De 4in1 Regiodienst: Samenwerking in de regio Westerkwartier

Al een paar maanden organiseren de GKv-kerken van Aduard, Enumatil, Grijpskerk-Niezijl en Oldehove de zogenaamde 4in1 Regiodienst. De 4in1 Regiodienst heeft zich inmiddels voorzichtig ontwikkeld in de richting van een (interactieve-) leer- en themadienst. Zo hebben we bijvoorbeeld twee series leerdiensten over de eindtijd gehad. Doorgaans is de morgendienst gericht op de ontmoeting van God en zijn gemeente. Dan is er meer ruimte voor aanbidding, voorbede, avondmaal en/of doop. De middagdienst leent zich daarnaast goed voor verdieping in een meer sobere liturgische setting. In 2022 hopen we hier mee verder te gaan.

We hebben onderling ook gesproken over het idee achter de regiodienst. Iedere gemeente moet voor zichzelf nog bepalen wat er met de middagdienst wel of niet gaat gebeuren, maar tot die tijd werken we graag samen verder! De 4in1 Regiodienst heeft als doel om de regionale samenwerking te stimuleren. Het zou zo maar kunnen dat we elkaar als gemeentes in de regio in de toekomst steeds meer nodig gaan hebben.

Daarnaast is de 4in1 Regiodienst er ook voor verdieping en onderlinge ontmoeting. De 4in1 Regiodienst staat dus voor: verdieping, regionale- samenwerking en ontmoeting. Heb je suggesties voor een nieuwe leerdienstserie? Reageer gerust via onderstaand mailadres. Voor meer informatie over de 4in1 Regiodienst en andere interessante nieuwtjes, ‘streekproducten’ en activiteiten in de regio zie http://www.regiokerken.nl. Wie weet tot ziens in een van de 4in1 Regiodiensten, maar online meekijken of terugkijken kan natuurlijk ook!

Met groet,
Pieter Kars van de Kamp
predikant@gkvgrijpskerkniezijl.nl