Bericht van Inlia: bewogen opening INLIA Gasthuis Groningen

Het INLIA Gasthuis Groningen is officieel geopend. Met vlaggen, speeches, een lied én een
onverwachte gebeurtenis.


“Dit is een plaats waar we geen bewoners kennen, geen cliënten kennen, maar gasten
kennen. Gasten die we – in het kader van de Landelijke Vreemdelingen Voorziening –
opvangen en begeleiden naar een nieuwe toekomst: terugkeer, doormigratie of legalisering
in Nederland.” INLIA-directeur John van Tilborg benadrukt in zijn speech de drie
mogelijkheden.
Landelijk is er namelijk discussie of de LVV zich niet enkel op terugkeer moet focussen. Van
Tilborg: “INLIA zal zich altijd blijven inzetten voor alle drie opties. Wij zetten ons in voor wat
werkt, niet voor onrealistische politieke wenselijkheden. Daar mag u op rekenen.”
De Groningse wethouder Glimina Chakor gaat er in haar speech op in: “Het gaat om
mensen. Dat heb ik ook tegen de staatsecretaris gezegd: het zijn geen pakketjes die je kunt
retourneren.”
Ze bedankt INLIA: “Hier komen mensen niet op straat te staan, daar staat INLIA voor. Daar
staat de gemeente Groningen ook voor. Hier in het Gasthuis telt de mens.” Eerder hebben
zowel INLIA-bestuursvoorzitter Jan Eggink als Van Tilborg juist de gemeente bedankt;
zonder Groningen was het Gasthuis er niet gekomen.
Pal voordat Chakor de vlag gaat hijsen, wordt het één van de asielzoekers te machtig. De
man schreeuwt het uit. Glimina Chakor loopt naar hem toe, luistert, belooft zijn verhaal later
verder te willen horen. Hij bedaart. Hulptroepen van INLIA begeleiden hem verder.
“Dit hoort er ook bij”, zegt Chakor, “De mensen hier zitten in vreselijke moeilijke situaties. De
bittere werkelijkheid hoeft niet verborgen te worden. Dit is waar het hier om draait.” Daarna
hijst ze samen met Jan Eggink de vlaggen, terwijl Cobien Nieuwpoort “Mag ik dan bij jou?”
zingt. Het laat niemand onberoerd, zeker niet na de schreeuw van wanhoop van zojuist.
John van Tilborg moet dan het slotwoord voeren. Pal ervoor geeft een van de gasten hem
onverwacht een bos bloemen. Gekocht van haar 35 euro leefgeld per week. Van Tilborg
moet wat wegslikken. Hij is niet de enige. Zo is het een bewogen opening. Maar dat past,
zoals Chakor al zei.

GKv en NGK gaan per 1 mei 2023 samen

D.V. op 1 mei 2023 gaan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en de Nederlands Gereformeerde Kerken één kerkverband vormen. De synode/landelijke vergadering noemde eerder 1 maart als beoogde datum van hereniging. Voor het harmoniseren van de pensioenvoorzieningen bleek net iets meer tijd nodig te zijn. Eind mei kwamen alle betrokken partijen tot de conclusie dat het mogelijk is om over een klein jaar samen te gaan, onder voorbehoud van instemming met alle financiële consequenties door de kerken.

De beide kerkgenootschappen zijn al lang op weg naar hereniging. Eind jaren 60 van de vorige eeuw kwam het tot een breuk binnen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Daaruit ontstonden de latere Nederlands Gereformeerde Kerken. Al in de jaren 70 werd er toenadering tot elkaar gezocht. Sinds een decennium, en op sommige plaatsen al veel langer, zijn de contacten tussen veel plaatselijke kerken uit de twee kerkverbanden steeds intensiever geworden. Zo ontstonden er tientallen samenwerkingsgemeenten. Wat het landelijke kerkverband betreft is in 2017 het besluit genomen om daadwerkelijk tot hereniging te komen, met het voorjaar van 2023 als beoogd herenigingsmoment. Dat is nu dus geconcretiseerd: op 1 mei 2023 gaan de NGK en de GKv samen de Nederlandse Gereformeerde Kerken vormen.

Feestelijk
Het samengaan wordt op alle terreinen heel zorgvuldig voorbereid. Met de nieuwe kerkorde als basis, die naar verwachting dit najaar op de gezamenlijke synode/landelijke vergadering van Zoetermeer zal worden vastgesteld, vindt op 1 mei 2023 de bestuurlijke eenwording plaats. Die mijlpaal zal feestelijk gemarkeerd worden. De eerste synode van het nieuwe kerkverband staat gepland voor het najaar van 2023, omdat er besluitvorming nodig is om per 1 januari 2024 ook administratief tot eenheid te komen. De synode moet daarnaast de budgetten voor de kerkelijke organisatie vanaf 2024 vaststellen. Met ingang van 1 januari 2024 krijgen de plaatselijke kerken dan te maken met de nieuwe belastingtechnische en andere financiële regelingen. Het harmoniseren van de pensioenvoorziening voor predikanten is daar onderdeel van. Er is gekozen voor een gefaseerde aansluiting bij het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW).

Geestelijk
In aanloop naar de eenwording moesten en moeten er veel bestuurlijke besluiten genomen worden. De kerkorde van de nieuwe kerkgemeenschap heeft veel tijd en aandacht gevraagd. Treffend opent die kerkorde echter met de zinsnede: De Nederlandse Gereformeerde Kerken bestaan dankzij Gods genade. Zijn Geest verbindt de kerken in één geloof: het geloof in Christus Jezus, Gods Zoon, als onze Heer.

Aan Hem ook alle eer nu de hereniging steeds meer concreet gestalte krijgt.

Kom tot rust met Naast deze zomer

Het is bijna zover: zomervakantie! Verlangt u ook zo naar rust? “Veel mensen denken bij rust vooral aan het hangen in een hangmat. Maar het is veel meer dan dat. Ik geloof dat rust het grootste cadeau is dat God aan ons gegeven heeft”, vertelt stiltetrainer en auteur Mirjam van der Vegt in de nieuwste Naast. Maar hoe doe je dat dan; écht tot rust komen? Hoe kom je los van de ratrace van het leven?

In deze Naast over rust denken we hier verder over na. Samen met christenen van over de hele wereld. Laat je inspireren door Agnes uit Senegal die een drukke baan heeft in de zorg. “Om mijn hoof koel te houden, bid ik elke dag”, vertelt zij in een heel eerlijk verhaal over timemanagement, prioriteiten stellen en hoe moeilijk ze het soms vindt om vriendelijk te blijven onder druk.

Leer van Pradeep uit India die zijn valkuilen (“laat druk zijn geen vluchtroute worden”) en tips met je deelt. Hoe ga je om met drukte en vind je een goede balans tussen werken en rusten? Wat leerden Indiase christenen hierover uit de Bijbel?
Wandel mee met een pelgrimstocht in Duitsland (“een dag in de natuur met Gods Woord; het voelde als een cadeau”). En misschien wel de meest praktische tip: gebruik het gratis vakantiebijbelrooster middenin Naast om elke dag even rust bij God te vinden. De korte overdenkingen nemen je 14 dagen lang mee op reis door Gods Woord langs verschillende bijbelse bestemmingen. ‘Op de bergen in dalen, ja overal is God’. Reis je vanuit je hangmat of campingstoel mee? Een verstilde zomer vol échte rust gewenst!

Mis ‘m niet! De nieuwe Naast over rust (mét gratis bijbelleesrooster) ligt nu in de kerk! Ook online te lezen via www.verrenaasten.nl/naast Niet gezien in de kerk? Vraag gratis een exemplaar aan bij Verre Naasten door een e-mail te sturen naar naast@verrenaasten.nl of te bellen: 038 437 0410.

Dit Koningskind: activiteiten in 2022

Ontmoetingsdag – Voor echtparen waarvan een van de partners ASS heeft
Zaterdag 25 juni | 10.30 – 17.00 uur 
Informatie & aanmelden

Op zaterdag 25 juni organiseert Dit Koningskind een ontmoetingsdag voor echtparen waarvan een van de partners autisme heeft. Het thema van deze dag is: ”De 5 talen van de liefde”. Samen met je partner neem je deel aan een interactief, leerzaam en ontspannen programma. Voor een uitgebreide lunch en verdere hapjes en drankjes wordt gezorgd. Zien we jullie daar?

Webinar – Wie zorgt er voor mijn kind als ik het niet meer kan?
Donderdag 30 juni | 20.00 – 21.30 uur
Informatie & aanmelden
Veel ouders maken zich zorgen over wat er met hun kind met een beperking gebeurt als hen iets overkomt. Je blijft immers verantwoordelijk voor de zorg van je kind. Ook als je er zelf straks niet meer bent en iemand de zorg voor je kind moet overnemen. Hoe breng je aan anderen over hoe ze het beste met je kind kunnen omgaan en wat vindt je kind fijn? Wat mag en kan je verwachten van anderen hierin?

Ontdek het tijdens deze interactieve webinar, waarin je inleidende informatie krijgt over onderwerpen waar je tegenaan kan lopen rondom het overdragen van de zorg. Daarnaast zal er voldoende ruimte en gelegenheid zijn om ervaringen met elkaar uit te wisselen.

Seminar- Onbeperkt geloven (New Wine)
Zondag 24 juli | 16.00 – 17.00 uur
Informatie 

Wil je meer weten over geloofsbeleving bij mensen met een (licht)verstandelijke beperking? Dan is deze seminar voor jou! Speciaal voor een ieder die contact heeft met iemand met een verstandelijke beperking en graag in gesprek komt over geloven, geeft Dit Koningskind een seminar op de New Wine Zomerconferentie. Een bijeenkomst over samen geloven, met en zonder een verstandelijke beperking, waarin ruimte is voor het uitwisselen van  ervaringen, tips of inspiratie.

Webinar – Geloofsonderwijs voor mensen met een verstandelijke beperking (vooraankondiging)
Donderdag 8 september | 20.00 – 21.30 
Informatie

Geef jij wel eens Bijbelstudie of catechisatie aan mensen met een verstandelijke beperking? Dan is deze webinar voor jou! Onder leiding van José Korsaan (jeugdwerker, schrijver en spreker) gaan we het namelijk hebben over geloofsonderwijs bij deze doelgroep.

Ontmoetingsdag – Voor vrouwen met autisme
Zaterdag 10 en 17 september | 10.30 – 15.00 
Informatie & aanmelden
Tijdens deze ontmoetingsdag is er ruimte voor jouw verhalen en vragen als vrouw met autisme. Door het contact met andere vrouwen in dezelfde situatie ervaar je een gevoel van herkenning en erkenning. Zo kunnen we elkaar verder helpen door het geven van steun en tips.

Het thema van deze dag is ‘Blij zijn met jezelf’. Hoe kijk je naar jezelf met al je goede kanten en ook je beperkingen? Accepteer jij jezelf zoals je bent? Of is dat moeilijk? Daar willen we graag over doorpraten met elkaar.

Gespreksgroep – Voor volwassen kinderen van een ouder met ASS (VOL)
Woensdag 14 en 28 september, 12 oktober en 9 november | 20.00 – 21.30 
Informatie & aanmelden
Mensen die zijn opgegroeid met een ouder met (een vermoeden) van autisme hebben een levensverhaal waarin je je niet gehoord, gezien of begrepen zou kunnen voelen. Op deze avonden gaan we luisteren naar elkaars verhaal. Je zult sommige aspecten in het verhaal van de ander herkennen en andere delen van het verhaal mogelijk ook niet. Dat geeft niks. We willen deze avonden als groep gebruiken om een stukje te kunnen helen bij elkaar. Hester Lever (professional en ervaringsdeskundige) zal deze avonden begeleiden.

LET OP:Deze gespreksgroep zit helaas al vol. Bij voldoende aanmeldingen wordt er een nieuwe groep gestart.

Online thema-avond – Als mijn kind niet meer thuis woont (vooraankondiging)
Najaar 2022 | Tijdstip volgt nog 
Informatie 
Hoe werk ik samen met de professionals? Als je kind niet meer thuis kan wonen verandert er voor jou als ouder veel. De zorg voor je kind moet je nu (deels) uit handen geven aan de professionals. Hoe zorg je voor een goede samenwerking? En tegen welke vraagstukken of zorgen loop je als ouder aan? Daarover gaan deze online thema-avonden.

Vanuit de Driehoekskunde (ontwikkeld door Chiel Egberts) krijg je handvatten aangereikt en inzicht in wat er nodig is om goed samen te werken. Daarnaast is het mogelijk om tijdens de avond een eigen casus of situatie te bespreken.  Het uitwisselen van ervaringen met andere ouders zorgt voor een gevoel van herkenning bij situaties die soms mooi of juist ingewikkeld kunnen zijn.

Ontmoetingsdag – Voor vrouwen met een partner met autisme
Zaterdag 8 oktober | 10.30 – 16.00 
Informatie & aanmelden

Heb jij een partner met (een vermoeden van) autisme? Dan is deze ontmoetingsdag voor jou! Tijdens deze dag is er ruimte en aandacht voor jouw verhaal en vragen als vrouw van een partner met autisme. Door het contact met andere vrouwen in dezelfde situatie ervaar je een gevoel van (h)erkenning. Op die manier helpen we elkaar verder door het geven van steun en tips.

Regelmatig worden online nieuwe activiteiten toegevoegd

zo 3 juli – Sing-in Feestweek Noordhorn

Zondagavond 3 juli is er tijdens de feestweek Noordhorn een sing-in voor en door christenen in Noordhorn en de omliggende dorpen. Iedereen van harte uitgenodigd om een uur lang samen te zingen ter ere van God!

Aanvang is 19:00 uur in de feesttent achter het dorpshuis. Kom en neem anderen mee.

Voor en door christenen in Noord- en Zuidhorn e.o.
Feesttent achter de Dörpsstee, Noorderweg 61c

NB Als je wilt zitten tijdens het uur zingen, neem dan even een eigen stoel mee.

welkominzuidhorn.nl/agenda/sing-in-feesttent-noordhorn

Wij hopen van harte elkaar 3 juli te ontmoeten!

Zingen in de regio

Het idee van “Zingen in de Regio” is ontstaan vanuit de vaak gehoorde wens, voornamelijk senioren uit de diverse kerken in het Westerkwartier, over het gezamenlijk zingen van oude psalmen en geestelijke liederen.

De redactie van de Regiobrief heeft dit signaal opgepakt en wil dit verlangen van harte ondersteunen.
Een eerste samenzangavond, m.m.v. organist Boudewijn de Vries, is inmiddels gepland op D.V. woensdagavond, 22 juni om 19:15u. in het mooie kerkje van Niezijl.

Ter ondersteuning van dit project hebben we ook een website gemaakt waar de initiatieven op het gebied van christelijke zang- en muziek een centrale plek krijgen.
De naam van de website luidt: Zingen in de Regio – zingeninderegio.nl/

De zang- en muziekavonden zullen in de zomermaanden in verschillende kerken in het Westerkwartier plaatsvinden.
Ook in de kerk van Enumatil en in “De Rank” te Zuidhorn worden plannen gemaakt voor een muziek- en samenzangavond voor alle christenen in het Westerkwartier.

Het samen zingen van psalmen en geestelijke liederen is goed voor het onderling contact, inspirerend en bemoedigend.
Het is de verbinding met elkaar en een veelstemmig verbonden zijn met de Allerhoogste.

Unieke wandeltocht langs historische kerkepaden

Op 9 juli 2022 organiseert de Vereniging tot Plaatselijk Nut Den Ham en Fransum eenmalig een wandeltocht over de historische kerkenpaden door de weilanden van het Nationaal landschap Middag-Humsterland. Deze wandeltocht ‘Langs Kerk en Pad’ wordt georganiseerd ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan van de Vereniging, die is opgericht in 1871. Omdat er van oorsprong flink wat kerkenpaden rondom Den Ham en Fransum liggen, kunnen drie verschillende routes worden uitgezet van ongeveer 3, 6 en 9 kilometer lengte. De deelnemers hebben op de 9 juli de keuze om één, twee of zelfs alle drie de routes te lopen.

De landeigenaren zijn bereid gevonden hun percelen voor één dag open te stellen voor deze bijzondere belevenis. De toen vaak met stenen verharde paden werden tot zo’n vijftig jaar geleden gebruikt om te voet snel bij de kerk te kunnen komen, naar school te gaan en voor boodschappen in het dorp. Tegenwoordig zijn de paden bijna niet meer in het landschap te vinden. Met behulp van historische kaarten en tijdelijke wandelbruggen over sloten zullen de wandelaars in 2022 de oude routes kunnen (her-)beleven. De tocht wordt georganiseerd in samenwerking met de Wandelstichting Aduard en de KNWB.

Het Nationaal landschap Middag-Humsterland is één van de oudste cultuurlandschappen van Europa, waarbij Fransum midden in Middag ligt en Den Ham op de grens van Middag en Humsterland. De wandeltocht Langs Kerk en Pad biedt de gelegenheid de natuur en cultuur van dit unieke landschap op een bijzondere wijze beter te leren kennen. Routebeschrijvingen zullen de wandelaars wijzen op bijzondere, historische details in het landschap.

Naast de oude routes worden er ook verschillende Ploegschilderijen in stijl van de bekende H.N. Werkman tentoongesteld die gemaakt zijn door dorpsbewoners. Ook kunt u een kijkje nemen in de beide kerkjes: Den Ham is de hele dag open, Fransum tot 13.00 uur. Inschrijven voor de wandeltocht kan via https://www.wandel.nl/evenementen/langskerkenpad/.

Kerk Den Ham, 19-12-2020, © T. Meestringa

Kerk Fransum, 22-03-2020, © T. Meestringa

Kerk Den Ham, 13-3-2022, © M. Kooi

Den Ham, 13-3-2022, © M. Kooi

Kerk Fransum, 13-3-2022, © M. Kooi

Bericht van Inlia: De mens zien, niet enkel het dossier

Ze zat maar anderhalf jaar bij INLIA, maar ze heeft er lessen geleerd voor het leven, zegt ze. De belangrijkste: om de mens, de persoon, te zien, in plaats van een dossier. “Dat wil ik vasthouden. Altijd.” Aan het woord: Esther Kasper, sinds maart gerechtsjurist bij de rechtbank in Assen. Daarvoor jurist bij INLIA.

Haar tijd bij INLIA had ze niet willen missen, blijkt uit de afscheidsmail: “Van spreekuren en talloze intense overlegsessies met samenwerkingspartners als IND en DT&V tot aan vliegen vegen in de nieuwbouwlocatie en kasten sjouwen in de letterlijke modder.” De voorbeelden illustreren perfect dat je het bij INLIA als één team samen doet, vindt Esther. “Geweldig is dat! En in welke organisatie kun je als jurist nu zeggen dat je vliegen hebt staan vegen?”, grijnst ze.

“Letterlijk een nummer”

In diezelfde mail spreekt ze even eerder over de spreekwoordelijke modder, waar ze al snel na haar aantreden met haar voeten in stond. Daardoor heeft ze in stroomversnelling heel veel kunnen leren en kunnen zien. “Het bijzondere aan een functie als jurist bij INLIA, is dat je ziet hoe plat de overheid naar iemand kijkt. Vreemdelingen zijn letterlijk een nummer*.”

En dat terwijl de overheid zo’n enorme machtspositie heeft ten opzichte van mensen: “Het is essentieel dat juist de overheid de persoon ziet.”

Ze heeft dit besef meegenomen naar de huidige werkplek: de sectie strafrecht bij de rechtbank. Ook een terrein waarop de overheid diep kan ingrijpen in een mensenleven. Als gerechtsjurist is Esther de eerste die een zaak inhoudelijk bekijkt. Ze kijkt of de zaak bewezen kan worden en bereidt het vonnis voor. “En dan komt die training van INLIA dus ontzettend goed van pas: de mens zien – niet oordelen op basis van (enkel) papier.”

Gezamenlijke missie

Een ding nog, zegt ze: “De waardering van de gasten en van de achterban, tillen je echt op. En natuurlijk de missie waar je samen voor gaat: ‘de straat is niet de oplossing’. Maar het is fijn als de mensen lezen wat hun waardering doet.” Waarvan acte.

* Elke vreemdeling die een verblijfsvergunning aanvraagt krijgt een zogeheten V-nummer.

Klik hier om alle artikelen van Inlia te kunnen lezen.

Scheurkalender 2023 in grote letter

GrootLetter uitgave

In de ouderenzorg vervullen de Geestelijk Verzorgers een belangrijke rol. Ze voorzien ons van waardevolle tips. Zo wezen ze ons op het belang van een grote letter in onze uitgaven. Ons bemoedigingsboekje ‘Kostbare tijd’ is nu dan ook uitgevoerd in een zogenoemde GrootLetter uitgave. Daarnaast hebben we ook een Bijbel in GrootLetter uitgave beschikbaar.

Geestelijk Verzorgers

Diverse Geestelijk Verzorgers namen ook het initiatief voor het samenstellen van een scheurkalender 2023 in grote letter. In onderling overleg besloten twaalf van hen om elk een maand van het jaar ‘voor hun rekening’ te nemen. Aan de hand van twaalf thema’s werden daarbij Bijbelteksten gezocht en per maand werd een illustratie en een geestelijk lied toegevoegd.

Bemoediging voor elke dag

De titel van de scheurkalender 2023 luidt: ‘Een bemoediging voor elke dag’. Dankzij het goed leesbare lettertype kan een brede doelgroep de dag beginnen of eindigen met herkenbare teksten uit het Woord van God. Dat kan bijvoorbeeld in de gemeenschappelijke huiskamer. Daarnaast kunnen zo ook ouderen die aan stoel of bed gebonden zijn, elke dag een woord van troost en hoop ontvangen!

 Bestellen

De scheurkalender 2023 in grote letter is nu al te bestellen bij de Bijbelvereniging via de website: www.bijbelvereniging.nl

De scheurkalender is uitermate geschikt voor de ouderenzorg. Ongeacht of die zorg plaatsvindt in een verpleeg- of zorghuis of in de eigen woning van de oudere. Met andere woorden: zowel zorghuizen als predikanten en pastoraal werkers kunnen gebruik maken van de mogelijkheid om deze kalenders te bestellen. Bij meer dan drie exemplaren wordt een donatie verwacht. Ook de ouderen in de kerkelijke gemeente hebben nu dus een extra mogelijkheid voor een dagelijks Bijbelmoment.