do 10 jan – Uitnodiging

De mannenverenigingen van Haren organiseren  een avond op 10 januari 2019 in de Ontmoetingskerk Sterremuurweg 4, 9753 AV in Haren.
Spreker ds H.Drost van Zwijndrecht-Groote Lindt.

Het onderwerp is: Een veilige kerk.  Dat is een plek waar je aanvaard wordt zoals je bent. De warmte in de kerk is belangrijk. Wordt de liefde gevoed vanuit het Woord? En zie je die liefde in heiligheid voor God?

De avond begint om half 8. Ter dekking van de kosten zal er een collecte worden gehouden.
U bent van harte welkom.

De mannenverenigingen.