Coronamaatregelen

De cijfers die gaan over de coronabesmettingen en de cijfers vanuit de ziekenhuizen zijn al een poos aan het stijgen. Dat heeft ertoe geleid dat onze regering opnieuw een aantal maatregelen heeft meten nemen om deze pandemie te bestrijden. Als kerkenraad hebben we besproken welke gevolgen dit heeft voor de erediensten.

We hebben besloten om weer terug te gaan naar de situatie waarin we onderling anderhalve meter afstand houden. De inrichting van de kerkzaal zal weer aangepast worden naar de situatie van voor september. Dat houdt in dat we maar 60 personen welkom kunnen heten in onze erediensten. Om deel te nemen moet u zich daarom weer aanmelden via Scipio. Als er 60 mensen aangemeld zijn is het ‘vol’ en kunt u altijd nog digitaal de dienst volgen van Kerkdienst Gemist.

Daarnaast wijzen we nog op de volgende regels:

  • Bij binnenkomst moet er een mondkapje gedragen worden en dat mag af als u plaats hebt genomen. Bij vertrek mag het mondkapje weer op
  • Handen wassen/desinfecteren bij binnenkomst is gewenst.
  • Neem jassen e.d. mee naar uw zitplaats. De hal wordt niet gebruikt voor kapstokken e.d.
  • Bij het uitgaan van de kerk gaan we weer via één uitgang, waar gecollecteerd wordt

Jammer dat het weer zo moet en we hopen dat de maatregelen werken en dat dit van korte duur zal zijn.

Deze afspraken gaan in a.s. zondag.

Gemeentemaaltijd

Omdat de regels weer zijn aangescherpt hebben we ook moeten besluiten om de gemeentemaaltijd van a.s. zondag vooreerst niet door te laten gaan.