Zelfstandig van de VGK Wesbank

De gemeente van Wesbank hoopt, als de Here wil, midden 2019 zelfstandig te zijn. Een van de criteria voor het zelfstandig worden van een gemeente zijn de administratieve zaken van de gemeente. Wel, de Here heeft ook hierin voorzien! Verschillende ‘sponsors’ hebben hun krachten en middelen gebundeld en een 12 meter lange, zeer geschikte ‘container’ aan de gemeente geschonken. De ‘container’ zal verdeeld kunnen worden in een kantoorruimte, vergaderplek, (die tegelijk kan dienen als zondagschool en bibliotheek) en een ‘stoorplek’.

Het eindprodukt!

De sleutels zijn officieel op zaterdag 24 november 2018 aan de koster van de gemeente overhandigd.

Compleet met een bibliotheek voor de kinderen en volwassenen

Het plan is om de bibliotheek in het nieuwe jaar te laten groeien.

Dankpunten:

De gemeente van Wesbank

  • dankt allereerst de Here voor dit mooie geschenk.
  • bedankt ook de broers en zusters voor al hun mooie initiatieven, harde werken en fondsen.

Gebedspunten:

Blijf alstublieft de gemeente van Wesbank opdragen in uw gebeden:

  1. In het proces van zelfstandig worden en ook daarna.
  2. Dat de gemeente ook zelf actief mag zijn in de verdere ‘versiering’ van het kantoor.
  3. Dat dit geschenk goed door de gemeente gebruikt mag worden.

Namens VGK Wesbank, ds. Carl A. van Wyk.

Br Mnisi bezoekt de Kaapse Vlakte

Op zondag 6 mei 2018 bezocht br Edward Mnisi (broer van ds. George Mnisi) de gemeente van Belhar en heeft daar gepreekt. Gemeenteleden van Leiden woonden de dienst ook bij , alsook ds Bruintjies uit VGK Bellville die de preek van br Mnisi zou beoordelen. Br Mnisi komt van Soshanguve GG en is klaar met zijn opleiding by Mukhanyo. Hij bereidt zich nu voor om een drie-jarige BSc studie te gaan doen aan de Universiteit van Pretoria in Oude Talen (Grieks en Hebreeuws). Die is nodig voor een studie in Hamilton aan de Canadian Reformed Theological Seminary.

Br Mnisi preekte uit Psalm 125; “zoals de bergen Jeruzalem omringen, zo omringt de Here zijn kinderen”. Een geweldige troostvolle preek voor onze broers en zusters op de Kaapse Vlakte die dagelijks in verschrikkelijk moeilijke omstandighede leven.

Br Mnisi hield de dienst in het Engels, en hoewel dit voor sommige gemeenteleden wel taal problemen geeft, is de preek met grote waardering ontvangen en heeft die veel positieve reacties losgemaakt. Veel gemeenteleden hebben hem na de dienst gelukgewenst met zijn mooie preek.

Gebedspunt

Bid voor br Mnisi dat hij zijn studies succesvol mag voltooien en ook dat hij zijn gaven in dienst van onze Heer mag aanwenden.