Collectedoelen januari en februari 2023

Red een Kind

Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, in 1968 opgericht in Nederland. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. Ze werken daarbij samen met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties.

Ze kiezen er bewust voor om kinderen te helpen op de plek waar ze wonen, omdat ze geloven dat God kinderen bewust in gezinnen en in een gemeenschap plaatst en dat dit voor hen de beste plek is om op te groeien. Het kind staat centraal in de aanpak om te helpen, maar de familie en de hele omgeving van de kinderen krijgen ook de kans om uit armoede te groeien. De duurzame werkwijze werkt, de kinderen ‘groeien’ letterlijk uit de armoede. Niet voor even maar voorgoed. Red een Kind is werkzaam in Kenia, Malawi, Oeganda, Rwanda, Zuid-Soedan, Conga en India.

www.redeenkind.nl

 

MAF (Mission Aid Fellowship)

Wij geloven dat iedereen bereikbaar moet zijn voor Gods Liefde. Mission Aviation Fellowship (MAF) is een non-profit vliegtuigmaatschappij met als doelstelling om iedereen waar hulp, goederen en het Evangelie moeilijk verkrijgbaar zijn te helpen. Dit doet MAF door de lucht, over wegen en over het water. Hulp moet voor iedereen toegankelijk zijn en niemand mag onbereikbaar zijn.

MAF vliegt voor meer dan 2000 kerken en (hulp)organisaties met 130 MAF-vliegtuigen wereldwijd. Ze bieden medische hulp, ontwikkelingshulp, noodhulp bij rampen en zijn betrokken bij zending en evangelisatie.

www.maf.nl

 

ZOA

ZOA werkt wereldwijd in meer dan 10 landen met een team van zo’n 1000 medewerkers. In crisisgebieden helpen ze mensen die lijden onder oorlogen of natuurgeweld bij het weer opbouwen van een bestaan. Op die manier willen ze hen in staat stellen in vrede een waardig leven te leiden.

Tijdens crises bieden ze noodhulp, maar waar mogelijk richten ze ons op het herstel van de samenleving. Tijdens de wederopbouw werken ze samen met de lokale bevolking, gericht op blijvende en duurzame verandering. Als christelijke hulporganisatie laten ze zich inspireren door het perspectief dat God verzoening en herstel zal brengen op aarde.

www.zoa.nl

 

Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld is onderdeel van het internationale Médecins du Monde-netwerk. Samen met 15 andere delegaties komen ze in binnen- en buitenland op voor het universele recht op gezondheid, met als belangrijkste speerpunt, toegang tot gezondheidszorg voor mensen die hiervan uitgesloten zijn. Ze werken vooral met vrijwilligers. Samen met professionals, actieve leden, jong talent en vaste medewerkers zetten ze zich in voor recht op gezondheid.

Wij zorgen dat mensen in kwetsbare posities niet vergeten worden en helpen hen. Ten eerste bekommeren we ons in Nederland om kwetsbare groepen zoals migranten zonder verblijfspapieren. Zij weten vaak niet de weg in het Nederlandse zorgsysteem of ze zijn bang opgepakt te worden vanwege hun verblijfstatus.

Ten tweede maken we met Operatie Glimlach operaties beschikbaar in het buitenland voor kinderen en jong-volwassenen met een schisis (hazenlip) of met brandwonden. Door het ontbreken van toegang tot medische/chirurgische zorg leven zij veelal uitgesloten van de samenleving.

En we heten niet voor niets Dokters van de Wereld, dus we steunen ook verschillende internationale projecten via het Médecins du Monde-netwerk. Bijvoorbeeld projecten in Gaza, Syrië of Mali.

www.doktersvandewereld.org