Nieuwe zendingsstrategie voor de Kaap

Nieuwe zendingsstrategie voor de Kaap: Toerusting en begeleiding van ‘lerende ouderlingen’

Vanaf dit moment wordt er een nieuwe zendingsstrategie gevolgd in de Kaap, nl. de opleiding en toerusting van broeders, ‘lerende ouderlingen’, om in de erediensten te kunnen voorgaan.

De reden voor deze werkwijze is dat de gemeenten op het zendingsveld, na instituering, geen voltijdse, academisch opgeleide predikant zullen kunnen onderhouden. Verder wordt verwacht dat de ondersteuning door donateurs niet zal toenemen, maar juist in de komende jaren zal afnemen. Dit wordt niet als een negatieve ontwikkeling gezien, maar veel eerder als een positieve! Dit zal de ‘zelfstandigheid’ en het ‘eigenaarschap’ van de gemeenten bevorderen. Het is heel mooi dat de voortgang van de evangelieverkondiging zo uit de eigen gelederen mag komen.

Op woensdag 1 mei kwamen we dan een eerste keer samen met 9 broeders (6 uit Bellville, 1 uit Belhar, 1 uit Wesbank, en 1 uit Fisantekraal – intussen is er nog 1 broeder uit Leiden bijgekomen) in de VGK van Wesbank. Dit was een bijeenkomst waar we met elkaar konden kennismaken en konden praten over de verwachtingen van de broeders. We spraken over de opleiding en de toerusting, het aspect van het ambt en de ethiek van het werk, over goede onderlinge communicatie en een huiswerkopdracht (hoofstuk 1 uit ‘Growing in the gospel’ van Prof. Jason van Vliet).

Op dinsdag 28 mei kwamen we weer bij elkaar om de huiswerkopdracht samen te bespreken. De volgende bijeenkomst is afgesproken op DV donderdag 20 juni waarin we dan de hoofdstukken 2&3 van het boek zullen behandelen. De (opgewonden!) broeders komen intussen in kleine groepjes bij elkaar om de huiswerkopdrachten samen te doen.

Intussen konden we op zaterdag 1 Juni onze werkzaamheden hier in de Kaap op een gezamenlijke conferentie met onze broeders in Gauteng delen. Die zaterdag en ook de zondag is bij twee gemeenten, de VGK Johannesburg en de VGK Maranatha, voorlichting over de nieuwe zendingsmethodiek in die Kaap gegeven.

Dankpunten:

Wilt u samen met ons onze God en Hemelse Vader danken dat Hij de zending in de Kaap zo geleid heeft om de ‘lerende ouderling’ te gaan gebruiken.

Voorbede punten:

Wilt u ook om de zegen van de Here blijven bidden voor de opleiding en toerusting van de ‘lerende ouderlingen’; voor de broeders die de toerusting volgen, de zendelingen en de GSK. En dat de Here nog meer arbeiders zal geven om de oogst in te zamelen.

Begeleidingsinstrument voor de gemeente van Wesbank

Met grote opwinding kon het ‘Wesbank piano-project’ eind maart worden afgesloten. De gemeenteleden van de VGK Bellville hebben bij twee gelegenheden, nl. de lofprijzingsavond in augustus 2018 en de kerstzangavond in december 2018, ruimhartig bijgedragen aan dit doel. Wesbank zelf heeft ook alles gedaan om de transactie af te ronden.

De piano die aangekocht is, is een Duitse Liebmanpiano, dat uit de vroege 20ste eeuw dateert. De vorige eigenaar emigreert binnenkort naar Amerika en was blij om te horen dat het instrument mag bijdragen aan de uitbreiding van het evangelie op de Kaapse Vlakte. De piano is tegen een fractie van de werkelijke waarde aan ons verkocht.

De Wesbankse erediensten zijn het afgelopen jaar af en toe op een elektronische piano begeleid, en verder is er zonder begeleiding gezongen. De piano is in zeer goede staat en is een grote verbetering, onder andere omdat hij niet afhankelijk is van elektriciteit en ook niet zomaar gestolen zal worden! Behalve voor begeleiding tijdens de erediensten, zal het instrument ook gebruikt worden voor zangoefeningen op zaterdagmiddag, zodat minder bekende psalmen en geestelijke liederen aangeleerd kunnen worden.

De piano is op zondag 31 maart 2019 officieel aan de gemeente ‘overgedragen’ en ingewijd in de dienst. De gemeente is trots op het nieuwe instrument en ook ‘baie’ dankbaar!

Gebedspunt
Dank samen met Wesbank; de Here heeft voorzien. Soli Deo Gloria!

Zelfstandig van de VGK Wesbank

De gemeente van Wesbank hoopt, als de Here wil, midden 2019 zelfstandig te zijn. Een van de criteria voor het zelfstandig worden van een gemeente zijn de administratieve zaken van de gemeente. Wel, de Here heeft ook hierin voorzien! Verschillende ‘sponsors’ hebben hun krachten en middelen gebundeld en een 12 meter lange, zeer geschikte ‘container’ aan de gemeente geschonken. De ‘container’ zal verdeeld kunnen worden in een kantoorruimte, vergaderplek, (die tegelijk kan dienen als zondagschool en bibliotheek) en een ‘stoorplek’.

Het eindprodukt!

De sleutels zijn officieel op zaterdag 24 november 2018 aan de koster van de gemeente overhandigd.

Compleet met een bibliotheek voor de kinderen en volwassenen

Het plan is om de bibliotheek in het nieuwe jaar te laten groeien.

Dankpunten:

De gemeente van Wesbank

  • dankt allereerst de Here voor dit mooie geschenk.
  • bedankt ook de broers en zusters voor al hun mooie initiatieven, harde werken en fondsen.

Gebedspunten:

Blijf alstublieft de gemeente van Wesbank opdragen in uw gebeden:

  1. In het proces van zelfstandig worden en ook daarna.
  2. Dat de gemeente ook zelf actief mag zijn in de verdere ‘versiering’ van het kantoor.
  3. Dat dit geschenk goed door de gemeente gebruikt mag worden.

Namens VGK Wesbank, ds. Carl A. van Wyk.

Br Mnisi bezoekt de Kaapse Vlakte

Op zondag 6 mei 2018 bezocht br Edward Mnisi (broer van ds. George Mnisi) de gemeente van Belhar en heeft daar gepreekt. Gemeenteleden van Leiden woonden de dienst ook bij , alsook ds Bruintjies uit VGK Bellville die de preek van br Mnisi zou beoordelen. Br Mnisi komt van Soshanguve GG en is klaar met zijn opleiding by Mukhanyo. Hij bereidt zich nu voor om een drie-jarige BSc studie te gaan doen aan de Universiteit van Pretoria in Oude Talen (Grieks en Hebreeuws). Die is nodig voor een studie in Hamilton aan de Canadian Reformed Theological Seminary.

Br Mnisi preekte uit Psalm 125; “zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de Here zijn kinderen”. Een geweldige troostvolle preek voor onze broers en zusters op de Kaapse Vlakte die dagelijks in verschrikkelijk moeilijke omstandighede leven.

Br Mnisi hield de dienst in het Engels, en hoewel dit voor sommige gemeenteleden wel taal problemen geeft, is de preek met grote waardering ontvangen en heeft die veel positieve reacties losgemaakt. Veel gemeenteleden hebben hem na de dienst gelukgewenst met zijn mooie preek.

Gebedspunt

Bid voor br Mnisi dat hij zijn studies succesvol mag voltooien en ook dat hij zijn gaven in dienst van onze Heer mag aanwenden.