Uit en voor de gemeente

We hebben Kerst gevierd, het jaar is van nummer gewisseld. En zo is het alweer januari. Velen is al een goed Nieuwjaar gewenst, of de beste wensen zelfs, of een gezegend nieuw jaar, of veul hail en zegen. Allen een mooi nieuw jaar onder de zegen van de Heer gewenst! En wat er dan komt? Dat is nu nog onbekend. Dat moeten we afwachten. En tegelijk weet je: er zullen prachtige momenten zijn. Momenten om te lachen. Er zullen ook moeilijke momenten komen. Tijd om te huilen. Er zullen zorgen zijn en soms leef je onbezorgd. Zo is het altijd geweest, zo zal het een komend jaar ook weer zijn. Als je weet, dat God over je waakt, dan kan je bij alles toch rustig slapen (psalm 3).

Er is besloten, dat ook komend jaar er weer Regiodiensten zullen zijn. De gemeente van Oldehove is afgehaakt. We zijn dus met drie gemeenten over: Enumatil, Grijpskerk-Niezijl en Aduard. We hebben afgesproken wel een cyclus van vier weken aan te houden. Voor de vierde week verwijzen we dan naar buurgemeenten als Zuidhorn, Leek of Grootegast. Of nog een andere gemeente. Dit geldt al voor komende zondag. Op 15 januari is de Regiodienst dan in Aduard gepland.

HJJP

Uit en voor de gemeente

Komende zondag is er een dienst in de Grunniger toal. Ds. M. de Vries zal deze dienst leiden. Uit de poster valt op te maken, dat het over Ruth zal gaan.

Terwijl het buiten te warm voor de tijd van het jaar is, vallen de blaadjes al. Het is herfst. De tijd van oogsten. Zo wordt het ook de tijd van danken. Op 2 november is dankdag voor gewas en arbeid.

Dankdag is een moment om terug te blikken. Te denken aan momenten van blijdschap, van dankbaarheid en vreugde. Maar ook momenten van zorgen, verdriet en angst. God heeft zich bekend gemaakt als: Ik ben. Hij wil ons ondersteunen, ons helpen. Hij biedt hoop. Daar zien we nu misschien nog weinig van. Daarom hebben we geloof: de zekerheid van de dingen, die we niet zien.

Elke dienst belijden we: we staan er niet alleen voor. We zijn afhankelijk. Maar God wil ons helpen. Dankdag is een avond om daar speciaal bij stil te staan. Hij laat je niet vallen.

HJJP

Uit en voor de gemeente

Corona is nog steeds niet weg. Het gewone leven lijkt weer op gang gekomen. Er komen weer grote groepen mensen bij elkaar. We vieren onze feesten weer. We staan stil bij onze bevrijding. Net alsof er niets gebeurd is. Alsof er niets veranderd is. Tegelijk worden er nog steeds mensen ziek. Dat kan beperkingen in werk opleveren. Voorzichtig met elkaar ontmoeten. Binnen het kerkgebouw zijn we van een lege kerk, naar een half gevulde kerk op afstand naar een volle kerk gegaan. Voor het orgel hadden we nog een paar rijen waar de stoelen wel op afstand stonden. Binnen de gemeente hebben we een aantal mensen, die heel kwetsbaar zijn. Hoe kunnen we hen een plaats geven, rekening met hen houden? We hebben besloten om de laatste rij voor het orgel voor hen te reserveren. Zo kunnen ze toch ook in de kerk komen. Als je lang thuis bent geweest, dan kan je het missen: het samen-zijn. Eén van de basisregels is: houd rekening met elkaar. Geef elkaar de ruimte. Dat geldt hier zeker.

De komende week beginnen de examens. Ieder die examen doet: heel veel succes de komende tijd. Het is de tijd van balans opmaken. Hier heb je lang hard voor gewerkt. En dan de tijd om te laten zien wat je hebt geleerd. Daar kan je best zenuwachtig voor zijn. Maar als het gelukt is, je diploma gehaald is, dan heeft het ook weer iets moois.

Je hebt bijna voor alles wel een dag. Elke dag is er wel iets om bij stil te staan, aan te denken. Komende zondag staan we stil bij alle moeders: het is moederdag. En je kunt van alles niet hebben, maar ieder heeft of had een moeder. Het is het waard om bij stil te staan.

HJJP

Liturgie zondag 13 maart

Ps 122: 1, 2 (Ik was verheugd, toen men mij zei)
Gebed
L. Joh. 12: 20-36
NPB 6: 1, 2 (Heer laat uw boosheid varen)
Preek
Lb 978: 1, 2, 3 4 (Aan u behoort o Heer der heren)
Gebed
Ps 100: 1, 2, 3 (Juicht alle volken, prijs de Heer)
Doop
Ps 100: 4 (Want goedertieren is de Heer)
Collecte
Lb 377: 1, 2, 6, 7 (Zoals ik ben, kom ik nabij)

Liturgie biddag 9 maart

Ps 42a (als een hert dat verlangt naar water)
Gez. 243: 1-4 (Heer ik kom tot U)
L. Lucas 18: 1-14
preek
Ps 141: 1, 2 (U Heer roep ik, U geldt mijn smeken)
gebed
collecte
Lb 885 (groot is uw trouw o Heer)

Uit en voor de gemeente

Afgelopen woensdag is de 40 dagen-tijd begonnen. De veertig dagen voor Pasen. Het is de tijd van inkeer. Jezelf klein weten voor God. We staan stil bij de weg, die Jezus voor ons ging. De weg van vernedering en lijden. Wat uiteindelijk uitloopt op zijn sterven aan het kruis. Ook dit jaar is het weer mogelijk om ons met elkaar voor te bereiden op Pasen. Binnen de regio is er de site http://www.benjeklaarvoorhetfeest.nl . Verschillende mensen zullen meewerken. En dit keer niet alleen predikanten maar ook gemeenteleden uit diverse gemeenten. Elke dag is er een meditatie. Het project begint op 6 maart.

We hebben opnieuw een ronde van de regiodiensten afgesloten. Het thema was: priester in Gods schepping. Uiteindelijk zijn er maar twee preken over gemaakt. Terwijl het best een breed onderwerp is. Het is dus heel goed mogelijk, dat het thema nog een keer terugkomt.

Dat doen we toch al, want voor de nieuwe ronde is het thema: ongemakkelijke teksten. En dat hebben we ook al eerder gedaan. Ik zal komende zondag de aftrap verzorgen. De preek zal dan over psalm 91 gaan.

Dat is  een actuele psalm over schuilen bij God bij gevaar. Dat is de afgelopen dagen met een oorlog in ons werelddeel dichtbij gekomen. Voor velen is het onvoorstelbaar, dat er aan de grenzen van Europa opnieuw een oorlog wordt gevoerd met alle verschrikkingen van dien. Velen zijn op de vlucht voor het geweld. Er zijn allerlei initiatieven om hulp te kunnen geven. Zowel landelijk als hier in de buurt. Laten we om onze medemens in nood denken. En niet vergeten voor hen te bidden.

HJJP

Liturgie zondag 27 februari

Votum en groet
Lied: NLB 91a ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’
Gebed
Tien geboden
Bijbellezing uit BGT: Jesaja 58; 2-14
NLB Lied 973: 1-4 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor
Bijbellezing uit BGT: Matteüs 4: 1-11
NLB Lied 536 ‘Alles wat over ons geschreven is’
Preek
Opwekking 378 ‘Ik wil jou van harte dienen
Kinderkring
Dank gebed
Collecte
NLB 416: 1-4 ´Ga met God
Zegen

Liturgie zondag 20 februari

DNP 106: 14 (Heer, red ons breng ons weer bijeen)
Wet
Ps 37: 2 (Blijf aan de Heer uw wegen toevertrouwen)
Gebed
Luisterlied Opw 378 (Ik wil jou van harte dienen)
L. Filip 1: 1-11
Preek
Gez. 238: 1, 2, 3 (Ik bouw op U)
Gebed
Collecte
Opw 797 (Breng ons samen)