di 21 nov – Wetenschap in de kerk?

Toerusting voor gemeente(leden) en jongeren najaar 2017

De wetenschap doet allerlei ontdekkingen over ons brein, de oorsprong van leven en kosmologie. Dat is prachtig, want hierdoor gaan we ons meer verwonderen over Gods schepping. Maar door wetenschap kun je ook een spanning ervaren met je geloof in God. Veel jongeren lopen hierdoor vast in hun geloof. Hoe help je als ouder je zoon of dochter door het spanningsveld van het geloof en wetenschap te navigeren? Welke materialen zijn er voor jou als jeugdwerker beschikbaar om jongeren te helpen nadenken over geloof en wetenschap?

In twee avonden rusten we gemeenteleden toe bij het gesprek over wetenschap in de kerk. De eerste avond is een college en zet aan tot verder gesprek over geloof en wetenschap. Deze eerste avond is bedoeld voor iedereen vanaf 18 jaar. De tweede avond gaat over de grote vragen van jongeren en is bedoeld voor jongeren vanaf 15 jaar, hun ouders en jeugdwerkers/catecheten.

 

Data: 21 november (gemeente 18+) en 12 december 2017 (jongeren 15+, hun ouders en jeugdwerkers/catecheten)

Locatie: Oosterkerk, E. Thomassen à Thuessinklaan 1, 9713 JP Groningen

Prijs: 19,90 euro per persoon avond

Docenten
De docenten zijn prof. dr. Chris Kruse, dr. ir. Cors Visser en Hetty Pullen-Muis.

Organisatie
Deze toerustingsavonden worden aangeboden door Praktijkcentrum en ForumC. Kijk voor meer informatie  op www.praktijkcentrum.org of www.forumc.nl.

 

Meer informatie en aanmelden
Via de site van het Praktijkcentrum kunt u zich aanmelden voor de afzonderlijke avonden:
Eerste toerustingsavond: gemeenteleden 18+
Tweede toerustingsavond: jongeren 15+, ouders, jeugdwerkers/catecheten
U kunt zich ook voor beide avonden opgeven, u doet dat eveneens via de afzonderlijke linken.