De SSRO geeft 360 boeken cadeau bij 35-jarig jubileum

Op zaterdag 20 november vierde de Stichting Steun Reformatie Oostenrijk haar 35-jarig bestaan in de Pniëlkerk te Veenendaal. Bijna 100 donateurs luisterden in Veenendaal naar toespraken van ds. Reinhard Mayer, ds. Kurt Vetterli, dr. A.J. Kunz en prof. dr. A. Baars (terug te kijken op het YouTube-kanaal SSRO35jaar). Ook waren gemeenteleden van de ERKWB-kerken uit Neuhofen, Rankweil, Graz en Basel aanwezig (foto RD – Gerrit van Dijk).

Wie jarig is, trakteert. Dus boog het bestuur van de SSRO zich over een passend jubileumgeschenk.

Bernadette Mayer vertelde een aantal jaren geleden dat er veel behoefte is aan goede lectuur. Als ze op bezoek gaat bij nieuwe gemeenteleden of bij gasten die hun kerkdiensten bezoeken, geeft ze hen vaak als bemoediging of als evangelisatiemateriaal een boek. ‘Een christelijk boek krijgen is niet zomaar iets’, zo vertelt ze, ‘het is een kostbaar en waardevol geschenk’.  Wat bedoelt de vrouw van ds. Mayer hiermee?

Bij ons in Nederland zijn we rijk gezegend met onze gereformeerde opvoeding en onze goedgevulde boekenkasten. Dat begint meestal al op jonge leeftijd met de boekjes van het kinderkerstfeest.

Hoe anders is het in Oostenrijk wanneer je op latere leeftijd vanuit een rooms-katholieke  opvoeding of vanuit de new-age-beweging in aanraking komt met Gods Woord en zijn genade. Dan is alles nieuw en onbekend en is er behoefte aan meer verdieping en verduidelijking. Het is in de Alpenlanden niet zo als bij ons dat je zomaar even een christelijke boekhandel kunt binnenlopen en de boeken voor het uitkiezen hebt.

Dit gesprek met Bernadette was de aanleiding van de boekenactie. Hoe mooi zou het zijn als elk  ERKWB-gemeentelid een boek van ongeveer €17,50 zou krijgen.

De actie sloeg aan. Met dankbaarheid aan de HERE God en verwondering kon bestuurslid Petra Kraaijeveld op de jubileumdag melden dat de donateurs van de SSRO samen het prachtige bedrag van € 7.188 bij elkaar gebracht hebben. Dat betekent dat ieder gemeentelid een boek ter waarde van € 20 kan kiezen.

35 jaar SSRO betekent 35 jaar gereformeerde kerken in de Alpenlanden. Het is God die door zijn Heilige Geest met vaste hand van land tot land Christus’ kerk bouwt. Het is onze wens dat deze boeken tot zegen en bemoediging mogen zijn voor onze broeders en zusters van de Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses.