za 9 nov – Ontmoetingsdag dit Koningskind

Uitnodiging: Ontmoetingsdag voor vrouwen met autisme

(on)zichtbare gaven

Op zaterdag 9 november 2019 is er een Ontmoetingsdag voor vrouwen met autisme in Groningen. In een veilige en kleinschalige groep wordt het thema ‘(on)zichtbare gaven’ behandeld. Over het ontdekken en inzetten van je gaven, de ander dienen en tegelijkertijd jezelf durven te zijn en loslaten wat anderen doen. De ontmoetingsdag is voor vrouwen die eerder hebben deelgenomen en voor nieuwe deelnemers.

Van harte welkom!

Voor wie:         vrouwen met autisme
Datum:             zaterdag 9 november 2019
Tijd:                 10.30 – 15.00 uur (incl. lunch)
Waar:               Groningen, Koperstraat 4
Aanmelden:     www.ditkoningskind.nl à agenda
Informatie:       info@ditkoningskind.nl/ 030-2363788 en www.ditkoningskind.nl à agenda

do 14 nov – Gespreksgroep dit Koningskind

Uitnodiging: Gespreksgroep voor ouders van een kind met een verstandelijke, meervoudige en/of sociale beperking

Wat voor impact heeft je kind dat ‘anders’ is op jullie gezinsleven? Hoe ga je als ouder om met reacties vanuit je omgeving? Mag je kind zijn zoals hij/zij is? En geloofsopvoeding, hoe geef je dat vorm? Ouders van kinderen met een verstandelijk meervoudige en/of sociale beperking zijn van harte uitgenodigd deel te nemen aan deze interactieve gespreksgroep.

In november 2019 start deze groep in Groningen. In een gespreksgroep staat ontmoeting met andere ouders centraal. Ouders en verzorgers gaan met elkaar in gesprek over onderwerpen zoals, gezinsleven, geloofsopvoeding, acceptatie, loslaten en de toekomst van je kind. Tijdens deze avonden is er ruimte zelf onderwerpen in te brengen. De groep komt  drie avonden bij elkaar en wordt begeleid door Ad Waardenburg, regioconsulent van Dit Koningskind.

Voor wie: Ouders en verzorgers van een kind met een verstandelijke, meervoudige en/of sociale beperking
Data: 14 en 28 november en 12 december 2019
Locatie: Groningen, Maranathakerk, Van Lenneplaan 97, 9721 PE Groningen
Aanmelden: www.ditkoningskind.nl → agenda
Informatie: a.waardenburg@ditkoningskind.nl / 06-13494377

Onderweg – We doen het samen

OnderWeg jaargang 5 nummer 17

Dit nummer van OnderWeg is een thematisch nummer gericht op het jeugdwerk. Het heeft als thema: verbinding tussen generaties. Het themadeel begint met de beschouwing van Jos de Kock. Hij gaat in op het intergeneratief leren. ‘Het is belangrijk om een nieuwe generatie in te wijden in de christelijke gemeente. Het betekent dat jong en oud elkaar ontmoeten.’

In de reportage komen twee jeugdleiders en een jongere aan het woord. Als kerkelijk jeugdleider heb je een voorbeeldrol voor de jongeren die je begeleidt. ‘Op welke manier heb je een voorbeeldrol? Mag je als jeugdleider ook geloofsvragen hebben?

Jeugdwerkadviseur van het CGJO Elise van Gurp brengt in de essay de volgende vragen aan de orde: wat is dat, als het ‘heilige’ in het kerkelijk jeugdwerk gebeurt? Welke bijdrage kunnen en mogen we als kerkelijke gemeenschap leveren om dat heilige onder jongeren de ruimte te geven?

In het interview is OnderWeg in gesprek met Jakob Stolk. Hij was een aantal jaar kerkelijk werker in de Ontmoetingskerk (PKN) in Lelystad en ontwikkelde daar een duidelijke visie op het verbinden van jong en oud in kerkelijke gemeenten. ‘In onze samenleving en ook in de kerk wordt de kloof tussen jongeren en ouderen ingegeven door vormen van angst voor het onbekende, waarin het vooral neerkomt op verschillen in cultuur en niet zozeer op verschillen in generatie. Zowel in de samenleving als in de kerk begint het bij enthousiaste of enthousiast gemaakte jongeren die contact met de ouderen leggen. In die ontmoeting komt er begrip voor elkaar. Vanuit dat begrip kun je elkaar bereiken en leer je elkaars leefwereld beter kennen.’

Tot slot een enerverende ontmoeting met ethicus en euthanasiedeskundige Theo Boer: Blijf als oudere uitzien naar wat nieuw en verrassend is. Ouderdom betekent lichamelijk achteruitgang, maar geeft het leven tegelijk een ongekende diepte.

Ga naar onderwegonline.nl/gratis voor een gratis en vrijblijvend proefabonnement.

za 20 nov – Uitvoering Gereformeerd Groningen Mannenkoor

Zaterdag 2 november 2019 D.V. hoopt het Gereformeerd Groninger Mannenkoor, o.l.v. Jaap de Kok, het Oratorium ‘De Schepping’ ten gehore te brengen in de Geref. Kerk (PKN), Wigboldstraat 3 in Ten Boer. Aanvang: 20.00 uur.

De toegangsprijs is voor volwassenen € 10,00 en voor kinderen t/m 12 jaar € 5,00, inclusief programmaboekje.
Kaarten voor die avond kunt u kopen bij de leden, ’s-avonds in de kerk of u kunt ze bestellen via veer9@ziggo.nl (dan liggen ze ’s-avonds op naam gereed in de kerk).

Diverse musici verlenen die avond hun medewerking.

E&R – Terugblik zomer 2019

Wij zijn blij dat we u mogen vertellen dat de projecten van E&R gezorgd hebben voor een “Zinvolle vakantie”. We draaiden in totaal 18 weken en er deden ten minste 160 teamleden mee. Daarnaast hielpen veel leden uit de kerken die het project ondersteunden.

Door de dagelijkse Bijbelstudie binnen het team werden we door God gesterkt waarna we in gesprek konden gaan met buurtbewoners, campinggasten en bezoekers van de boulevard, Zo spraken we kinderen/tieners/jongeren/mannen/vrouwen en soms hele groepen.

We danken God voor de mogelijkheden die Hij gaf en de mooie gesprekken die gevoerd mochten worden. We bidden en vertrouwen erop dat God verder gaat in de harten van degenen die we mochten spreken. Hij laat niet los wat Zijn hand begon. We mochten in de paar weken waarin de E&R projecten draaiden een schakeltje zijn binnen het grotere geheel.

Belangrijk blijft dat er vrijwilligers zijn, die zich in willen zetten voor E&R, zodat de projecten kunnen draaien. Heel veel mensen kennen God niet.

Zet die stap ook als jongere en weet je gedragen door God. Just Do It !

Wil je meer weten over de vereniging E&R of de E&R projecten kijkt dan op de website www.eenr.nl of stuur een e-mail naar het e-mailadres van het project dat jou aanspreekt of kom naar op zaterdag 9 november 2019 naar het ‘Kruispunt’ in Amersfoort, Vathorst. De band LEV en het Mimeteam van E&R treden ’s avonds op. Kijk ook op de facebook pagina’s van de afzonderlijke projecten.

Cursus Insjallah najaar 2019

Een cursus voor christenen over het omgaan met moslims en de uitdaging van de islam.

Cursusonderwerpen: -Wat is kenmerkend voor moslims? -Heeft missionair werk onder moslims zin en wat kan ik doen? -Wat zijn de ervaringen van moslims die christen werden?

Deze cursus helpt christenen in de omgang met moslims en in de doordenking van de islam. Er wordt ingegaan op het geloof en de leefwijze van moslims en hoe missionair werk onder moslims gestalte kan krijgen. Ervaringen in het contact met moslims worden gedeeld. Moslims die christen werden leveren een bijdrage.

Data en tijd: 4 vrijdagen, 25 oktober, 1, 8 en 15 november 2019 van 15.00 – 20.30 uur

Plaats: Amersfoort. De cursus wordt in huis bij Evangelie & Moslims gegeven.

Kosten: individueel € 65,00, echtpaar € 105,00.

Meer info en aanmelden: www.evangelie-moslims.nl/insjallah

Bericht van E&M (Evangelisatie en Moslims)

Filippus-opleiding voor evangelisten met moslimachtergrond start op 27 september.

Op zaterdag 27 september start Evangelie & Moslims met de nieuwe Filippus-opleiding. Deze praktisch-theologische opleiding omvat een éénjarige parttime training met name voor christenen met een moslimachtergrond. De opleiding rust studenten toe om samen met anderen het goede nieuws van Jezus Christus uit te dragen.

De opleiding wordt deze eerste keer aangeboden in het Nederlands, Arabisch en Turks. De lessen worden gegeven in het fraaie gebouw van de Wittenberg in Zeist, door een veelkleurig team van docenten van Evangelie & Moslims. Sommigen van hen hebben zelf een moslimachtergrond.

De opleiding richt zich op drie doelen: Verdieping van kennis en inzicht, training van vaardigheden voor een evangelist, en groei in christelijk karakter en levensstijl. Bij goed resultaat ontvangt de student een getuigschrift, wat belangrijk is voor eventuele verdere studie.

Ds. Cees Rentier, directeur, is heel blij dat Evangelie & Moslims na een intensieve tijd van voorbereidingen nu kan beginnen met deze unieke opleiding. “Twaalf cursisten hebben zich definitief aangemeld. Dit symbolische getal is een mooi begin.”

Voor de cursisten en docenten van deze nieuwe bijzondere evangelistenschool vraagt Evangelie & Moslims om gebed. “We zoeken nog aanvullende financiële steun voor de opleiding. De eerste toezeggingen hebben we inmiddels ontvangen, maar we zijn er nog niet.”

Op de pagina www.evangelie-moslims.nl/filippus vindt u alle informatie over de opleiding en kunnen ook twee info-folders (Arabisch-Nederlands en Turks-Nederlands) gedownload worden.

Nieuwsbrief Regiegroep Hereniging – september 2019.


Op 26 september jl. is de veertiende nieuwsbrief van de Regiegroep Hereniging NGK-GKv verspreid. Een paar belangrijke berichten daaruit:

Meer dan 1800 mensen hebben de enquête ingevuld die de Regiegroep verspreid heeft over naam van het nieuw te vormen kerkverband. Uit de beantwoording kwam duidelijk naar voren dat twee van de vier namen het meest geschikt gevonden worden: ‘Nederlandse Gereformeerde Kerken’ en ‘Verenigde Gereformeerde Kerken’. In reacties vanuit de GKv staan deze twee namen vrijwel gelijk; binnen de NGK heeft ‘Nederlandse Gereformeerde Kerken’ duidelijk voorkeur. Opvallend is dat binnen de GKv deze naam het meest de voorkeur heeft onder de leden boven de 45 en vooral boven de 60 jaar. De namen ‘Evangelische Gereformeerde Kerken’ en ‘Gemeenschap van Gereformeerde Kerken’ vallen bij de respondenten over het algemeen wat minder in de smaak. De Regiegroep kiest ervoor om komend voorjaar alle vier de namen met de resultaten van de enquête ter beoordeling aan de Generale Synode en Landelijke Vergadering voor te leggen.

Verder meldt de nieuwsbrief de publicatie van het herziene visiedocument Verlangen naar een nieuwe kerk. In januari werd een eerste versie daarvan verspreid, met het nadrukkelijke verzoek om erover in gesprek te gaan en met reacties te komen. De vele reacties boden de Regiegroep de gelegenheid om het document te verrijken en aan te scherpen. Ook deze herziene versie is geen eindstation; de Regiegroep schrijft: ‘Het is op tal van punten sterker geworden, al blijft het, net als de kerk zelf, “werk in uitvoering”.’

De Regiegroep brengt ook een vacature onder de aandacht van de kerken. Dit voorjaar moest Harmke Vlieg haar lidmaatschap beëindigen vanwege haar drukke werkzaamheden als wethouder in Assen. Nu zoekt de Regiegroep iemand die lid is van de GKv met interesse in en basiskennis van het kerkverband, en die positief staat tegenover het proces van hereniging van NGK en GKv. Gelet op de huidige samenstelling van de Regiegroep gaat de voorkeur uit naar een vrouw die jonger is dan 40 jaar.

Dit en meer in de nieuwsbrief van september, die te lezen is op www.onderwegonline.nl. Via een link op die website kunt u zich ook op de nieuwsbrief abonneren.

Bericht van Inlia – De waarde van je naam

De duif tikt gewoon op het raam. Alsof hij aanklopt. “Dat is mijn vriend. Hij is gewend dat ik hem voer,”, zegt Alex terwijl hij het raam opendoet en de duif uit zijn hand laat eten.

Die duif zal hem nog missen. Want de duif komt iedere dag; koffietijd, vaste prik. En Alex vertrekt binnenkort naar Armenië. “Misschien kunnen de anderen de nieuwe mensen op deze kamer straks zeggen wat hij graag eet”, peinst Alex. Ondertussen snijdt hij fruit voor zijn menselijke bezoek. Mens en duif worden gastvrij onthaald. Heel Armeens dit: gasten krijgen goed te eten.

Armenië is het geboorteland van zijn vader, de 53-jargie Alex is er zelf nog nooit geweest. Toch hoopt hij daar een nieuw leven op te bouwen als beeldend kunstenaar. Hij schildert (al zijn hele leven), maakt sculpturen & plastieken en beoefent textiele kunst.

Op de kleine kamer barst het van de schilderijen: landschappen, bloemen, religieuze afbeeldingen, portretten, dieren. Opmerkelijk genoeg geen duif, trouwens. Wel Armeense landschappen, nageschilderd van afbeeldingen op internet. Alsof hij zich vast inleeft.

Daar een Drents landschap, de kleuren springen uit het schilderij. En hoog aan de muur een stilleven dat toch echt veel heeft van een Helmantel, de beroemde schilder. “Ik heb Henk Helmantel ontmoet”, vertelt Alex, “Het is een heel inspirerende man. Ik mocht in zijn atelier kijken. Het was zo’n mooie ervaring. Daarom heb ik ook een schilderij in die sfeer gemaakt.”

Zo even. Gewoon even een stilleven à la Helmantel schilderen. Hij zegt het zonder pochen. Het is zoals het is. Hij ziet kunst, hij ziet stijlen en technieken, ze inspireren hem en hij adopteert ze. Als vanzelf. Zo staan er bijvoorbeeld ook werken in de sfeer van De Ploeg, het bekende Groningse kunstenaarscollectief.

Zijn kunst is de reden dat hij er nu voor kiest om naar Armenië te emigreren. Je naam op een kunstwerk moet wat betekenen, vindt hij. Maar Alex heeft nu geen paspoort, geen erkende identiteit. Zijn handtekening is daarmee voor zijn gevoel zonder waarde. In Armenië hoopt hij na verloop van tijd een Armeens paspoort te krijgen, nu hij toestemming heeft gekregen zich daar te vestigen. Dan zal zijn naam eindelijk waarde hebben.

“Ik ben iedereen zo dankbaar voor wat ik hier ontvangen heb, het eten, het bed, de kamer, de materialen. Dank je wel, Groningen!” Hij slaat zijn hand tegen zijn borstkas, op de plek van zijn hart. Daarom geeft hij dit interview: om afscheid te nemen met een oprecht ‘dankjulliewel’.

“De wereld is groot”, zegt hij met een weids gebaar, “maar misschien kom ik mijn Nederlandse vrienden nog wel eens tegen. Want Nederlandse mensen, dat zijn míjn mensen. Goede mensen.” Hij wordt er emotioneel van. Hij zal alle mensen missen. Maar als hij straks een paspoort heeft, en een leven opgebouwd, kan hij misschien nog wel eens op bezoek komen. Hij durft het bijna niet hardop te zeggen.

Fotobijschrift:
Alex exposeerde op diverse plekken in Groningen, onder meer hier bij de GGD Groningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projectzangers gevraagd (m/v)

Chr. Gemengd koor ‘Sursum Corde’ uit Hoogkerk is voor de kerstmorgen in Elim op zoek naar projectzangers (m/v) om het koor te versterken. Het Kerst Oratorium ‘Een nieuw begin‘ van Johan Bredewout staat op het programma.

Projectzangers stellen we in de gelegenheid om mee te repeteren en het muziekstuk mee uit te voeren. Tegen het betalen van een vergoeding kan er worden meegezongen.

Projectzangers zijn geen vast lid van het koor, maar zijn tot en met de uitvoering van het project aan het koor verbonden. Uiteraard mogen zij daarna lid van het koor worden.

De repetities van het koor zijn op dinsdagavond van 19:45 tot 21:45 uur in Elim, Barkstraat 5.

Hebt u zin om eens mee te doen en de repetities te volgen of wilt u meer informatie, neem dan contact op met het secretariaat van ‘Sursum Corde’, mw. M. Bolt (marjanbolt@gmail.com)