Kerkelijke hereniging

Ter ere van de kerkelijke hereniging verschijnen er bij Buijten & Schipperheijn twee boeken. Het eerste boek, Niet zonder elkaar, is een bundel met interviews, columns, beschouwingen over het verleden, over de hereniging en over de toekomst. Voor dit boek geldt tot 1 juli een tijdelijke, verlaagde prijs van € 16,90 in plaats van € 19,90.

Het tweede boek is een jaarboek. We hebben de handen ineengeslagen met Steunpunt KerkenWerk en de Werkgroep Administratieve Ondersteuning om belangrijke informatie beschikbaar te maken. Dit boek kost € 16,90.

Mocht u interesse hebben in een van beide boeken, dan kunt u dat doorgeven aan de scriba.

 

Oproep

De afgelopen weken heeft de kerkenraad gevraagd om namen aan te leveren van broeders en zusters die u geschikt acht voor het ambt van beleids-diaken die zal worden ingezet in de volle breedte van het beleidsmatige BM-werk. Van deze mogelijkheid is tot op heden beperkt gebruik gemaakt.

Omdat wij het belangrijk vinden dat  de samenstelling van het BM (en de kerkenraad in het algemeen) wordt gedragen door de gemeente, hechten wij veel waarde aan de ingeleverde namen. Op basis van de ingeleverde namen wordt in beginsel een keuze gemaakt voor de op tal te zetten broeders en/of zusters.

De kerkenraad roept u daarom nogmaals met klem op namen aan te dragen. Hiervoor zal de eerder gestelde deadline worden verlengd tot dinsdagmiddag 10 januari 18:00 uur.

Namen aanleveren kan via een persoonlijke mail naar de scriba (scriba.gkv.aduard@gmail.com) of via een ondertekend briefje in de brievenbus van de kerk.

Erediensten

De zomervakantie komt alweer in zicht. De plannen zijn  in veel gevallen al weer gemaakt, maar ook nu zullen er gemeenteleden niet of heel kort op vakantie gaan.

Voor de erediensten is het altijd even zoeken om alles goed te kunnen regelen.

Op de vakantiezondagen van ds. Pomp (24 juli t/m 14 aug) zal er steeds een preek gelezen worden. Alleen op 31 juli is er een gastpredikant. Ds. M. van Rijswijk uit Bedum preekt dan bij ons. Deze dienst zal dan wel op de MIDDAG plaats vinden om 14.30 uur.

De overige diensten blijven staan in de morgen.

De Regiodiensten lopen nu door tot 17 juli 2022. Daarna zal er voor deze diensten een zomerpauze zijn. Op de eerste zondag van september starten de Regiodiensten weer. In elk geval tot eind van dit kalenderjaar.

Zondagmorgendienst

Zondagmorgen  a.s. gaat ds. Kanis voor in de dienst.

Deze dienst begint om 11.00 uur!!

Dienst van Oudjaarsavond gaat niet door

Zoals elders te lezen in deze Informail is de moeder van Trudy Pomp, de schoonmoeder van onze voorganger Erik, de afgelopen week overleden. Erik kan niet voorgaan in de dienst van Oudjaarsavond en het is op deze korte termijn niet meer gelukt een preeklezer te vinden.

We verwijzen hierbij graag naar (digitale) diensten bij onze buurkerken.

Enumatil

Zuidhorn

Bedum

Grootegast

Coronamaatregelen

De cijfers die gaan over de coronabesmettingen en de cijfers vanuit de ziekenhuizen zijn al een poos aan het stijgen. Dat heeft ertoe geleid dat onze regering opnieuw een aantal maatregelen heeft meten nemen om deze pandemie te bestrijden. Als kerkenraad hebben we besproken welke gevolgen dit heeft voor de erediensten.

We hebben besloten om weer terug te gaan naar de situatie waarin we onderling anderhalve meter afstand houden. De inrichting van de kerkzaal zal weer aangepast worden naar de situatie van voor september. Dat houdt in dat we maar 60 personen welkom kunnen heten in onze erediensten. Om deel te nemen moet u zich daarom weer aanmelden via Scipio. Als er 60 mensen aangemeld zijn is het ‘vol’ en kunt u altijd nog digitaal de dienst volgen van Kerkdienst Gemist.

Daarnaast wijzen we nog op de volgende regels:

  • Bij binnenkomst moet er een mondkapje gedragen worden en dat mag af als u plaats hebt genomen. Bij vertrek mag het mondkapje weer op
  • Handen wassen/desinfecteren bij binnenkomst is gewenst.
  • Neem jassen e.d. mee naar uw zitplaats. De hal wordt niet gebruikt voor kapstokken e.d.
  • Bij het uitgaan van de kerk gaan we weer via één uitgang, waar gecollecteerd wordt

Jammer dat het weer zo moet en we hopen dat de maatregelen werken en dat dit van korte duur zal zijn.

Deze afspraken gaan in a.s. zondag.

Gemeentemaaltijd

Omdat de regels weer zijn aangescherpt hebben we ook moeten besluiten om de gemeentemaaltijd van a.s. zondag vooreerst niet door te laten gaan.

Regiodiensten

Komende zondag, 26 september, wordt de regiodienst gehouden in Oldehove. Daarna ziet de planning van de middagdiensten er als volgt uit:

Openluchtdienst 23 augustus 2020

Op 23 augustus is er een openluchtdienst in Aduard.

Tijd:                      10.00 uur

Locatie:                Sportveld Aduard

Thema:                “Moed Houden”

Predikanten:       Heleen Maat en Erik Pomp.

Muziek:                Christelijke Muziekvereniging Juliana uit Aduard.

Collecte:              ”Stichting Aduard helpt”.

In verband met de maatregelen werken we met opgave. Dat kan via de website https://pkn-aduard.nl/openluchtdienst of door te bellen naar Avelien Haan (050-2000101). Opgeven kan tot en met 18 augustus.

Bij regenachtig weer gaat het niet door, dat wordt op de website gemeld op 22 augustus. Heeft u zich telefonisch opgegeven dan wordt u terug gebeld.