di 28 nov – Thema-avond ‘Voltooid leven’

‘Voltooid leven’ stelt christenen voor een taak
Thema-avond Noorderlicht met prof. dr. Maarten Verkerk op dinsdag 28 november 2017

Al meer dan een jaar houdt het onderwerp ‘Voltooid leven’ de gemoederen behoorlijk bezig. Er zijn in Nederland mensen die vinden dat hun leven voltooid is en die graag hulp ontvangen om een einde aan hun leven te maken. Deze mensen voldoen niet aan de vereisten van  de euthanasiewet, omdat hun leiden niet voortkomt uit lichamelijke of psychische ziekten. Een ‘commissie van wijzen’ onder leiding van prof. dr. Paul Schnabel (D66-lid) heeft op verzoek van de regering onderzoek gedaan naar de wenselijkheid om de wetgeving aan te passen. De commissie kwam in 2016 unaniem tot het advies:

“Omdat het hier gaat om een vraagstuk van leven en dood, is het naar het oordeel van de adviescommissie onwenselijk om ten aanzien van hulp bij zelfdoding meer vrijheid te laten ontstaan dan op grond van het huidige juridische kader is toegestaan.”

Toch bereidde D66 in de Tweede Kamer een wetsvoorstel voor om het voor ouderen vanaf 75 jaar mogelijk te maken om hun leven te beëindigen als zij zelf hun leven voltooid achten. In de formatie was dit een gevoelig onderwerp en dat zal de komende jaren zo blijven. Eén van leden van de commissie Schnabel was prof. dr. M.J. (Maarten) Verkerk. Hij is lid van de GKV en hoogleraar christelijke filosofie in Eindhoven en Maastricht. Alles wat te maken heeft met ethiek en samenleving heeft zijn bijzondere belangstelling. Hij wil graag duidelijk maken, waarom het onderwerp ‘voltooid leven’ nog steeds volop actueel is.

 

 

 

 

 

 

 

Op DINSDAG 28 NOVEMBER 2017 komt hij dat doen in Assen.

In 2016 verscheen het boek Lijden en volhouden. Daarin gaan twaalf  auteurs in op diverse aspecten van pijn en lijden. Twee bijdragen, die van Maarten Verkerk en Theo Boer, gaan over ‘voltooid  leven’. Tegenover de pleitbezorgers van een “mooie voltooiing van een goed leven” stellen zij dat belangrijkste motief in de ‘voltooid leven’-discussie is en blijft: het verhelpen van ondraaglijk lijden. Het boek kost in de winkel € 16,95 en is bij inschrijving te bestellen.

Maarten: “In mijn lezing ga ik als eerste in op de vraag ‘Wat is voltooid leven?’. Vervolgens wil ik aandacht geven aan de ethiek en de verantwoordelijkheid van de overheid. Ook bespreek ik waarom de commissie Schnabel tot haar advies kwam. Ten slotte zal ik enkele pastorale overwegingen geven.”

  • Wie:       prof. dr. Maarten Verkerk
  • Wat:       ‘Voltooid leven’ stelt christenen voor een taak
  • Wanneer: dinsdag 28 november 2017
  • Waar:     GKV Het NoorderlichtScharmbarg 37, 9407 EA Assen
  • Tijd:      19.45-21.45 uur met pauze (zaal open vanaf 19:15 uur)
  • Kosten:   € 5,00 p.p. (incl. voorstudiemateriaal, handout, koffie/thee) of € 20,00 wanneer men ook intekent op het boek
  • Opgavethemaavondennoorderlicht@xs4all.nl of 0592-345954 duidelijk aangeven wanneer men ook intekent op het boek
  • Parkeren: twee grote parkeerplaatsen in centrum Assen-Peelo (Scharmbarg 101 9407 EC of Scharmbarg 31, 9407 EA)