Cursus Helpen in de kerk

Misschien hoor je bij de mensen die graag iets willen doen in de kerk. Misschien lijkt het je ook wel mooi om eens op bezoek te gaan bij mensen, niet zozeer voor de gezelligheid maar om ze te ondersteunen. Misschien vind je het ook wel belangrijk om tijdens zo’n bezoek over God te praten. Wat is het waardevol om in gesprek te komen over mooie en moeilijke dingen die mensen meemaken. Wat is het goed als je samen kunt stilstaan bij de vragen waar mensen tegenaan lopen in hun leven als christen. Misschien verlang je ernaar zulke bezoeken af te leggen en misschien doe je het ook wel. Wie ouderling of diaken is, zal wel moeten. Maar het betekent niet dat je het gemakkelijk vindt om zo’n bezoek af te leggen.

Als je ondersteuning zoekt voor dit werk in de kerk, dan kunnen we je een cursus aanbieden. De cursus is ontwikkeld door het Steunpunt Gemeenteopbouw. Hij wordt jaarlijks in Leek gegeven voor de nieuw benoemde ouderlingen en diakenen; ook wie geen ouderling of diaken is, is welkom. We willen de cursus ook aanbieden aan gemeenteleden en ambtsdragers uit de classis Grootegast.

De cursus gaat over “Helpen in de kerk“:
–           onze grenzen (hoe bewaak je die? hoe ga je er mee om?),
–           de gesprekken (hoe voer je een gesprek waarmee een ander echt geholpen is?),
–           de emoties (hoe ga je om met je eigen emoties en met die van de ander?),
–           praktische zaken rondom het afleggen van bezoeken.

De cursus neemt vier avonden in beslag (van 19.30 tot 22.15 uur):
donderdag 05 oktober 2017,
donderdag 19 oktober 2017,
donderdag 02 november 2017 en
donderdag 16 november 2017.

Voor de cursisten is een cursusmap met documentatie beschikbaar.
De cursisten buiten de kerkelijke gemeente van Leek betalen € 25 voor cursusmap en koffie/thee.
Er kunnen maximaal 16 deelnemers meedoen, dus geef je snel op.
Opgave is mogelijk tot uiterlijk 1 augustus bij ondergetekende per email:dbarekker@gmail.com.

Namens KOP (Kerkenraadscommissie Onderricht-Prediking):
Dineke Rekker