Collectedoelen januari en februari

TU Kampen

De Theologische Universiteit is verbonden aan de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) en leidt op tot predikant voor deze kerken en de Nederlands Gereformeerde kerk (NGK).

De Theologische Universiteit Kampen is de toonaangevende instelling voor gereformeerde theologie in hedendaagse context in West-Europa.  We zijn in Nederland de grootste speler als het gaat om nascholing en permanente educatie van predikanten.

Aan de universiteiten ligt altijd een aantal projecten te wachten die vanwege de kosten nu nog niet of gedeeltelijk uitgevoerd kunnen worden. Ze dragen in belangrijke mate bij aan de beoefening van gereformeerde theologie en het eigentijds vormgeven van onderwijs en onderzoek.

https://www.tukampen.nl/

  

Schuldhulpmaatje Westerkwartier

Geïnspireerd door het Evangelie biedt het Platform van Kerken Westerkwartier middels de stichting Schuldhulpmaatje Westerkwartier hulp en begeleiding aan een toenemend aantal mensen met financiële problemen.

Geldzorgen, betalingsachterstanden en (dreigende) schulden veroorzaken veel stress. Het is niet gemakkelijk om daar op eigen kracht uit te komen. Eén op de vijf gezinnen heeft ermee te maken en het komt voor in alle lagen van de bevolking. Mede dankzij de inzet en aandacht van onze Maatjes lukt het de meeste mensen die bij ons aankloppen hun schulden af te lossen en schuldenvrij te blijven.

Onze aanpak richt zich op vroegsignalering en preventie. Wij verlenen hulp aan iedere inwoner (jong en oud) in het Westerkwartier die te maken heeft met (dreigende) schulden cq. financiële problematiek.  Onze (schuldhulp)maatjes helpen niet alleen bij het ordenen van de administratie maar begeleiden ook tijdens en na een periode van schuldsanering, zelfs voor langere tijd, dit om terugval bij de hulpvrager te voorkomen en het zelfvertrouwen te vergroten. Dankzij onze maatjes slagen veel mensen erin om hun schulden af te lossen, overzicht te houden over de financiën en schuldenvrij te blijven.

Samengevat:

 • SchuldHulpMaatje Westerkwartier is een initiatief van kerken.
 • Verbreedt de diaconale inzet van de kerken in het Westerkwartier.
 • Biedt vrijwilligers een betekenisvolle taak.
 • Oogst waardering en respect in de samenleving en van professionele organisaties in de (schuld)hulpverlening.
 • Geeft mensen hoop en perspectief.

https://schuldhulpmaatje.nl/locatie/westerkwartier/

 

Stichting de Brug

Stichting De Brug wil Cambodjanen steunen bij de wederopbouw van hun land en bij die hulp speciaal aandacht geven aan de allerarmsten en vergeten groepen.

Het zijn de Cambodjanen zelf, die het werk doen. Stichting De Brug wil hen daarbij helpen vanuit een houding van respect voor hun aard en cultuur. Zij richt zich vooral op die projecten en vormen van hulpverlening die niet van overheidswege worden aangepakt, of een lage prioriteit hebben.

Stichting De Brug streeft ernaar met vrijwilligers te werken om de kosten van de organisatie zo laag mogelijk te houden. Zij werkt vanuit een christelijke motivatie en ziet godsdienstvrijheid als essentieel onderdeel van vrijheid in het algemeen, onmisbaar voor voortgaande ontwikkeling. Stichting De Brug richt de hulpverlening op degenen die dat nodig hebben, ongeacht hun geloofsovertuiging, maar streeft in het werk naar samenwerking met plaatselijke christenen.

www.stichtingdebrug.nl

 

Voedselbank

Voedselbanken verstrekken verkregen voedsel gratis aan mensen in Nederland die het tijdelijk zelf niet redden. We doen dat uitsluitend met vrijwilligers.

 • We werken uitsluitend met vrijwilligers
 • We verstrekken voedsel dat door anderen gedoneerd wordt
 • We verstrekken zoveel mogelijk gezond voedsel
 • We verstrekken uitsluitend gratis voedsel
 • We verdelen het voedsel zo eerlijk mogelijk
 • We zijn neutraal en onafhankelijk (‘burgers voor burgers’)
 • We zijn transparant in onze verantwoording

www.voedselbankennederland.nl