Dit Koningskind: activiteiten in november

Online ontmoeting: Voor mensen met een lichamelijke beperking
Dinsdag 9 november | 20.00 – 21.30 uur | Aanmelden: via website

In het dagelijks leven van iemand met een lichamelijke beperking is niets vanzelfsprekend. Wat betekent het om afhankelijk te zijn van de hulp van anderen? Welke invloed heeft dat op jouw dagelijks leven en op de mensen om je heen? Hoe ga je daar mee om? En hoe gaat het in jouw kerkelijke gemeente?

Tijdens deze online ontmoeting gaan we aan de hand van een korte inleiding en stellingen hierover met elkaar in gesprek. Ook is er ruimte om persoonlijke ervaringen en tips met elkaar te delen.

Algemene Ledenvergadering
Woensdag 10 november | 17.00 – 19.30 uur | Aanmelden: via website

Het bestuur van Dit Koningskind nodigt de leden van harte uit voor de ledenvergadering D.V. 10 november 2021 om 17:00 uur in Hart van Vathorst in Amersfoort. We hebben een interactief programma gemaakt waaraan je kunt deelnemen onder het genot van een hapje en een drankje. Christiaan Jelsma is de gastheer en zal ook scenes opvoeren uit zijn cabaretvoorstelling ”De Verdenking – over afscheid nemen van je verwachting”.

Webinar: Over mensen met een verstandelijke beperking die op leeftijd komen
Woensdag 10 november | 20.00 – 21.30 uur | Aanmelden: uiterlijk 3  november via website

We willen allemaal graag zo gezond mogelijk oud worden. Dat wensen we mensen met een verstandelijke beperking ook toe. Maar door de jaren heen kunnen er bij hen allerlei specifieke aandachtspunten ontstaan.

Worden deze aandachtspunten bij mensen met een verstandelijke beperking op tijd gesignaleerd? Zij zijn meestal kwetsbaarder en vinden het bijvoorbeeld lastig om voor zichzelf op te komen of hun wensen en behoeften te verwoorden. Tijdens deze interactieve webinar gaan we hierover met elkaar in gesprek, onder leiding van Rianne van Dijken (Arts Verstandelijk Gehandicapten).

Ontmoetingsdag: Voor vrouwen met autisme
Zaterdag 13 november | 10.30 – 14.30 uur | Aanmelden: uiterlijk 2  november via website

Herken je dat? In je gesprekken met anderen is er regelmatig sprake van miscommunicatie. Hoe bedoelt hij of zij dit nou? En waar gaat het gesprek naartoe? Veel mensen met autisme vinden het moeilijk om contact te maken en onderhouden. Hoe komt het dat communiceren lastiger is voor mensen met autisme?

Tijdens deze ontmoetingsdag gaan we hierover met elkaar in gesprek. De dag begint met een korte inleiding op het onderwerp waarna de deelnemers met elkaar ervaringen uitwisselen. In de middag delen we tips en handvatten aan elkaar uit over hoe je kan communiceren wanneer je autisme hebt.

Webinar: Voor partners en familieleden van mensen met NAH
Woensdag 17 november | 19.30 – 21.30 uur | Aanmelden: via website

Het thema van deze webinar is ‘Leven met terugkerende rouw’. Als je partner of familielid niet-aangeboren hersenletsel heeft, heb je te maken met rouw. Het betekent een verlies van wat eerst zo vanzelfsprekend was. NAH is een onzichtbaar verlies, voor degene die het overkomt en voor zijn/haar netwerk. Het vraagt een voortdurende aanpassing in het vinden van een nieuw evenwicht. En dat is soms heel lastig en zwaar. Rouwtherapeut en theoloog Saskia Boerma zal tijdens deze webinar verder ingaan op dit thema. Er is ook voldoende ruimte om met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen.

Ontmoetingsdag: Voor ouders en hun dove of slechthorende kinderen (4-12 jaar)
Zaterdag 20 november | 14:00-19:00 | Aanmelden: uiterlijk 12 november via website

Tijdens deze speciale ontmoetingsdag zijn er verschillende sprekers en wordt er aandacht besteed aan materialen voor de opvoeding van dove en slechthorende kinderen. Onder andere Klaudia Douw zal daar tijdens de dag meer over vertellen tijdens het programma voor volwassenen. Voor de kinderen is er een speciaal programma.

Online bijeenkomst: Voor moeders met autisme
Dinsdag 23 november | 20:00 – 21:30 | Aanmelden: uiterlijk 19 november via website

Tijdens deze online bijeenkomst gaat ervaringsdeskundige Linda van der Kooij met ons in gesprek over de verschillende uitdagingen als moeder met autisme. Zo deelt zij eigen ervaringen maar geeft ze ook tips. Hoe ga je bijvoorbeeld om met schuldgevoelens en hoe maak je de afweging tussen wat jij nodig hebt en wat goed is voor je kind(eren)? Tijdens de bijeenkomst is er ruimte om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen met andere moeders.

Online bijeenkomst: Voor volwassen kinderen die een ouder met autisme hebben
Woensdag 24 november | 20:00 – 21:30 | Aanmelden: uiterlijk 20 november via website

Het opgroeien met een ouder die autisme heeft kan voor iedereen die hier mee te maken heeft verschillende gevolgen hebben. Als één van de ouders een vorm van autisme heeft, zal dit niet alleen invloed hebben op de opvoeding, maar ook op de relatie met de vader of de moeder, identiteitsvorming en op andere aspecten in het leven. Er kan sprake zijn van gebrek en gemis aan intimiteit en liefde. De ouder kan zich soms moeilijk inleven in het gevoel van het kind. Dit Koningskind organiseert voor deze doelgroep een bijeenkomst en gaat over deze en andere moeiten met elkaar in gesprek.

Ontmoetingsdag: Voor mannen met autisme
Zaterdag 27 november | 10.30 – 15.00 uur | Aanmelden: via website

Deze ontmoetingsdag staat in het thema van zelfacceptatie en de factoren die daar invloed op kunnen hebben. Hiermee willen we mannen met autisme verder helpen in hun proces van zelfacceptatie. Onder andere door herkenning, erkenning, het gesprek met andere mannen in soortgelijke situaties en het geven van tips aan elkaar. Ook zal er een ervaringsdeskundige aanwezig zijn die met behulp van persoonlijke voorbeelden toelicht hoe hij omgaat met zijn sterke en zwakke punten.