Uit en voor de gemeente

We kunnen terugkijken op een mooie Ontmoetingsdienst. Velen hebben daar hun medewerking aan gegeven. De musici, de zangers, iemand voor het moment met de kinderen, Meet en Greet, een lezer en een gastheer. Elementen in de dienst waren terug, die langer geleden waren. En het was mooi om het terug te zien. Andere elementen zijn wat aangepast. Zo werd het votum en de zegengroet uitgesproken door de gastheer. Dat gaf zeker een moment van rust. Je werd welkom geheten en daarna volgde, dat wat we als gemeente zeggen: onze hulp is van de Heer. En daarna volgt de groet, waarmee je elkaar kunt begroeten: laat er genade en vrede van God voor je zijn. Het geven van de zegen is verbonden aan het ambt. Het groeten niet. En om het heen en weer lopen te beperken heeft dit keer de gastheer dat gedaan.

Nog de laatste loodjes en dan begint voor velen de vakantie. In dat teken stond de Ontmoetingsdienst. Op adem komen, de accu opladen. Sommigen zullen op vakantie gaan, anderen zijn op vakantie of zijn al geweest. Weer anderen blijven gewoon thuis. Komende zondag is er dan de laatste Regiodienst voor de vakantie. Na de vakantie pakken we de draad dan weer op.

HJJP

Uit en voor de gemeente

Komende zondag is er een Ontmoetingsdienst. Het thema van de dienst heeft te maken met de komende tijd: vakantie. Er is gekozen voor de vier woorden: rewind, offline, unplug, recharge. Trek even de stekker eruit, zodat je weer opgeladen wordt. De vakantie is een tijd om op adem te komen. Even andere dingen te doen. Het is een tijd van genieten. En dat heeft ook alles met de omstandigheden te maken. We zoeken de zon op, of de zee, de bergen. En er hoeft even helemaal niets. Na de dienst is er een high-tea.

Nu staan de zomers in Nederland wel bekend als wisselvallig. En dat hebben we de afgelopen week ook weer gemerkt. Zo is het maar 15 graden en gaat er een storm over het land, een paar dagen later is het 30 graden en is er weinig wind. Alleen de vele gebroken takken op de grond herinneren nog aan wat is geweest.

Het kan het beeld zijn voor je leven. Soms stormt het, gaat het hevig tekeer. Dan schijnt de zon weer. En lijkt alles rustig. Midden in de storm voelt het niet prettig. Het is heftig. Als het rustig is, dan kijk je wat de schade is. Door het geloof weten we dat we er in het leven niet alleen voorstaan. Wij geloven dat er zowel in de storm, maar ook als de zon schijnt er een God is die voor ons zorgt. Hij wil zijn zegen aan je geven. Bij Hem kan je schuilen. Bij Hem ben je veilig. Bij Hem kan je ook je nood klagen. Het uitschreeuwen als het moet. Hem kan je bedanken voor al het goede, dat Hij je gegeven heeft. En dat geeft je rust. Daar kan je op terugvallen. Is dat gemakkelijk? Lang niet altijd. Je moet het oefenen in het leven. Je hebt er wel de tijd voor. Betrek God bij je leven. Elke dag opnieuw. Als het stormt, maar juist ook als het rustig is.

HJJP

Liturgie zondag 13 maart

Ps 122: 1, 2 (Ik was verheugd, toen men mij zei)
Gebed
L. Joh. 12: 20-36
NPB 6: 1, 2 (Heer laat uw boosheid varen)
Preek
Lb 978: 1, 2, 3 4 (Aan u behoort o Heer der heren)
Gebed
Ps 100: 1, 2, 3 (Juicht alle volken, prijs de Heer)
Doop
Ps 100: 4 (Want goedertieren is de Heer)
Collecte
Lb 377: 1, 2, 6, 7 (Zoals ik ben, kom ik nabij)

Liturgie biddag 9 maart

Ps 42a (als een hert dat verlangt naar water)
Gez. 243: 1-4 (Heer ik kom tot U)
L. Lucas 18: 1-14
preek
Ps 141: 1, 2 (U Heer roep ik, U geldt mijn smeken)
gebed
collecte
Lb 885 (groot is uw trouw o Heer)

Liturgie zondag 27 februari

Votum en groet
Lied: NLB 91a ‘Wie in de schaduw Gods mag wonen’
Gebed
Tien geboden
Bijbellezing uit BGT: Jesaja 58; 2-14
NLB Lied 973: 1-4 Om voor elkaar te zijn uw oog en oor
Bijbellezing uit BGT: Matteüs 4: 1-11
NLB Lied 536 ‘Alles wat over ons geschreven is’
Preek
Opwekking 378 ‘Ik wil jou van harte dienen
Kinderkring
Dank gebed
Collecte
NLB 416: 1-4 ´Ga met God
Zegen

Liturgie zondag 20 februari

DNP 106: 14 (Heer, red ons breng ons weer bijeen)
Wet
Ps 37: 2 (Blijf aan de Heer uw wegen toevertrouwen)
Gebed
Luisterlied Opw 378 (Ik wil jou van harte dienen)
L. Filip 1: 1-11
Preek
Gez. 238: 1, 2, 3 (Ik bouw op U)
Gebed
Collecte
Opw 797 (Breng ons samen)

Liturgie zondag 13 februari

Votum en groet
Opwekking 123: Groot is uw trouw o Heer ( alle verzen met orgel)
Wetslezing (versie v.d. Leest 2016)
GKB 168 Meezingen met de beamer:
Vader, vol van vrees
Gebed
Inleiding preek
Schriftlezing: Mattheüs 24:1-14.
Sela: Maranatha, meezingen met de beamer
Maranatha
Gebed
Collecte
Slotlied : GKB 228 (met orgel)
Jezus leeft in eeuwigheid. (alle verzen)
Zegen

Liturgie zondag 6 februari

Voor de morgen:

NBP 138: 1, 2 (Ik loof U HEER met hart en ziel
Wet
NPB 138: 3 ( Als ik in groot gevaar verkeer)
Gebed
L. Lucas 5: 1-11
Preek
Lb 531: 1, 3 (Jezus die langs het water liep)
Gebed
Collecte
Gez. 249: 1, 5 (God die was en is en komt)

Voor de middag:

Gez. 255: 1, 2, 3  (God die alles maakte)
Gebed
L. Genesis 2: 4-22
Preek
Gez. 254: 1, 2, 3 (Kom laat ons vrolijk zingen)
Gebed
Collecte
Gez. 177: 1, 4 (Heer U bent mijn leven)