do 11 apr – Bijbelstudiedag

Bijbelstudiedag: Van Christus zijn in de moderne medische Fix-it cultuur

Wij geloven en belijden dat wij, in leven en sterven, het eigendom zijn van Jezus Christus. Dat is een mooie en troostvolle belijdenis. Is dit ook een werkelijkheid in ons leven? Het lijkt er wel eens op dat we, van de wieg tot aan het graf, zelf de regie voeren over ons leven. Waarin zijn we dan nog afhankelijk van onze Hemelse Vader? De maakbaarheid van het leven wordt groter en groter. De medische mogelijkheden groeien ons bijna boven het hoofd. We mogen gebruik maken van de medische vooruitgang, maar tot hoever? Hoe is dan onze houding daarin. Wat heeft een christen voor antwoord op het moderne levensgevoel van zelfredzaamheid en zelfbeschikking. Hier gaan we met elkaar over nadenken, onder leiding van twee bevlogen sprekers.

Sprekers

Ds. Jan van Houwelingen, GKv Zutphen.
Ad Dees, internist Ikazia Ziekenhuis Rotterdam.
In het middagprogramma is er ruimte voor de Folklore van Spakenburg

We zien u graag op donderdag 11 april in Spakenburg.

Datum 11 april 2019
Tijd 10.30 tot 15.30 uur
Locatie Noorderkerk, Kerkstraat 20, Spakenburg
Toegangsprijs € 15,- inclusief koffie/thee met koek en een broodje vis
Meer informatie steunpuntbijbelstudie.nl