Kerkdiensten rond kerst

De kerkenraad wil u graag informeren over de diensten die er rond kerst en oud & nieuw zijn. Op 22 december beginnen de diensten op een ander tijdstip dan normaal. Het is de vrije zondag van ds Pomp en het is niet gelukt om voor beide diensten een predikant te vinden. Tegelijk wilden we ook graag een Gunneger Dainst plannen en op 22 dec was ds Marten de Vries uit Bedum beschikbaar: maar alleen op de avond.

Omdat we voor de middagdienst al een predikant hadden heeft de kerkenraad ervoor gekozen om die zondag een middag en een avonddienst te hebben. De middagdienst begint om 14.00 uur en in die dienst is er kinderkring. ‘s Avonds is er een Grunneger Dainst, die start om 19.00 uur. Na afloop is er een kop koffie/thee voor de bezoekers.

Op eerste kerstdag, 25 december, is er om 9.15 uur een kerkdienst waarin aandacht is voor het thema van de kinderkring en na afloop krijgen de kinderen van de basisschool een kerstboekje. Op zondag 29 december zijn er twee kerkdiensten, net als iedere zondag. Op 31 december sluiten we het jaar af met een kerkdienst om 19.30 uur.

Ook muziek maken?

Zoals jullie vorige week in de Informail konden lezen, ligt er de wens om de muzikale mogelijkheden in onze Ontmoetingskerk nog beter tot z’n recht te laten komen. Meer gevarieerde liederen zingen in de gewone kerkdiensten. Om dit te kunnen verwezenlijken willen we onze krachten bundelen.

Nu maken we als Sign Up al ongeveer 10 jaar muziek en dat hopen we nog minstens 10 jaar te blijven doen.

Wil je ‘t eens van dichtbij meemaken? Of heb je los van Sign Up een andere muzikale inbreng voor in de kerkdiensten? Dan nodigen we je uit om na de ochtenddienst van zondag 15 december een muzikaal samenzijn mee te maken. Iedereen die graag zingt, een instrument bespeelt of graag danst: Kom mee doen! We zullen de volgende nummers spelen:

– Stille Nacht
– Opwekking 527 (Licht in de nacht)
– Opwekking 595 (Licht in de wereld)
–  ………..? Suggesties zijn welkom (ynkekrol@gmail.com)

Met het oog op kerst hebben we gekozen voor nummers die we dan ook zullen spelen, met de vrije keuze voor u/jou dit ook tijdens de kerstdienst mee te spelen/zingen.
Het zou mooi zijn als we na die ochtend nog meer muzikale mogelijkheden voor in de nabije toekomst ontdekken!

Muzikale groet,
Sign Up

Oproep

We zamelen al jarenlang producten in voor Voedselbank Westerkwartier tot grote dankbaarheid van de voedselbank organisatie. Meestal zamelen we het in op de eerste zondag van de maand en dan wordt het op de maandag of dinsdagmorgen  naar Grootegast gebracht.

Ik zoek nog enkele personen die willen helpen om deze producten te bezorgen, u mag ook iemand uitnodigen om het samen te doen. Als het zo gaat als afgelopen jaren dan zal u één of twee keer per jaar aan de beurt zijn om te rijden.

Opgave mag via klaaszuur@gmail.com / tel: 050-4031912 maar het mag ook mondeling.

wo 18 dec – Tafel van hoop

Tafel van Hoop op de internationale ‘dag van de Migranten’. KOM JIJ OOK?

Sinds enkele jaren worden er Tafels van Hoop georganiseerd in Nederlandse steden en dorpen. Tijdens een Tafel van Hoop gaat het om de ontmoeting tussen allochtone en autochtone inwoners, het delen van de maaltijd met medemensen uit verschillende landen. De Tafel van Hoop is een initiatief van de Protestantse Kerk Nederland.

Ook in Aduard is een werkgroep bezig om op 18 december, de ‘dag van de Migranten’, een Tafel van Hoop te organiseren. Onze werkgroep bestaat uit 10 personen: jongeren, ouderen en migranten met een heel verschillende (kerkelijke) achtergrond. Samen vinden we het zinvol dat er een Tafel van Hoop komt in Aduard en we zijn enthousiast bezig om hiervan een succes te maken. Maar dit kan alleen als veel inwoners van Aduard e.o. op die avond ook mee willen doen.

We vragen van de deelnemers om zo mogelijk een geliefd of traditioneel gerecht en drinken mee te nemen, zodat ook anderen hiervan kunnen genieten. Deelnemen aan de maaltijd is verder gratis. Wel willen we graag weten hoeveel personen er ongeveer komen en welke gerechten worden meegenomen. Opgave kan tot uiterlijk vrijdag 13 december bij Jan Meeuwsen, Langelaan 8, tel. 050 4030956 (’s avonds).

Datum en tijd: 18 december, 18.00 – 20.00 uur (inloop vanaf 17.45 uur)

Locatie: Het Hoge Hof, Schoolstraat 4

Doet u/doe jij ook mee om samen met alle Tafels van Hoop de langste tafel in Nederland te vormen? Vraag dan ook de buren om mee te gaan. Wij hopen veel dorpsgenoten te mogen ontmoeten.

Saskia, Mohamad, Willeke, Jan, Alex, Gerrie, Simonet, Chama, Theo, Margreeth

Zingen op woensdag

We gaan voorlopig stoppen met het ‘zingen op woensdag‘. Reden is dat er iedere keer minder mensen op af komen. Komende woensdag, 4 december is er dus ook geen zangdienst!
Wie weet krijgt het nog eens een vervolg, maar dan op een andere manier of tijdstip.

Namens de organisten,
Dick Doornbos

Bericht van huishoudelijke aard

Beste gemeenteleden,

Zoals bekend huurt muziekvereniging Juliana onze kerk voor hun repetities en uitvoeringen. Daarbij hebben ze de ruimte achter de keuken in gebruik als opslagruimte voor hun muziekinstrumenten.

Onlangs zijn er spullen van Juliana uitgeleend, afkomstig uit deze opslagruimte, door mensen die daar niet toe bevoegd zijn. Wellicht vanzelfsprekend maar deze opslagruimte is alleen toegankelijk voor leden van Juliana of, indien noodzakelijk, 1 van de hulpkosters.

Mochten er verzoeken komen over zaken die Juliana betreft graag diegene doorverwijzen naar 1 van de bestuursleden van Juliana (Tjarda Nieuwenhuis, Lena Cruiming, Tessa Cazemier, Annigje Gaber, Nicolette Arnold of Grietje Voogd).

Mocht u vragen hebben over dit bericht kunt u zich wenden tot ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
Henk Doorten jr.

 

Groeters gezocht! 

In januari gaat er een nieuw rooster in voor het groeten: dit is het moment om je aan te melden om ook mee te doen aan de groetgroep! U/Je kunt vanaf januari meteen gaan meedraaien. Het is iedere zondag weer fijn om aan de deur begroet te worden met een glimlach.

Bent u/jij ook in het bezit van vriendelijke lach en hecht u/je aan een warm welkom? Meld u/je dan aan! Dat kan door een mail te sturen aan Avelien Haan (scriba.gkv.aduard@gmail.com) of door het zondag even persoonlijk te melden.