Uit de kerkenraad

Voor het geval u het stembriefje nog niet hebt ingeleverd nog even de mogelijkheden: De briefjes kunnen ingeleverd worden:

  • Vrijdag 18 september tussen 19.00 en 20.00 uur in/bij de kerk.
  • Zondagmorgen 20 september voor aanvang van de dienst bij de ingang van de kerk, of bij het uitgaan na de dienst.
  • U kunt op beide momenten was- en schoonmaakartikelen inleveren voor de voedselbank.

Mocht op deze momenten niet in staat zijn uw stembriefje in te leveren dan kunt u het stembriefje ook – in een gesloten envelop- inleveren bij de kringouderling of posten in de brievenbus van de kerk. Graag op de envelop vermelden: Stembriefje. Uiteraard wel voor 20 september!

Komende zondag is er nog  een reguliere dienst. Op D.V. 27 september, 4 en 11 oktober hopen we ook het Heilig Avondmaal te vieren met de aanwezige gemeenteleden. Daarbij houden we rekening met de corona maatregelen. In deze diensten zal er ook een overdenking zijn. Volgens de richtlijnen kunnen/mogen we de viering zelf niet digitaal in beeld brengen. Tijdens de viering zal er een stilstaand beeld op de beamer te zien zijn  met muzikale omlijsting. Daarom hebben we afgesproken dat viering plaats zal vinden na de slotzegen.  Wilt u thuis het Heilig Avondmaal digitaal mee vieren dan kan dat uiteraard. Wilt dat niet dan kunt u na de slotzegen ‘afhaken’.

Openluchtdienst 23 augustus 2020

Op 23 augustus is er een openluchtdienst in Aduard.

Tijd:                      10.00 uur

Locatie:                Sportveld Aduard

Thema:                “Moed Houden”

Predikanten:       Heleen Maat en Erik Pomp.

Muziek:                Christelijke Muziekvereniging Juliana uit Aduard.

Collecte:              ”Stichting Aduard helpt”.

In verband met de maatregelen werken we met opgave. Dat kan via de website https://pkn-aduard.nl/openluchtdienst of door te bellen naar Avelien Haan (050-2000101). Opgeven kan tot en met 18 augustus.

Bij regenachtig weer gaat het niet door, dat wordt op de website gemeld op 22 augustus. Heeft u zich telefonisch opgegeven dan wordt u terug gebeld.

Uitzending Overdenking 22 maart

22 maart 09:30

Zoals onlangs bekend is gemaakt zal Ds Pomp een overdenking uitspreken en met ons bidden. Via de website kunnen we dat dan live meemaken. Die uitzending begint zondag DV om 9.30 uur. De tekst van de overdenking zal dan later ook gepubliceerd worden via Informail.

. Vele mensen zullen deze dienst willen volgen, waardoor de druk op de website groot wordt. We proberen op elke mogelijke manier overbelasting te voorkomen. Daarom vragen we als techniekteam en kerkdienstgemist.nl het volgende van u:

– Vermijd de zoekfuncties op kerkdienstgemist.nl. Ga in plaats daarvan rechtstreeks naar de uitzending, dit kan via deze link: ‘kerkdienst gemist’.

– Mocht de site morgenochtend niet laden, probeer het op een later tijdstip weer! Ga niet proberen continu de pagina te verversen, dit vraagt erg veel van de site.

– Probeer het aantal apparaten te beperken, kijk samen via één apparaat (bijvoorbeeld met een laptop aan de tv). Kijk dus niet allemaal op een eigen laptop/telefoon, maar kijk in kleine groepen samen.

– Het is mogelijk dat de site overbelast raakt en de uitzending niet live wordt weergegeven. Hier kunnen wij als techniekteam niks aan doen. Melden/bellen/appen heeft dus geen zin. We nemen in de kerkzaal de dienst ook op. Deze zullen we later op de dag alsnog publiceren, zodat u op een later tijdstip kunt terugkijken.