Cursus Evangelie & Moslims in Assen

Stichting Evangelie & Moslims biedt in juni 2022 de ‘insjallah-cursus’ aan in Assen. Dit is een cursus voor christenen over het omgaan met moslims en de islam. De cursus vindt plaats op 2 zaterdagen (18 juni en 2 juli, inclusief indien mogelijk een moskeebezoek). De cursus is bedoeld voor belangstellenden uit Assen en Groningen en (wijde) omgeving.

In deze cursus gaat het om de volgende vragen:

  • Wat vraagt God van ons als we met moslims omgaan?
  • Wat is kenmerkend voor het geloof en de leefwijze van moslims?
  • Wat heeft het evangelie moslims te zeggen?
  • Wat zijn de ervaringen van moslims die christen werden?
  • Heeft missionair werk onder moslims zin en hoe kan ik daar aan bijdragen?

Via www.evangelie-moslims.nl kunt u zich voor de cursus aanmelden. De deelnemersprijs is 50 euro (90 euro per echtpaar). De locatie van de cursus is kerkgebouw de Open Hof, Sleutelbloemstraat 1, Assen.

Evangelie & Moslims is een landelijke interkerkelijke stichting die christenen en christelijke gemeenschappen stimuleert en ondersteunt om moslims in ons land in woorden en daden te laten zien wie Jezus Christus voor hen wil zijn en hen gastvrij uit te nodigen samen Hem te volgen.