Cursus Insjallah najaar 2019

Een cursus voor christenen over het omgaan met moslims en de uitdaging van de islam.

Cursusonderwerpen: -Wat is kenmerkend voor moslims? -Heeft missionair werk onder moslims zin en wat kan ik doen? -Wat zijn de ervaringen van moslims die christen werden?

Deze cursus helpt christenen in de omgang met moslims en in de doordenking van de islam. Er wordt ingegaan op het geloof en de leefwijze van moslims en hoe missionair werk onder moslims gestalte kan krijgen. Ervaringen in het contact met moslims worden gedeeld. Moslims die christen werden leveren een bijdrage.

Data en tijd: 4 vrijdagen, 25 oktober, 1, 8 en 15 november 2019 van 15.00 – 20.30 uur

Plaats: Amersfoort. De cursus wordt in huis bij Evangelie & Moslims gegeven.

Kosten: individueel € 65,00, echtpaar € 105,00.

Meer info en aanmelden: www.evangelie-moslims.nl/insjallah