Dit Koningskind: activiteiten in oktober/november

Webinar: Samen de toekomst ontdekken – voor ouders van jongeren(16+) met ASS
Woensdag 24 november | 20.00 – 21.30 uur | Aanmelden: via website

Nu je puber met ASS ouder wordt, zijn er weer andere uitdagingen die op je pad komen. Je kind heeft zijn/haar opleiding bijna afgerond en denkt na over een eventuele vervolg opleiding. Of hij/zij is op zoek naar werk dat bij hem/haar past. In hoeverre kun en mag je je puber aanspreken op zijn verantwoordelijkheid en welke begeleiding blijft nodig?

Het zijn vragen die je als ouder van een puber met ASS behoorlijk bezig kunnen houden. Tijdens deze interactieve webinar, verzorgd door Peter Hagen (autismespecialist voor jongeren), wordt er kennis en ervaring gedeeld aan de hand van praktijkvoorbeelden. Ook is er gelegenheid tot het stellen van vragen.

Ontmoetingsdag: Voor vrouwen van wie de man autisme heeft 
Zaterdag 30 oktober | 10.30 – 18.00 uur | Locatie: Hoeksekade 146, Bergschenhoek 
Aanmelden: via website

Als er binnen jouw relatie sprake is van autisme kun je te maken krijgen met gevoelens van eenzaamheid, van rouw om wat er niet is in de relatie. Je voelt je misschien schuldig en niet begrepen door je partner.

Het thema van deze ontmoetingsdag is ”terugkerende rouw”. We zullen dieper op dit onderwerp ingaan en ervaringen met elkaar delen. Naast verdieping is er ruimte voor ontmoeting en ontspanning. We volgen met elkaar een workshop, meer informatie hierover volgt later. We sluiten de dag af met een drankje en een hapje!

Online ontmoeting: Voor mensen met een lichamelijke beperking
Dinsdag 9 november | 20.00 – 21.30 uur | Aanmelden:
via website
LET OP: verplaatst van 6 oktober naar 9 november

In het dagelijks leven van iemand met een lichamelijke beperking is niets vanzelfsprekend. Wat betekent het om afhankelijk te zijn van de hulp van anderen? Welke invloed heeft dat op jouw dagelijks leven en op de mensen om je heen? Hoe ga je daar mee om? En hoe gaat het in jouw kerkelijke gemeente? Organiseren zij activiteiten waar jij aan mee kunt doen?

Wil jij hierover je verhaal kwijt of heb jij tips en wil jij die graag met anderen delen? Tijdens deze online ontmoeting gaan we aan de hand van een korte inleiding en wat stellingen met elkaar hierover in gesprek.

Webinar: Voor partners en familieleden van mensen met NAH 
Woensdag 17 november | 10.30 – 21.30 uur | Aanmelden:
via website

Als je partner of familielid niet-aangeboren hersenletsel heeft, heb je te maken met rouwen. Het betekent een verlies van wat eerst zo vanzelfsprekend was. NAH is een onzichtbaar verlies, voor degene die het overkomt en voor zijn/haar netwerk. Rouwen is een persoonlijke zoektocht in een situatie die veranderd is. Daar staan mensen niet vaak bij stil. Het vraagt een voortdurende aanpassing in het vinden van een nieuw evenwicht. En dat is soms heel lastig en zwaar.

Tijdens deze webinar zal rouwtherapeut en theoloog Saskia Boerma verder ingaan op dit thema. Er is ook voldoende ruimte om met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen.

Ontmoetingsdag: Voor ouders en hun dove- of slechthorende kind(eren) (4-12 jaar) 
Zaterdag 20 november | 14.00 – 19.00 uur | Aanmelden (voor 12 november): via website

In 2018 ontstond het verlangen om met ouders van dove en slechthorende kinderen bij elkaar te komen. De drie organisaties Op weg met de anderChristelijk Dovenpastoraat en Dit Koningskind zetten gezamenlijk hun schouders eronder. Inmiddels is het een jaarlijkse dag speciaal voor ouders van dove en slechthorende kinderen met een speciaal programma voor de kinderen zelf. Dit jaar besteden we onder andere aandacht aan de materialen voor de opvoeding van dove en slechthorende kinderen. Onder andere Klaudia Douw zal daar tijdens de dag meer over vertellen tijdens het programma voor volwassenen.

Online bijeenkomst: Voor volwassen kinderen die een ouder met autisme hebben
Woensdag 27 oktober | 20.00 – 21.30 uur | Aanmelden (voor 20 november): via
website

Het opgroeien met een ouder die autisme heeft, kan voor iedereen die hier mee te maken heeft verschillende gevolgen hebben. Niet alleen heeft dit invloed op de opvoeding, maar ook op de relatie met de vader of moeder, identiteitsvormen en op andere aspecten van het leven. Er kan sprake zijn van gebrek en gemis aan intimiteit en liefde. De ouder kan zich soms moeilijk inleven in het gevoel van het kind. Tijdens deze bijenkomst gaan we over deze en andere moeiten met elkaar in gesprek.

Let op: datumwijziging 
De cursus
opvoeden 3.0 voor ouders met een zorgintensief kind” is verplaatst naar 13 januari, 27 januari en 10 februari.