do 19 dec – Jaarlijks Gomarus kerstconcert in Oldehove

Donderdag 19 december geven onze leerlingen weer het jaarlijkse kerstconcert! Dit jaar is het concert in GKV De Zaaier in Oldehove. Traditioneel gaat het Gomarus College rond kerst de regio in. Veel leerlingen moeten dagelijks ver reizen om in Groningen te komen. Hun ouders brengen daar offers voor. Als dank biedt het Gomarus College het kerstconcert aan.

Er wordt een gevarieerd programma aangeboden waarin klassiek met modern wordt gecombineerd.  De avond wordt gevuld met samenzang, koormuziek, de schoolband, het schoolorkest en er is ruimte voor eigen geschreven nummers. Het thema van de avond is ‘Kind van God’. Er kan genoten worden van prachtige muziek gespeeld door de leerlingen van het Gomarus College Groningen.

Donderdag 19 december
GKV De Zaaier, Julianastraat 25 in Oldehove
19.30 uur

Op de scholen wordt op dit moment fanatiek geoefend om u een onvergetelijke avond te bezorgen. De toegang is gratis. Wel wordt er een collecte gehouden. De opbrengst daarvan gaat naar ‘Edukans’. Op het concert wordt het doel verder toegelicht.

Na afloop kunt u nog even na genieten onder het genot van een kopje koffie of thee.

zo 22 dec – U4C avond Appingedam

Wanneer? Zondagavond 22 december

Hoe laat?  19.30 uur

Waar?       Appingedam, in Centrum Kabzeël, Dijkstraat 77

Het is tijd voor U4Christmas!

Voor het eerst gaan we als U4C een avond organiseren rondom de kerstdagen, we willen met jullie gedenken en vieren dat God als mens naar de wereld is gekomen om ons te redden. Het gaat een hele toffe avond worden met zang, aanbidding, gebed, Woord dus alle reden om hier bij te zijn de 22e lijkt ons.

Uiteraard zal ons gebedsteam er weer zijn om met je te bidden, gebedskaartjes kunnen worden ingevuld en na afloop ontmoeten we elkaar onder het genot van een hapje en een drankje.  Superveel zin om jullie allemaal te gaan zien daar; zondagavond 22 december in Centrum Kabzeël.

U4C is ook te vinden op Facebook, Instagram en Youtube. Hier vind je alle informatie over ons en de diensten:

Facebook:  https://www.facebook.com/Uvoorziet/
Instagram: https://www.instagram.com/u4c_appingedam/?hl=nl
Youtube:   https://www.youtube.com/channel/UCA8MEZxdNHn8pottXCDIPrA

Nieuwsbrief Regiegroep Hereniging

Nieuwsbrief Regiegroep: landelijke vergadering en synode gestart

De onlangs verschenen nieuwsbrief van de Regiegroep Hereniging besteedt aandacht aan het feit dat in november zowel de landelijke vergadering (NGK) als de synode (GKv) van start zijn gegaan. Beide organen organiseerden voorafgaand aan de eerste vergadering een bidstond.

 Op 9 november stond scheidend voorzitter ds. Willem Smouter in Zeewolde in zijn overdenking stil bij het bijzondere karakter van deze LV, die voor een groot deel in het teken staat van het proces van eenwording met de GKv. De NGK en GKv moeten bouwen aan die eenheid, maar uiteindelijk is het God die de eenheid geeft, benadrukte hij.

Een week later preekte ds. Melle Oosterhuis in Goes over Efeziërs 3:17-19, een tekst die voor hemzelf veel betekend heeft in de afgelopen jaren, zo vertelde hij na afloop in een interview. De kern van de preek was dat we elkaar in de volle breedte van Gods kerk, ook wereldwijd, nodig hebben om zijn heil te doorgronden, en dat het de Geest is die ons in liefde aan elkaar verbindt. Alles over LV en synode kunt u vinden op www.lv-gs-2020.nl.

In de nieuwsbrief van december vraagt de Regiegroep ook aandacht voor het aanvullende rapport dat door deputaten kerkelijke eenheid aangeboden is aan de synode. Daarin vragen deputaten aan de synode om afstand te nemen van het synodebesluit uit 1967 waarin de Open Brief werd veroordeeld, en spijt te betuigen over dit besluit en de verstrekkende gevolgen ervan. Het synodebesluit van 1967 fungeerde als katalysator in de scheuring binnen de GKv, doordat het regionaal en lokaal werd toegepast op gemeenten en predikanten. Deputaten kerkelijke eenheid hopen van harte dat afstand nemen van en spijt betuigen over het besluit uit 1967 helderheid geeft en genezend werkt in de tijd die komt, op weg naar één kerkgemeenschap.

Andere onderwerpen in de nieuwsbrief: tot 1 januari 2020 kunnen kerken nog reageren op de concept-kerkorde voor het nieuw te vormen kerkverband; de TU Kampen heeft een eredoctoraat verleend aan ds. Henk de Jong (NGK); en op diverse plaatsen worden mooie initiatieven ontplooid op het gebied van kennismaking en samenwerking tussen NGK en GKv.

Op de website www.onderwegnaar1kerk.nl kunt u de nieuwsbrief in zijn geheel lezen. Ook kunt u zich er via die website op abonneren, zodat u maandelijks op de hoogte wordt gesteld van de voortgang van het werk van de Regiegroep Hereniging.

Aankondiging

We gaan binnenkort starten met het inzamelen voor Kledingbank Maxima [ Westerkwartier ]. Het gaat dan om Dames-, heren- en kinderkleding, schoenen en accessoires als sjaals, ceintuurs, dassen en tassen zonder slijtage of scheuren.

In de kerk zal een plek worden vrijgemaakt waar u het dan in kan deponeren. Als u mee wilt doen dan kunt u er nu alvast rekening mee houden.

 

Deel je kerstpakket !!!

“ Een klein gebaar kan voor een anders iets GROOTS betekenen”

Veel bedrijven en organisaties hebben de gewoonte om in december hun medewerkers en relaties  te bedanken voor hun inbreng van het afgelopen jaar. Deze dank wordt vaak overgebracht door het geven van een kerstpakket. De maand december staat bol van geven en  ontvangen. In de reclame hoor je dan ook vaak: ‘ de gezelligste maand van het jaar’.  Maar dat kun je aanvullen met : “ de duurste maand van het jaar”.

Voor onze klanten is de decembermaand een” confronterende” maand: als je de TV aandoet zie je de grootste cadeaus en het lekkerste eten op luxueus gedekte tafels, folders met de lekkerste producten halen we elke week uit de brievenbus.

Voedselbank Westerkwartier organiseert dit jaar een inbrengmiddag voor kerstpakketten. Mocht u uw kerstpakket ( of producten uit uw pakket) willen schenken aan de voedselbank dan bent u van harte welkom op:

Donderdag 19 december van 15.00 tot 18.00 uur op het depot van de voedselbank in Grootegast. De koffie en thee staat dan voor u klaar !

Wij hopen dat dit een succesvolle actie mag worden, zodat onze klanten ook iets extra’s kunnen krijgen.

Mocht u uw pakket willen doneren aan de voedselbank, maar lukt dat niet op die middag, dan kunt u bellen met de voedselbank ( ’s morgens tussen 9.00 en 12.00 uur) dan kunnen we moment afspreken wanneer u het kunt brengen.

Deelt u ook mee ???

Voedselbank Westerkwartier
Bovenweg 23b
0594 – 820997

Activiteiten Dit Koningskind 2020

Dit Koningskind organiseert verschillende activiteiten voor mensen met een (sociale, verstandelijke, zintuiglijke en/of lichamelijke) beperking en de mensen om hen heen. Binnenkort starten de volgende activiteiten in Zwolle, Groningen, Assen en Apeldoorn. Van harte welkom!

Voor uitgebreide informatie over de activiteiten: www.ditkoningskind.nl/agenda

 Gespreksgroepen 2020

Start 20 jan | gespreksgroep voor ouders van een kind met een beperking | Groningen
Start 21 jan | gespreksgroep voor volwassenen met autisme | Zwolle
Start 27 jan | gespreksgroep voor partners van mensen met autisme | Groningen
Start 19 feb | gespreksgroep voor echtparen waarvan een van de twee autisme heeft | Apeldoorn
Start 8 april | gespreksgroep voor echtparen waarvan een van de twee autisme heeft | Groningen

Ontmoetingsdagen 2020

8 feb | ontmoetingsdag voor mannen met autisme | Assen
29 feb | ontmoetingsdag voor grootouders van kinderen met een (niet) zichtbare beperking | Assen
21 maart | ontmoetingsdag voor vrouwen met autisme | Groningen
28 maart | ontmoetingsdag voor partners van mannen met autisme | Zwolle

Gestopt met je studie? Doe het EH-Traject!

Vol enthousiasme aan je studie begonnen en nu erachter gekomen dat je toch niet op je plaats bent? Een verkeerde studiekeuze of viel het studeren je tegen? Wanneer jij je wilt heroriënteren op je toekomst, kies dan voor het EH-Traject dat loopt van 4 februari t/m 3 juli

Tijdens deze opleiding leer je vanuit de Bijbel richting te geven aan je leven, na te denken over je studie of beroep, over jezelf en over je mogelijkheden.

Ontdek jouw reden om het EH-Traject te doen en bezoek onze voorlichting op vrijdag 10 januari 2020 van 13.00 tot 16.30u.

Kijk op www.eh.nl voor meer informatie.

Synode Goes van start gegaan.

‘Samen met alle heiligen Gods heil doorgronden’

In de komende maanden komen afgevaardigden uit de kerken regelmatig bij elkaar om samen door te praten over wat er op landelijk niveau speelt in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Dat gebeurt op de zogenaamde ‘Synode van Goes’, genoemd naar de kerk die de vergadering officieel samenroept. Deputaatschappen (commissies) die door de vorige synode (landelijke vergadering van kerken) zijn ingesteld, zullen rapporteren over de voortgang van hun werk en adviseren over eventuele voortzetting ervan. De synode zal zich ook opnieuw buigen over ingrijpende besluiten die eerder genomen zijn – denk aan het besluit om ruimte te geven aan vrouwelijke ambtsdragers en om toe te werken naar hereniging met de Nederlands Gereformeerde Kerken.

Op 16 november jl. is de synode van start gegaan. Ds. Melle Oosterhuis heeft in de bidstond die voorafging aan de officiële opening benadrukt dat we elkaar als gelovigen, verschillend als we zijn, nodig hebben om Gods heil te doorgronden. De band van de liefde, gevoed door de Geest, bindt ons samen.

Wat zich op de synode afspeelt en besluiten die er genomen worden, hebben, misschien wel zonder dat u er heel erg bij stilstaat, betrekking op wat er in uw eigen kerk gebeurt, juist omdat we samen met alle heiligen kerk van Christus zijn. Graag houden we u daarom op de hoogte van het reilen en zeilen van de synode. Op internet en via social media kunt u volgen wat er op de synode gebeurt. Er zijn drie kanalen: de speciale synodewebsite www.lv-gs-2020.nl, het Twitteraccount @synodegkv en de Facebookgroep Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Binnenkort verschijnt er een digitale folder waarin een aantal onderwerpen die op de agenda van de synode staan nader worden toegelicht. Verder zullen we u via uw kerkblad regelmatig informeren over wat er op de synode is gebeurd.

Namens het moderamen (bestuur) van de synode,
Heleen Sytsma-van Loo, communicatieadviseur.