do 19 mei – uitnodiging Algemene Ledenvergadering ZAM

Op donderdag 19 mei wordt onze jaarlijkse ledenvergadering gehouden, vorig jaar was onze bijeenkomst online, we zijn blij dat we elkaar dit jaar weer kunnen ontmoeten in Zuidhorn.

Iedere belangstellende vanuit onze achterban is van harte welkom, dus zowel een afvaardiging van de kerkenraad, maar nadrukkelijk ook gemeenteleden.