za 15 jun – Ontmoetingsdag dit Koningskind

Ontmoetingsdag voor vrouwen met autisme – Groningen

Elk half jaar organiseert Dit Koningskind een ontmoetingsdag voor vrouwen met autisme in Groningen. Het thema deze keer zal zijn ‘blij met jezelf..??!!’ Want ben je dat eigenlijk wel? Of word je in het dagelijks leven vaak geconfronteerd met allerlei struikelblokken? We gaan hier samen bij stilstaan. We besteden ook aandacht aan de sterke kanten van het hebben van autisme en hoe je die kunt inzetten. Natuurlijk is er voldoende gelegenheid om ervaringen uit te wisselen.

De ontmoetingsdag is voor vrouwen die eerder hebben deelgenomen en voor nieuwe deelnemers. Joke Leene (regioconsulent) begeleidt deze dag. Bij hen kan je tijdens of na de dag ook terecht voor verdiepende vragen.

Hartelijk welkom!

Datum:                zaterdag 15 juni 2019
Tijdstip:              10:30 – 15:00 uur
Voor wie:           volwassen vrouwen met autisme
Plaats:                 Koperstraat 4, Groningen
Kosten:               leden € 20,00 / niet-leden € 25,00
Aanmelden:      via www.ditkoningskind.nl à agenda
Informatie:       Joke Leene (06-137 667 64 / j.leene@ditkoningskind.nl)

Stichting de Brug internationaal

Even voorstellen…
Stichting de Brug internationaal uit Uithuizermeeden is een stichting die werkzaam is in Kosovo en Noord Albanië en zich inzet voor weduwen, wezen en ouderen in nood. Er is in deze landen veel armoede en eenzaamheid, de lokale medewerkers van de Brug zetten zich dagelijks in om 170 adressen te voorzien van voedsel, kleding, onderwijs en medicijnen. We hebben daarnaast  twee gaarkeukens of soepkeukens voor warme maaltijden in Noord Albanië en ook in Kosovo. De stichting heeft een Nederlands bestuur die vooral uit deze omgeving komt en is gevestigd in Uithuizermeeden. Uitgangspunt voor het werk van De Brug is terug te vinden in de Bijbel, in de brief van Jacobus staat in het 1e hoofdstuk vers 27: Zuivere en onbevlekte godsdienst voor God, de Vader, is: ‘Omzien naar wezen en weduwen in hun nood’.

Graag willen we u voorstellen aan Mira.
Mira is een weduwe van 58 jaar uit Bajram Curri (Noord Albanië) en heeft 10 kinderen waarvan 3 kinderen inmiddels zijn overleden. Ook haar man is na een ernstige ziekte een paar jaar geleden gestorven. Ze staat er alleen voor en moet zich zien te redden in een bouwvallig huis, waarvan het dak elk moment kan instorten. We willen haar helpen omdat wij geloven dat ze door God op onze weg is geplaatst. Het is voor haar noodzakelijk dat ze een nieuw huis krijgt. We hebben als bestuur begin april 2019 het startsein gegeven om te gaan bouwen zodat het huis voor de winter klaar is. Het neerzetten van een nieuw huis kost 40.000 euro, dit is een hele uitdaging!

Hierbij willen we jullie dan ook vragen een gift aan Mira te overwegen. Via onderstaande link is het hele verhaal van Mira te lezen en is er de mogelijkheid om te doneren of donateur te worden. www.debruginternationaal.nl/mira

Voor vragen kunt u ons altijd aanspreken.

Namens stichting de Brug
Geert Elzes
06 22 23 21 69
geert@debruginternationaal.nl
www.debruginternationaal.nl

zo 14 apr – Hoop in mij tour met Reyer & band

Zondagavond 14 april in de Waardevol Leven Gemeente in Loppersum.

Samen met ‘Zingen In De Kerk’ presenteert Reyer dit jaar de ‘Hoop In Mij’ paastour: een concert waarop aanbidding en verstillen hand in hand gaan, op weg naar het paasfeest.

Tijdens de ‘Hoop In Mij’ paastour verzorgen Reyer en zijn band intieme aanbiddingsavonden die ruimte geven voor overdenking. Met een akoestische setting en aanbiddingsliederen die de essentie van Pasen raken, ontstaan bijzondere muzikale momenten in de 40 dagen tijd, waarin de boodschap minstens zo intens doorklinkt in het hart als de liederen dat doen.

Deze paastour komt op zondagavond 14 april in Loppersum in de Waardevol Leven Gemeente, Badweg 20. Aanvang 19.30 uur.
Kaarten voor de ‘Hoop In Mij’ paastour zijn verkrijgbaar via www.zingenindekerk.nl

Meer info vindt u op http://waardevolleven.nl/

zo 21 apr – Easter-Evensong: The Lord is risen indeed!

De Evensong van april valt dit jaar samen met Pasen en wordt een feestelijke Evensong.

De Introït is een sprankelende zetting van Christ the Lord is risen again van John Rutter. De Engelse vertaling van ‘Christus, onze Heer, verrees’ werd door Rutter in 1971 op zeer ritmische wijze getoonzet. Wisselende maatsoorten en een frivole orgelpartij geven het geheel een fris en aangenaam karakter. De vreugde van Christus’ verrijzenis gecombineerd met de jonge lente en het daarbij ontluikende groen komen in dit werk samen.

De Preces en Responses zijn van William Smith (1603-1645) die gedurende zijn leven als componist en ‘minor canon’ (een geestelijke) in de Kathedraal van Durham werkte en in die hoedanigheid onderdeel was van de clerus die de dagelijkse getijden onderhield.

De Psalmen voor eerste Paasdag zijn 114 en 117. Psalm 114 bezingt de grote wonderen die God deed voor het volk Israël ten tijde van de uittocht uit Egypte, de doortocht door de woestijn en de intocht in Kanaän. De Psalm spreekt van de machtige daden van God die de werkelijkheid fundamenteel kunnen veranderen. Hierin kan de link gelegd worden met de opstanding van Jezus Christus.

Psalm 117 (de kortste van alle Psalmen) bestaat “slechts” uit een oproep om de Heer te loven en te prijzen omdat hij trouw is tot in eeuwigheid. Kort en krachtig! De Cantica van Healey Willan in A-groot werden in 1957 geschreven voor het Northern Cathedral Choirs Festival dat in hetzelfde jaar plaatsvond in York Minster. Het is een toonzetting met veel energie en stuwende harmonieën. Willan werd in 1880 in Engeland geboren maar emigreerde in 1913 naar Canada waar hij veel heeft betekend voor de (anglicaanse) kerkmuziek-praktijk. Choral Voices zong deze zetting in 2015 ook in York Minster.

Van Herbert Howells (1892-1983) klinkt als Anthem het Te Deum, gecomponeerd voor het koor van Kings College (Collegium Regale) Cambridge. “Te Deum Laudamus”, ook wel genoemd de Lofzang van Ambrosius, is een hymne ontstaan in het jaar 400 na Christus. Het is gebaseerd op Bijbelteksten en opgebouwd uit drie delen: Lofprijzing van Gods majesteit, aanroeping van Christus en smeekbede om ontferming. Het “Te deum” klinkt vaak op kerkelijke hoogfeesten. Op het passfeest past de zin: ‘Thou hadst overcome the sharpness of death’ (Gij die de prikkel van de dood hebt overwonnen).

Natuurlijk is er ook in deze Evensong gelegenheid om mee te zingen met de hymnes. Het paaslied bij uitstek Thine be the glory (U zij de glorie) zal zeker niet ontbreken. Daniel Rouwkema componeerde in de jaren dat hij in Belfast werkte een descant (bovenstem) en een uitnodigende orgelpartij waarop het heerlijk (mee)zingen is.

Mattijs de Vreugd zorgt voor orgelbegeleiding en speelt na afloop van de Evensong een postludium.

Nieuwsbrief Regiegroep Hereniging

De Regiegroep Hereniging NGK-GKv geeft maandelijks een nieuwsbrief uit. Door middel van deze nieuwsbrief wil de Regiegroep gemeenten en gemeenteleden op de hoogte houden van de ontwikkelingen in het proces van hereniging van de twee kerken. 

De nieuwsbrief van april bevat een bericht over de brief die door de kerkenraad van de GKv Groningen-Zuid/Helpman aan de Tehuisgemeente (NGK Groningen) gestuurd is. In die brief neemt de kerkenraad afstand van de schorsing (1963) en afzetting (1965) van zijn toenmalige predikant Asjen van der Ziel. Dat is bijzonder, omdat deze tuchtmaatregelen de opmaat vormden voor de scheuring in de GKv, waaruit de NGK zou ontstaan. De maatregelen werden genomen, omdat ds. Van der Ziel tegen het uitdrukkelijke besluit van zijn kerkenraad in gesprekken voerde met de Gereformeerde Kerk (synodaal) van Groningen met hereniging als uiteindelijke doel. Dat was in die tijd een heet hangijzer. De brief is door de Tehuisgemeente heel positief ontvangen.

Regioavonden

Ook is in de nieuwsbrief een verslag te lezen van de regioavonden die tussen eind januari en eind maart op zeven plekken in het land gehouden zijn. Leden uit NGK en GKv, al dan niet met een bijzonder ambt of functie, hadden daarop de gelegenheid om in gesprek te gaan met de regiegroep en om elkaar te ontmoeten. Tot nu toe is de regiegroep in Den Haag, Ede, Eindhoven, Emmeloord, Oegstgeest, Groningen en Enschede op bezoek geweest. Op die regioavonden is uitvoerig doorgesproken over het visiedocument ‘Verlangen naar één kerk’. Het waren stuk voor stuk mooie, open avonden, waarop de Regiegroep allerlei concrete suggesties meekreeg om in het vervolg van het herenigingsproces mee aan de slag te gaan. U kunt via de website de Regiegroep uitnodigen om ook in uw gemeente of regio zo’n avond te beleggen.

Naam

Ten slotte roept de Regiegroep in de nieuwsbrief de ontvangers nogmaals op om mee te denken over een mogelijke naam voor de herenigde kerk. U kunt de complete nieuwsbrief lezen op www.onderwegnaar1kerk.nl.

zo 21 apr – U4C avond Appingedam

Wanneer? Zondagavond 21 April

Hoe laat?  19.30 uur

Waar?       Appingedam, in Centrum Kabzeël, Dijkstraat 77

Spreker?   Kees Roggema

U4C April is dit jaar op paaszondag, de dag dat we vieren dat onze Heer Jezus Christus is opgestaan uit de dood en het graf achter zich liet. Uitstekende gelegenheid om dat te komen vieren bij U4C! Uiteraard zal onze band, U4C Worship, er weer zijn voor de aanbidding en lofprijzing tot en voor God in de vorm van muziek. Ons gebedsteam zal voor je klaarstaan als je gebed nodig hebt en voor de dienst is er weer de mogelijkheid om gebedskaartjes in te vullen met bid en/of dankpunten.

Na afloop is er koffie & thee.
We zien je graag 21 april, gaat weer een mooie avond worden ter ere van onze God!

U4C is ook te vinden op Facebook, Instagram en Youtube. Hier vind je alle informatie over ons en de diensten:

Facebook:  https://www.facebook.com/Uvoorziet/
Instagram: https://www.instagram.com/u4c_appingedam/?hl=nl
Youtube:   https://www.youtube.com/channel/UCA8MEZxdNHn8pottXCDIPrA