Dit Koningskind: activiteiten in 2022

Studiedag – Leven met autisme
Georganiseerd door het platform ‘Autisme in de kerk’

Zaterdag 2 april | 9.30 – 15.45 uur | Aanmelden via: formulier

Speelt autisme een rol in jouw leven? Bijvoorbeeld omdat je zelf een vorm van autisme hebt of iemand in je gezin of directe omgeving? Dan weet je als geen ander dat dit effect kan hebben op relaties. Ontdek tijdens deze studiedag hoe je de verbinding met jezelf en de ander kunt maken en hoe de verbinding met God (opnieuw) kan ontstaan. Tijdens het ochtendprogramma zal Hester Lever (relatie- en gezinstherapeut) een lezing geven over de mogelijkheden van verbinding. Aansluitend is er een interview met ervaringsdeskundigen, gevolgd door een forumbespreking. Na de lunch zijn er diverse interactieve workshops.

Online themabijeenkomst – Geloof en autisme
Woensdag 6 april | 19.30 – 21.00 uur | Aanmelden via: website

Als je autisme hebt kan het moeilijk zijn om God te kennen en in Hem te geloven. Het bezoeken van kerkdiensten en Bijbelstudiegroepen kan lastig zijn, waar hebben ze het allemaal over? Er wordt vaak beeldspraak, symboliek en abstracte begrippen gebruikt. Ook het contact met mensen na de dienst kan stress opleveren. In deze themabijeenkomst wisselen we ervaringen uit en geven tips hoe je hier anders mee om kan gaan. Na een presentatie gaan we met elkaar in gesprek over de vragen die er leven rondom dit onderwerp. De themabijeenkomst vindt online plaats.

Online gespreksgroep – Voor partners van mensen met autisme
Woensdag 12 en 26 april en 10 mei | 20.00 – 21.30 uur | Aanmelden via: website

Heb jij een partner met autisme? Dan weet je als geen ander dat dit invloed kan hebben op je dagelijks leven. Tijdens deze online bijeenkomsten gaan we hierover met elkaar in gesprek, aan de hand van verschillende thema’s. De gesprekken worden geleid door een consulent van Dit Koningskind.

De online gespreksgroepen dragen bij aan erkenning en herkenning bij elkaars zienswijzen, waarbij levenservaringen gedeeld worden. Het delen van je ervaring is een krachtig middel om beter met de situatie om te gaan. We bespreken iedere avond een ander thema, aangedragen door de deelnemers zelf. Zo bieden we ondersteuning in elkaars processen.

Vooraankondiging: Ontmoetingsdag – Voor mensen met een licht verstandelijke beperking
Zaterdag 21 mei | 10.30 – 16.00 uur | Oost NL |Meer informatie volgt
Zaterdag 28 mei | 10.30 – 16.00 uur | Zuid-West NL |Meer informatie volgt
Zaterdag 11 juni | 10.30 – 16.00 uur | Noord NL |Meer informatie volgt

Dit Koningskind organiseert een ontmoetingsdag voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Deze activiteit wordt georganiseerd voor de regio Oost-Nederland. De exacte locatie en het programma volgen later. Er zal die dag een inhoudelijk thema besproken worden en daarnaast is er in de middag ruimte voor een ontspannende bezigheid. Tussendoor is er veel gelegenheid om elkaar te ontmoeten en gesprekken te voeren.

Regelmatig worden online nieuwe activiteiten toegevoegd