danken en wat er deze week op het programma staat.
 • De kinderen worden op hun eigen niveau aangesproken in het kinderwerk. En wat heerlijk dat je als ouder ongestoord naar de dienst kunt gaan omdat iemand opgepast in de crèche.
 • Geniet u ook zo van alle talent en variatie in de muzikale begeleiding tijdens de dienst? Dankzij het beamteam kunnen we alles meelezen en meezingen, zodat we samen God kunnen loven
 • De diakenen zamelen onze gaven in, om daar weer anderen mee te helpen en ze stimuleren ons elkaar en ook onze omgeving te dienen. En hoe mooi is het om te zien dat allerlei gemeenteleden ook hun licht schijnen buiten onze gemeente, om vluchtelingen, werkzoekenden en minder bedeelden te dienen.
 • En zoveel mensen die ervoor zorgen dat iedere week alles maar weer doordraait, er een predikant of preeklezer is, de roosters allemaal kloppen en alle taken in de dienst vervuld worden, de informail wordt verstuurd.
 • En naast het wekelijkse gebruik zijn er allerlei mensen actief die het gebouw van de kerk beheren: soms in het feitelijke onderhoud, maar denk bijvoorbeeld ook aan de website, de boekhouding en de ledenadministratie. Allemaal mensen die bouwen aan het gebouw van de kerk.
 • Weet u hoeveel mensen er betrokken zijn bij het jeugdwerk? Door activiteiten, catechese, soos, vereniging en nog veel meer? Zij mogen onze kinderen mee opvoeden in geloof en zijn een rolmodel. Samen mogen we werken aan een veilige kerk voor hen, met ondersteuning van de vertrouwenspersoon.
 • Zo mogen ook de ambtsdragers ons als leden van dit lichaam leiden en een koers bieden, ons onderwijzen met Gods woord als basis.
 • Wat fijn ook dat er kringleiders zijn, die ons steeds weer betrekken bij elkaar en ons stimuleren om naar elkaar om te zien. En denkt u eens aan de kaarten en gebeden die ons door moeilijke en blijde tijden heen dragen.

Zonder elkaar komen we er niet. En dan zijn we vast nog van alles vergeten. Wij zijn blij met alle inzet en betrokkenheid!

Breed Moderamen

wo 4 sept – Zingen op woensdag

Zingen op Woensdag – psalmenspecial
Komende woensdag gaan we weer ‘zingen op woensdag’. Deze keer een “psalmenspecial”, d.w.z. we gaan alleen psalmen zingen: bekende, maar ook wat minder bekende.
De aloude geneefse melodieën, maar op tekst van ‘de nieuwe psalmberijming’!

Graag tot woensdag, 19:30 u!
De organisten

za 27 juli – Oud papier

Zaterdag 27 juli wordt er weer oud papier gereden, dit maal ook in de buiten gebieden. Zorgt u, dat het op tijd bij de weg staat? 09:00 uur.

Nog even ter herinnering: in de maand augustus wordt er GEEN oud papier gereden.

Hartelijk dank!

Met vriendelijke groet,
Lena Cruiming