Begeleidingsinstrument voor de gemeente van Wesbank

Met grote opwinding kon het ‘Wesbank piano-project’ eind maart worden afgesloten. De gemeenteleden van de VGK Bellville hebben bij twee gelegenheden, nl. de lofprijzingsavond in augustus 2018 en de kerstzangavond in december 2018, ruimhartig bijgedragen aan dit doel. Wesbank zelf heeft ook alles gedaan om de transactie af te ronden.

De piano die aangekocht is, is een Duitse Liebmanpiano, dat uit de vroege 20ste eeuw dateert. De vorige eigenaar emigreert binnenkort naar Amerika en was blij om te horen dat het instrument mag bijdragen aan de uitbreiding van het evangelie op de Kaapse Vlakte. De piano is tegen een fractie van de werkelijke waarde aan ons verkocht.

De Wesbankse erediensten zijn het afgelopen jaar af en toe op een elektronische piano begeleid, en verder is er zonder begeleiding gezongen. De piano is in zeer goede staat en is een grote verbetering, onder andere omdat hij niet afhankelijk is van elektriciteit en ook niet zomaar gestolen zal worden! Behalve voor begeleiding tijdens de erediensten, zal het instrument ook gebruikt worden voor zangoefeningen op zaterdagmiddag, zodat minder bekende psalmen en geestelijke liederen aangeleerd kunnen worden.

De piano is op zondag 31 maart 2019 officieel aan de gemeente ‘overgedragen’ en ingewijd in de dienst. De gemeente is trots op het nieuwe instrument en ook ‘baie’ dankbaar!

Gebedspunt
Dank samen met Wesbank; de Here heeft voorzien. Soli Deo Gloria!

Zelfstandig van de VGK Wesbank

De gemeente van Wesbank hoopt, als de Here wil, midden 2019 zelfstandig te zijn. Een van de criteria voor het zelfstandig worden van een gemeente zijn de administratieve zaken van de gemeente. Wel, de Here heeft ook hierin voorzien! Verschillende ‘sponsors’ hebben hun krachten en middelen gebundeld en een 12 meter lange, zeer geschikte ‘container’ aan de gemeente geschonken. De ‘container’ zal verdeeld kunnen worden in een kantoorruimte, vergaderplek, (die tegelijk kan dienen als zondagschool en bibliotheek) en een ‘stoorplek’.

Het eindprodukt!

De sleutels zijn officieel op zaterdag 24 november 2018 aan de koster van de gemeente overhandigd.

Compleet met een bibliotheek voor de kinderen en volwassenen

Het plan is om de bibliotheek in het nieuwe jaar te laten groeien.

Dankpunten:

De gemeente van Wesbank

  • dankt allereerst de Here voor dit mooie geschenk.
  • bedankt ook de broers en zusters voor al hun mooie initiatieven, harde werken en fondsen.

Gebedspunten:

Blijf alstublieft de gemeente van Wesbank opdragen in uw gebeden:

  1. In het proces van zelfstandig worden en ook daarna.
  2. Dat de gemeente ook zelf actief mag zijn in de verdere ‘versiering’ van het kantoor.
  3. Dat dit geschenk goed door de gemeente gebruikt mag worden.

Namens VGK Wesbank, ds. Carl A. van Wyk.

Br Mnisi bezoekt de Kaapse Vlakte

Op zondag 6 mei 2018 bezocht br Edward Mnisi (broer van ds. George Mnisi) de gemeente van Belhar en heeft daar gepreekt. Gemeenteleden van Leiden woonden de dienst ook bij , alsook ds Bruintjies uit VGK Bellville die de preek van br Mnisi zou beoordelen. Br Mnisi komt van Soshanguve GG en is klaar met zijn opleiding by Mukhanyo. Hij bereidt zich nu voor om een drie-jarige BSc studie te gaan doen aan de Universiteit van Pretoria in Oude Talen (Grieks en Hebreeuws). Die is nodig voor een studie in Hamilton aan de Canadian Reformed Theological Seminary.

Br Mnisi preekte uit Psalm 125; “zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de Here zijn kinderen”. Een geweldige troostvolle preek voor onze broers en zusters op de Kaapse Vlakte die dagelijks in verschrikkelijk moeilijke omstandighede leven.

Br Mnisi hield de dienst in het Engels, en hoewel dit voor sommige gemeenteleden wel taal problemen geeft, is de preek met grote waardering ontvangen en heeft die veel positieve reacties losgemaakt. Veel gemeenteleden hebben hem na de dienst gelukgewenst met zijn mooie preek.

Gebedspunt

Bid voor br Mnisi dat hij zijn studies succesvol mag voltooien en ook dat hij zijn gaven in dienst van onze Heer mag aanwenden.