do 12 okt – Vrouwen meegerekend?

– Het GKV-besluit over vrouwen in de ambten toegelicht – op donderdag 12 oktober 2017 in GKV ‘Het Noorderlicht’ te Assen-Peelo

Vlak voor de zomervakantie heeft de Generale Synode van onze kerken uitgesproken dat er Schriftuurlijke gronden zijn om naast mannen ook vrouwen te roepen tot het ambt van diaken, ouderling en predikant. Tegelijk krijgen plaatselijke kerken de ruimte om zelf te bepalen op welke manier ze met dit besluit willen omgaan. Deze uitspraken van de synode hebben binnen en buiten de GKV veel en ook heel verschillende reakties losgemaakt.

Op DONDERDAG 12 OKTOBER zal de voorzitter van de synode, dr. M.H. (Melle) Oosterhuis een toelichting geven op de synodebesluiten over de vrouw in het ambt. Hij zal daarbij ook ingaan op de vraag hoe je moet omgaan met de zogenaamde ‘zwijgteksten’ uit het Nieuwe Testament.

We hebben heel lang geleefd bij de schijnzekerheid dat de Bijbel klip en klaar was over dit thema. De synode doet niets anders dan een stap terug zetten en erkennen dat het ingewikkelder ligt. Je mag elkaar niet binden aan iets waarover geen nadrukkelijke zekerheid bestaat. Je mag de ander niet binden aan jouw Bijbeluitleg.” (M.H. Oosterhuis, Nederlands Dagblad 30 juni 2017)

Voor deelname aan deze avond wordt een bijdrage van € 5 p.p. gevraagd. Opgave vooraf is, gezien de te verwachten opkomst, verplicht. Er geldt een limiet van 400 personen. Na opgave ontvangt u een aantal artikelen via de mail (de officiële synodebesluiten, het rapport ‘Pijnpunten rond de vrouw in het ambt’ en het interview met ds. M.H. Oosterhuis in het Nederlands Dagblad van 30 juni 2017). Op de avond zelf krijgt iedereen een handout van de lezing. Na afloop ontvangt u opnieuw via de mail het artikel Over zwijgteksten gesproken van de hand van ds. M.H. Oosterhuis. In de pauze is er koffie/thee/frisdrank. Ook zal er een boekentafel zijn. De avond begint om 19:45 uur en duurt tot uiterlijk 22:00 uur met ruimte voor het stellen van vragen tijdens de plenaire bespreking.

Wie:        dr. M.H. Oosterhuis, voorzitter van de Generale Synode van de GKV
Wat:       ‘Vrouwen meegerekend?’ – Het GKV-besluit over vrouwen in de ambten toegelicht
Data:      donderdag 12 oktober 2017
Waar:     GKV “Het Noorderlicht”, Scharmbarg 37, 9407 EA Assen
Tijd:        19.45-22.00 uur met pauze. Zaal open vanaf 19:15 uur
Kosten:   € 5 (te voldoen bij binnenkomst)
Opgave:  via themaavondennoorderlicht@xs4all.nl voor wie geen mail heeft: 0592-345954

Tjerk Geersing / Ernst Leeftink – organisatie Thema-avonden Noorderlicht