wo 23 nov – Ontmoeting in Stilte

Locatie:                Abdijkerk Aduard
Datum:                Woensdag 23 november
Tijd:                      20.30 uur

In het kader van “Samen geloven op woensdag” hebben wij het plan opgevat om maandelijks een Ontmoeting in Stilte te organiseren. Omdat wij het gebouw van de Ontmoetingskerk minder geschikt vinden voor een dergelijke ontmoeting, hebben we de Abdijkerk benaderd. Zij werken graag mee met ons initiatief, waar wij dankbaar voor zijn. Op deze manier organiseren we de Ontmoeting in Stilte dus voor heel Aduard en in samenwerking met alle kerken van Aduard.

De eerste ontmoeting duurt ongeveer een half uur en staat onder leiding van Anneke. Of je al bekend bent met een stiltepraktijk of het helemaal nieuw is: je bent van harte welkom, onderga het gewoon. Het programma staat uitgelegd op papier, we spreken in het geheel niet. Het doel is om in de stilte te ontmoeten met God, met jezelf en met elkaar.

Wij zijn benieuwd wat we op deze manier samen mogen gaan ervaren en ontvangen.

Johan Sikkema en Anneke Stroetinga

Ik stel mij voor:

Mijn naam is Bram Koerts. Getrouwd met Anka en vader van vier kinderen. Ik ben sinds 2003 werkzaam in Sportministry en zo is mijn geloof ook echt gaan leven! Als fanatiek amateursporter (voetbal, basketbal) was de combinatie geloof en sport ideaal om Jezus beter te leren kennen.
Ik ben de Huistheoloog van Next Move.

Een gevaar van missionair werk is dat allemaal wat oppervlakkig blijft in zowel wat je inhoudelijk meegeeft en waarin je de mensen toerust. In mijn functie wil ik de medewerkers, vrijwilligers en deelnemers helpen de verdieping te zoeken door zowel inhoudelijk als praktisch toe te rusten. Dit zodat ze zelf groeien als discipel van Jezus, maar ook zodat ze anderen hierin kunnen toerusten.

Een voorbeeld hiervan is de training ‘Hoe lees je de Bijbel?’. Voor veel christenen is het lezen van de Bijbel niet zo vanzelfsprekend als vaak wordt aangenomen. Want hoe kun je bijvoorbeeld oude profetieën begrijpen of Gods stem door de Bijbel heen verstaan als niemand je ooit die vaardigheid geleerd heeft? Met de training ‘Hoe lees je de Bijbel?’ leer je niet alleen zelf de Bijbel lezen en Gods stem daarin te verstaan, maar leer je ook hoe je dit kunt volhouden én het anderen kunt leren.

In onze beweging wordt nu met topsporters, teamgenoten en jongeren uit de wijk in de Sportcommunity’s uit de Bijbel gelezen zodat God zelf ook tot hen kan spreken door het ‘Woord’. Overigens geef ik deze training ook in veel kerken, waar de vraag ‘Hoe lees je de Bijbel?’ ook leeft.

Mijn persoonlijke roeping om vanuit de Bijbel discipelen inhoudelijk en praktisch toe te rusten in het zijn en maken van discipelen kan ik bij Next Move optimaal inzetten.

Naast Huistheoloog zit ik ook in het leidersteam van Next Move, leid ik team Health & Fitness en houd ik me bezig met de ICT. In mijn vrije tijd geef ik ‘Bijbelse geschiedenis’ op openbare basisscholen, preek ik in kerken, coach ik mensen in o.a. Bijbellezen en train het voetbalteam van mijn oudste zoon.

Zondag 13 november a.s. hoop ik voor te gaan in de ochtenddienst in Aduard.

Samen kerst vieren

Met een groep mensen uit de gemeente zijn we de kerstviering aan het voorbereiden. We willen er een feestelijke dienst van maken: van, voor en door gemeenteleden van alle leeftijden. Jullie kunnen nog wel wat oproepjes van ons verwachten om een bijdrage te leveren aan kerstviering. Voor nu willen we alvast weten welke liederen jullie graag zouden zingen tijdens de dienst.

We hebben daarvoor een formulier gemaakt, daarin kun je aangeven welk lied voor jou echt bij kerst hoort. Uit die lijst gaan we de liederen voor de kerstdienst selecteren. We zijn lekker vroeg zodat de organisten en de muziekgroep voldoende tijd hebben om de begeleiding voor te bereiden.

Oh, en we horen ook graag of jullie kerstbomen in de kerk een goed idee vinden. Invullen kan via deze link tot 16 november.

Team samen kerst vieren: Eelkje, Marsha, Dieneke, Erik, Avelien en Eline.

Kerk-Zijn-in-Aduard: Samen Geloven op Woensdag

Het is zover: we hebben een rooster! Op bijna alle woensdagavonden is er een mogelijkheid om Samen te Geloven op Woensdag.

Een aantal onderdelen liep al (mannenvereniging en muziek), daar is een viertal bijgekomen. Over deze nieuwe onderdelen de komende tijd meer via Informail.

De nieuwe onderdelen:

 • Podcast bespreking, georganiseerd door Truus, Marsha en Theo.
 • Gedachtenwisseling aan de hand van een artikel of een boek door Grietje en Martin.
 • Ontmoeting in Stilte door Anneke en Johan.
 • Preek Voorbespreking georganiseerd door Gerda en Erik.

Het rooster wordt nog verder aangevuld.

(Klik op het rooster)

Op weg naar mooie woensdagen, tot een volgende Ontmoeting!

KerkZijn in Aduard

Voor vragen en opmerkingen: kerkzijn.aduard@gmail.com

wo 16 nov – Ontmoeten rond een podcast!

 • Wat:
  • Ontmoeten rond een korte podcast over een aspect van geloven
  • Korte nabespreking over het onderwerp
   Met vragen als:

   • Wat viel je op in de podcast?
   • Waar ben je het mee eens of juist niet?
   • Wat hebt je gemist of zou je willen aanvullen?
   • Welke vragen roept dit bij je op?
   • Wat kun je ermee voor je dagelijkse leven?
  • Wanneer:
   • De aftrap is op woensdag 16 november aanstaande om 19:30 uur
   • Daarna nog een aantal keren in dit seizoen
  • Waar:
   • In de keukenzaal van de Ontmoetingskerk (Achter de schuifwand)
  • Wie:
   • Iedereen die graag wil ontmoeten, luisteren of in gesprek gaan

Hartelijk welkom! Het thema voor a.s. woensdag is: Gods plan met je leven!

Heb jezelf een podcast, die je zou willen bespreken? Graag, kom maar door!

De podcastcrew
Truus Doesburg, Marsha Reigersberg, Theo van Heerde

do 22 dec – Kerstwandeling Aduard

Jo, jo, op 22 december mogen we meehelpen met de kerstwandeling in het dorp. Dit doen we in samenwerking met de plaatselijke basisschool de “Adeborgh”. Hiervoor zoeken we mensen die herder willen spelen en mensen die een traktatie uit willen delen. Als meer mensen zich opgeven, kunnen we elkaar ook afwisselen. De tocht is op 22 december, vanaf 16.00 uur tot 20.00 uur.

De herders voeren een sketch op, dus je moet wel een klein verhaaltje kunnen vertellen.

Je kunt je hiervoor opgeven bij Dieneke Kloosterman. Via telefoon 0610660758 of email: dienekekloosterman@hotmail.com, maar mondeling is ook best.

vr 4 nov – Bijbelstudie

Vrijdag 4 november starten de dames van de Bijbelgroep met bespreken uit de Bijbel n.a.v. een nieuw boekje. De titel is “Houd vol” en is een uitleg bij de brief aan de Hebreeën. De schrijver van het boekje is Henk van de Kamp. Het boekje is bij Riemer te koop.

Hartelijk welkom als je ook eens mee wilt doen. We starten om 9.30 u tot 11.00 uur. We komen samen in de kerkenraadzaal in de Ontmoetingskerk.

Ook als je alleen wilt luisteren, hartelijk welkom.

Groeten namens de vrouwen,
Dieneke Kloosterman